jamk.fi

Avoimen AMKin väylän valintaperusteet seuraaviin suomenkielisiin tutkintoihin, kevät 2017:

Ammattikorkeakouluopintojen (55 op) tulee olla tutkinto-ohjelma kohtaisia opintoja ja niiden tulee olla suoritettuna viimeistään 20.6.2017, valinta on ehdollinen siihen saakka. Kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot hyväksytään.

Huomaathan, että kevään 2017 avoimen AMKin väylän haussa sinulla on oltava 55 op suoritettuna 20.6.2017 mennessä, mutta tästä määrästä lisäksi:

  • väh. 20 op suoritettuna 5.4.2017 mennessä (20/55 op)
  • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja (ruotsi / englanti; 3/55op)
  • väh. 5 op matematiikkaa tekniikan alalla (5/55 op, koskee vain insinööri (AMK) ohjelmia)
  • 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja, 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Kieliopintovaatimus ja vaatimus vähintään 20 op:n suorittamiseen hakuajan päättymiseen mennessä tulevat uusina kevään 2017 avoimen AMKin väylän hakuun, samoin tekniikan alan matematiikan opintojen vaatimus. Tarkistathan, että sinulla täyttyvät vaatimukset! Mikäli vaadittavia opintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja 20.6.2017 mennessä. 

Voit hakeutua päivätoteutukseen tai monimuotototeutukseen huolimatta siitä, kummassa toteutuksessa olet avoimessa AMKissa opintoja suorittanut (huom. kaikissa koulutuksissa ei ole tarjolla monimuotototeutusta). Hakulomakkeella voit siis osassa koulutuksista laittaa kaksi vaihtoehtoa: ensisijainen toive sekä yksi varavaihtoehto. Voit esim. hakea ensisijaisena toiveena jonkin tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen ja laittaa varavaihtoehdoksi saman tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen jos sellainen on tarjolla. Opiskelijavalinnoissa painotetaan hakutoivejärjestystä, eli hakutoiveiden järjestys kannattaa miettiä tarkkaan!

Jos hakijoita on vähemmän tai saman verran kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja (ks. taulukko alla), kaikki vähintään 20 op tutkintoon soveltuvia opintoja 5.4.2017 mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen. Jos hakijoita on enemmän kuin asetettuja opiskelupaikkoja, eli kaikkia hakijoita ei voida valita, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintojaksojen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 5.4.2017 mennessä suoritetuista opinnoista. 

Huomaathan, että valinta on ehdollinen kunnes lopullinen opintosuoritusote  (55 op tutkintoon soveltuvia opintoja, sis. kieliopintovaatimus 3 op ja tekniikan alan matematiikan opintojen vaatimus 5 op) 20.6.2017 mennessä suoritetuista opinnoista on tarkistettu.

Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

AMK-tutkinnot, päivätoteutus Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2017 haussa
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) 5
Konetekniikka, insinööri (AMK) 5
Logistiikka, insinööri (AMK) 6
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK) 6
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) 4
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK) 10
Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK) 3
Musiikki, musiikkipedagogi (AMK) Ei mukana avoimen väylän haussa, haku yhteishaun kautta.
Liiketalous, tradenomi (AMK)
(sis. Tiimiakatemia)
Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK) 8
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, restonomi (AMK) 5
AMK-tutkinnot, monimuotototeutus                                                                                                          
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) Ei mukana avoimen amkin väylässä
Konetekniikka, insinööri (AMK) Ei mukana avoimen amkin väylässä
Logistiikka, insinööri (AMK) Ei mukana avoimen amkin väylässä
Liiketalous, tradenomi (AMK) 5
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, restonomi (AMK) 5


Tietoa englanninkielisiin International Business ja International Logistics tutkinto-ohjelmiin hakeutumisesta löydät Open Study Path -sivulta. Huomaathan, että englanninkielisten tutkinto-ohjelmien hakuaika on jo 10. - 25.1.2017. Suomenkielisten tutkinto-ohjelmien hakuaika on 15.3. - 5.4.2017.

Liitteet

Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan ASIOsta hakuajan päätyttyä. Sinulla tulee olla vähintään 20 avoimen AMKin opintopistettä näkyvissä opintosuoritusotteella 5.4.2017 mennessä (haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja)Opintosuoritusotetta tarvitaan myös, jotta voidaan laskea suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvo, mikäli hakijoita on enemmän kuin ennakkoon määritettyjä opiskelupaikkoja (ks. taulukko yläpuolella).

Huom. jos et ole suorittanut avoimen AMKin opintoja JAMKissa, sinun tulee toimittaa meille kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 5.4.2017 mennessä (jos et liittänyt opintosuoritusotetta jo hakemukseen). Voit lähettää sen myös sähköpostilla (hakijapalvelut(at)jamk.fi) tai postitse.

Hyväksymiskirjeet postitetaan viimeistään kesäkuun alussa.

Muista, että valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes lopullinen opintosuoritusote on tarkistettu. Jos olet suorittanut opintosi muualla kuin JAMKin avoimessa AMKissa, lopullinen opintosuoritusote tulee lähettää viimeistään 20.6.2017 klo 15 mennessä. Tarkistamme tuolloin 55 opintopisteen kertymän, eli siihen mennessä tulee kaikki vaadittavat opinnot olla suoritettuna ja merkittynä (myös 3 op pakollisia kieliopintoja ja tekniikan alalla 5 op matematiikan opintoja!).  Mikäli olet suorittanut opintosi JAMKissa, tarkistamme opintosuoritusotteesi suoraan ASIOsta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Lopullinen opintosuoritusote ja 55 opintopisteen kertymä tarkistetaan 20.6.2017. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017. Opinnot alkavat elo/syyskuussa 2017. 

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.