jamk.fi

Avoimen AMKin väylän valintaperusteet seuraaviin suomenkielisiin tutkintoihin, kevät 2017:


• Sairaanhoitaja (AMK), lisätietoa
• Fysioterapeutti (AMK), lisätietoa 
• Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), lisätietoa 
• Toimintaterapeutti (AMK), lisätietoa
• Sosionomi (AMK), lisätietoa

Suoritettujen sosiaali- ja terveysalan avoimen ammattikorkeakouluopintojen (55 op) tulee olla JAMKissa suoritettuja ja tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Opintojen tulee olla suoritettuna viimeistään 20.6.2017.

Huomaathan, että kevään 2017 avoimen AMKin väylän haussa sinulla on oltava 55 op suoritettuna 20.6.2017 mennessä, mutta tästä määrästä lisäksi:

  • väh. 20 op suoritettuna 5.4.2017 mennessä (20/55 op)
  • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja (ruotsi / englanti; 3/55op)
  • 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja, 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja 

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Kieliopintovaatimus ja vaatimus vähintään 20 op:n suorittamiseen hakuajan päättymiseen mennessä tulevat uusina kevään 2017 avoimen AMKin väylän hakuun. Tarkistathan, että sinulla täyttyy kieliopintovaatimus, vaikka olisit suorittanut opinnot jo aikaisemmin! Mikäli kieliopintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja 20.6.2017 mennessä. 

Voit hakeutua päivätoteutukseen tai monimuotototeutukseen huolimatta siitä, kummassa toteutuksessa olet avoimessa AMKissa opintoja suorittanut. Huomaathan, että hakulomakkeella voit laittaa kaksi vaihtoehtoa: ensisijainen toive sekä yksi varavaihtoehto. Voit esim. hakea ensisijaisena toiveena jonkin tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen ja laittaa varavaihtoehdoksi saman tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen, jos sellainen on tarjolla, tai toisin päin. Opiskelijavalinnoissa painotetaan hakutoivejärjestystä, eli hakutoiveiden järjestys kannattaa miettiä tarkkaan!

Valittavien enimmäismäärä tutkinto-ohjelmittain:

AMK-tutkinnot, päivätoteutus Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2017 haussa
Fysioterapeutti (AMK) 3
Sairaanhoitaja (AMK) 4
Sosionomi (AMK) 3
Toimintaterapeutti (AMK) 3
AMK-tutkinnot, monimuotototeutus  
Fysioterapeutti (AMK) 4
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Jyväskylä 7
Sairaanhoitaja (AMK) 4
Sosionomi (AMK) 4
Toimintaterapeutti (AMK) 5


Tietoa englanninkieliseen Nursing tutkinto-ohjelmaan hakeutumisesta löydät Open Study Path -sivulta. Huomaathan, että englanninkielisten tutkinto-ohjelmien hakuaika on jo 10. - 25.1.2017. Suomenkielisten tutkinto-ohjelmien hakuaika on 15.3. - 5.4.2017.

Valintakoe

Haku avoimen AMKin väylän kautta edellyttää osallistumista avoimen AMKin väylän omaan valintakoepäivään. Kaikki tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja vähintään 20 op 5.4.2017 mennessä suorittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään ma 29.5.2017. Valintakokeessa on kirjallinen osio ja pienryhmässä tapahtuva opettajan haastattelu. Huom. valintakoekutsu lähetetään vain sähköpostilla.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, josta hakijan tulee saada vähintään 45 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakijat asetetaan järjestykseen kokonaispistemäärän perusteella. Tasapistetilanteessa opettajan haastattelun pisteet ratkaisevat, mutta kaikki, joilla on tasapisteet myös haastattelussa, otetaan opiskelijoiksi.

Hyväksymiskirjeet postitetaan viimeistään kesäkuun alussa.

Opintosuoritusote 

Sosiaali- ja terveysalan avoimen AMKin väylässä hyväksytään vain JAMKin avoimessa AMKissa suoritetut opinnot.  Sinulla tulee olla vähintään 20 opintopistettä näkyvissä opintosuoritusotteella 5.4.2017 mennessä. Tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan ASIOsta hakuajan päätyttyä, joten sinun ei tarvitse lähettää mitään hakuun liittyviä liitteitä itse hakulomakkeen lisäksi. 

Muista, että valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes lopullinen opintosuoritusote on tarkistettu. Tarkistamme 55 opintopisteen kertymän suoraan ASIOsta 20.6.2017 jälkeen, eli siihen mennessä tulee kaikki vaadittavat opinnot olla suoritettuna ja merkittynä (myös 3 op pakollisia kieliopintoja!). 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Lopullinen opintosuoritusote ja opintopistekertymä tarkistetaan 20.6.2017. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017. Opinnot alkavat elo/syyskuussa 2017. 

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveydentila ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle, muutoin ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä,
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua tai työhön sijoittumista,
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle ja
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 b §.) Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.