jamk.fi

Suomenkielisten tekniikan alan AMK-tutkintojen valintaperusteet kevään 2019 yhteishakuun

Päivätoteutus


Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. 3B todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Todistusvalinnassa voivat tulla valituksi vain JAMKin/kyseisen tutkinto-ohjelman ensisijaiset hakijat. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeella ylimpänä yhteistyössä olevassa tekniikan alan hakukohteessa (ks. valintakoeyhteistyössä olevat koulutukset tältä sivulta alempaa).

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Varasijojen määrän rajoittaminen

Varasijojen määrä on rajoitettu JAMKin tieto-ja viestintätekniikassa 100:n ja muissa tekniikan alan päivätoteutuksissa 80:n. Eli jos varasijasi on isompi kuin rajattu määrä, et ole päässyt varasijoille. Tilasi on Opintopolussa tällöin "Peruuntunut".

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 3B ja viimeiseksi valintatapa 1.

Valintatapa Pisteet Opiskelupaikat jaetaan valintatapoihin seuraavasti
Valintatapa 1: Valintakoe Valintakoe 40 pistettä 80%

Valintatapa 3 B:
Todistusvalinta (vain ylioppilastutkinto, ensisijaiset hakijat)

Koulumenestys 60 pistettä 20%


Valintatavassa 3B käytetään alla olevaa pistetaulukkoa koulumenestyspisteiden laskemisessa:

Ylioppilastutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli*** 15 12  9 6
Paras pitkänä kirjoitettu kieli 15 12 
Matematiikka, pitkä * 15 12 
Matematiikka, lyhyt * 10 6
Fysiikan reaalikoe ** 15 12 
Kemian reaalikoe ** 15 12 
Biologian reaalikoe ** 15 12 

* enintään toinen
** enintään yksi
*** Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Päivätoteutuksen valintakoe

Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen valintakoekutsua, joten merkkaathan pvm hyvissä ajoin kalenteriisi ylös!
Valintakoe järjestetään kevään haussa 29.5.2019

 • tule ajoissa paikalle viimeistään klo 9.30, jotta löydät oikean tilan
 • koe alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 12.30
 • poistua saa aikaisintaan klo 11.00
 • myöhästyneitä hakijoita otetaan kokeeseen klo 11.00 saakka


Ennakkoaineisto
julkaistaan ajalla 15.-29.5.2019 osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeessa ei saa käyttää laskinta, kaavastoja, sanakirjoja tai älypuhelimia tai -kelloja. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeella ylimpänä yhteistyössä olevassa tekniikan alan hakukohteessa! Hakija osallistuu kokeeseen siis ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen sekä rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa. JAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

 

Valintakoeyhteistyötä tekevät hakukohteet

Päivätoteutusten valintakoepaikan osoite

Jos ylin tekniikan alan hakukohteesi on JAMKin Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, konetekniikka, logistiikka, sähkö- ja automaatiotekniikka tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikka osoite on: 

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

 
Jos ylin tekniikan alan hakukohteesi on JAMKin Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka osoite on:

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä


Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ajokortilla/passilla/kuvallisella henkilökortilla valintakoepäivän aikana.

Valintakokeessa saa käyttää tavanomaisia kirjoitus- ja piirustusvälineitä (kynä, kumi, viivoitin, harppi, kulma-astelevy). Valintakokeen aikana on laskimen käyttö ehdottomasti kielletty.

Vanhoja valintakokeita

Huomaa, että päivätoteutuksen valtakunnallinen valintakoe uudistui vuodelle 2016 (mm. ei saa käyttää laskinta), joten koe oli eri tyyppinen kuin aiempina vuosina. Päivätoteutuksen (nuorten) vanhoja valtakunnallisia valintakokeita:
 

Monimuotototeutus

Huomaathan, että JAMKin monimuotototeutuksissa tieto- ja viestintätekniikalla on oma valintatapansa, ennakkoon suoritettava opintojakso. JAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan monimuotototeutukset tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä. Jos haet tekniikan päivätoteutuksiin, niissä on myös oma valintakokeensa.

Valinta valintakokeen perusteella:

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella yllämainittuihin koulutuksiin.

Sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan monimuotototeutusten valintakokeeseen kuuluu teoriakoe (matemaattinen perusosa max. 15p.) sekä haastattelu, joka toteutetaan ohjattuna videotallenteena (max. 25p.). Valintakokeesta on saatava vähintään 10p./40 p. Teoriakoe pidetään 21.5.2019.

Matemaattinen perusosa on kaikissa kolmessa yllämainitussa monimuotototeutuksessa yhteinen. Haastattelu toteutetaan ohjattuna videotallenteena. Valinta tehdään valintakokeen perusteella.

Esimerkki aiemmasta valintakokeesta

Logistiikan monimuodon esimerkkikoe

 Valinta opintojakson perusteella:

Tieto- ja viestintätekniikka monimuotototeutuksessa valinta suoritetaan ennakkoon suoritettavan opintojakson perusteella, eli haku ei sisällä ollenkaan valintakoetta! Suoritettava opintojakso (kurssi) on JAMKin Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) tutkintoon kuuluva 4 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso: Web-tekniikat.

 • Täytä yhteishaun hakulomake 3.4.2019 klo 15 mennessä! www.opintopolku.fi
 • Opintojaksolle voi ilmoittautua 20.3.2019 klo 9.00 alkaen kun yhteishaku alkaa. Ilmoittautumislinkki löytyy hakulomakkeelta. 
 • Ilmoittautuminen päättyy su 7.4.2019 klo 23.55.
 • Opintojakso alkaa ke 10.4.2019 klo 9.00 ja opintojakson tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä.
 • Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja tehtävät pitää palauttaa viimeistään pe 31.5.2019 klo 23.55.
 • Lisätietoa tehtävien palautuksesta opintojakson sivulla, joka avautuu 10.4.2019.

Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

Varasijojen määrän rajoittaminen

Varasijojen määrä on rajoitettu JAMKin tekniikan alan monimuotototeutuksissa 80:een.

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

 • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin tekniikan alan päivätoteutusten AMK-hakukohteissa 80 % aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille. JAMKin tekniikan alan monimuotototeutuksissa 40 % aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille.

Suomen kielikoe

Suomen kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli. Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä –kokeessa.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen tai ruotsin kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava 10.4.2019 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 10.4.2019 (englanninkielisiin koulutuksiin 30.1.) mennessä. Hakemus on toimitettava erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää

Hae kevään yhteishaussa

Hae Opintopolku -palvelussa kevään yhteishaussa 20.3.-3.4.2019 klo 15 mennessä. 

> Tutustu AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja yleisiin ohjeisiin.