jamk.fi

Suomenkielisten tekniikan alan AMK-tutkintojen valintaperusteet kevään 2018 yhteishakuun

Päivätoteutus

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. 3B Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa.

Varasijojen määrän rajoittaminen

Varasijojen määrä on rajoitettu JAMKin tieto-ja viestintätekniikassa 100:n ja muissa tekniikan alan päivätoteutuksissa 80:n. Eli jos varasijasi on isompi kuin rajattu määrä, et ole päässyt varasijoille. Tilasi on Opintopolussa tällöin "Peruuntunut".

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 3B ja viimeiseksi valintatapa 1.

Valintatapa Pisteet Opiskelupaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti
Valintatapa 1: Valintakoe Valintakoe 40 pistettä 90%

Valintatapa 3 B:
Todistusvalinta (vain ylioppilastutkinto)

Koulumenestys 60 pistettä 10%


Valintatavassa 3B käytetään alla olevaa pistetaulukkoa koulumenestyspisteiden laskemisessa:

Ylioppilastutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli 15 12  9 6
Paras pitkänä kirjoitettu kieli 15 12 
Matematiikka, pitkä * 15 12 
Matematiikka, lyhyt * 10 6
Fysiikan reaalikoe ** 15 12 
Kemian reaalikoe ** 15 12 
Biologian reaalikoe ** 15 12 

* enintään toinen
** enintään yksi

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Päivätoteutuksen valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Valintakokeisiin ei siis lähetetä erikseen valintakoekutsua, joten merkkaathan pvm hyvissä ajoin kalenteriisi ylös!

Valintakoe järjestetään kevään haussa 31.5.2018

  • tule ajoissa paikalle viimeistään klo 9.30, jotta löydät oikean tilan
  • koe alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 12.30
  • poistua saa aikaisintaan klo 11.00
  • myöhästyneitä hakijoita otetaan kokeeseen klo 11.00 saakka

Ennakkoaineisto julkaistaan ajalla 17.-31.5.2018 osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeessa ei saa käyttää laskinta, kaavastoja, sanakirjoja tai älypuhelimia tai -kelloja. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Päivätoteutusten valintakoepaikan osoite

Jos ylin tekniikan alan hakukohteesi on JAMKin Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, konetekniikka, logistiikka, sähkö- ja automaatiotekniikka tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikka osoite on: 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Jos ylin tekniikan alan hakukohteesi on JAMKin Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka osoite on:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ajokortilla/passilla/kuvallisella henkilökortilla valintakoepäivän aikana.

Valintakokeessa saa käyttää tavanomaisia kirjoitus- ja piirustusvälineitä (kynä, kumi, viivoitin, harppi, kulma-astelevy). Valintakokeen aikana on laskimen käyttö ehdottomasti kielletty.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa! Hakija osallistuu kokeeseen siis ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen sekä rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa. JAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

Valintakoeyhteistyötä tekevät päivätoteutusten AMK-tutkinto-ohjelmat

Huomaa, että päivätoteutuksen valtakunnallinen valintakoe uudistui vuodelle 2016 (mm. ei saa käyttää laskinta), joten koe oli eri tyyppinen kuin aiempina vuosina. Päivätoteutuksen (nuorten) vanhoja valtakunnallisia valintakokeita:
 

Monimuotototeutus

Kaikissa JAMKin tekniikan alan monimuotototeutuksissa on JAMKin oma valintakoe. 

Logistiikka, biotalous, monimuotototeutuksen valintakoe sisältää kirjallisen osion (25 p.) ja haastattelun (15 p). Valintakoe järjestetään 30.5.2018 SeAMK:n tiloissa Seinäjoella klo 9 alkaen. Valintakokeeseen ei sisälly ennakkotehtävää tai ennakkoon luettavaa materiaalia. 

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutuksen valintakoe sisältää kirjallisen osion (matemaattinen perusosa sekä ammatillinen osa, yht.max. 15p.) ja haastattelun (25p). Valintakokeeseen ei sisälly ennakkotehtävää tai ennakkoon luettavaa materiaalia. Valintakoe järjestetään 28.5.2018.

Huomaathan, että kaikissa JAMKin monimuotototeutuksissa on omat valintakokeensa, eli jos haet esimerkiksi logistiikkaan sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaan, tulee sinun tehdä kaksi erillistä valintakoetta. Lisäksi jos haet tekniikan päivätoteutuksiin, niissä on myös oma valintakokeensa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan monimuotototeutusten valintakokeeseen kuuluu teoriakoe (matemaattinen perusosa sekä ammatillinen osa, yht.max. 15p.) sekä haastattelu, joka toteutetaan ohjattuna videotallenteena (max. 25p.). Teoriakoe pidetään 21.5.2018.

Ammatilliset osiot ovat jokaisessa koulutuksessa erilaisia:

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka: ammatillisessa osassa mitataan loogista päättelykykyä ja sähkötekniikan perusteiden osaamista (peruslait ja kytkennät).
  • Konetekniikka: ammatillisessa osiossa mitataan koneteknistä perusosaamista, johon voi valmistautua mm. seuraavien lähteiden avulla: Ihalainen, Erkki. Valmistustekniikka. Helsinki: Otatieto. Valtanen, Esko. Tekniikan Taulukkokirja. [Jyväskylä ]: Genesis-Kirjat Oy.
  • Energia- ja ympäristötekniikka: voit valmistautua ammatilliseen osioon harjoittelemalla päivätoteutuksen vanhoja valtakunnallisia valintakokeita (löydät ne tältä sivulta hieman ylempää)

Matemaattinen perusosa on kaikissa kolmessa yllämainitussa monimuotototeutuksessa yhteinen. Hakija voi suorittaa saman kokeen yhteydessä useamman ammatilliseen kokeen, mikäli haluaa hakea useampaan kuin yhteen em. kolmesta monimuotototeutuksesta. Haastattelu toteutetaan ohjattuna videotallenteena. Ohjeistamme erikseen useampaan ohjelmaan hakijoita videon laatimisessa.

Huomaathan, että kaikissa JAMKin monimuotototeutuksissa on omat valintakokeensa, eli jos haet esimerkiksi logistiikkaan sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaan, tulee sinun tehdä kaksi erillistä valintakoetta. Lisäksi jos haet tekniikan päivätoteutuksiin, niissä on myös oma valintakokeensa.

Tutkinnot

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatapa 1: Valintakoe
Valintakoe          40 pistettä

 
JAMKissa kaikki hakijat valitaan tekniikan alan monimuotototeutuksiin pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeesta on saatava vähintään 10p./40 p.

Varasijojen määrän rajoittaminen

Varasijojen määrä on rajoitettu JAMKin tekniikan alan monimuotototeutuksissa 80:een.

Esimerkki aiemmasta monimuodon valintakokeesta, logistiikka

Kevään 2016 logistiikan monimuodon valintakoe

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

  • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin tekniikan alan päivätoteutusten AMK-hakukohteissa 80 % aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille. JAMKin tekniikan alan monimuotototeutuksissa 30 % aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille.

Lisätietona, että keväällä 2015 JAMKissa tekniikan ja liikenteen alan opiskelijaksi valituista 96,5 % oli ensikertalaisia, vaikka ensikertalaisuuskiintiöinti ei ollut käytössä.

Suomen kielikoe

Suomen kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli. Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä –kokeessa.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen tai ruotsin kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava jo 5.4.2018 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 13.4.2018 (englanninkielisiin koulutuksiin 7.2.) mennessä. Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Hakuneuvoja, Admission Advisor
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää

Hae kevään yhteishaussa

Hae Opintopolku -palvelussa kevään yhteishaussa 14.-28.3.2018 klo 15 mennessä. 

> Tutustu AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja yleisiin ohjeisiin.