jamk.fi

Suomenkielisten matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkintojen valintaperusteet kevään 2019 yhteishakuun

Päivätoteutus

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. 3A todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua matkailu- ja ravitsemisalan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Todistusvalinnassa voivat tulla valituksi vain JAMKin/kyseisen tutkinto-ohjelman ensisijaiset hakijat. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeella ylimpänä yhteistyössä olevassa alan hakukohteessa (ks. valintakoeyhteistyössä olevat koulutukset tältä sivulta alempaa).

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Varasijojen määrän rajoittaminen

Varasijojen määrä on rajattu 50:een (25 per valintatapajono). Eli jos varasijasi on isompi kuin rajattu määrä, et ole päässyt varasijoille. Tilasi on Opintopolussa tällöin "Peruuntunut".

Tutkinto

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 3A (todistusvalinta) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Valintatapa Pisteet Aloituspaikat valintajonoittain
Valintatapa 1: Valintakoe 70 pistettä 80%
Valintatapa 3A: Todistusvalinta (vain ylioppilastutkinto, ensisijaiset hakijat) Koulumenestys 30 pistettä 20%

 

Valintatavassa 3A käytetään alla olevaa pistetaulukkoa koulumenestyspisteiden laskemisessa:

Ylioppilastutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli* 10 9 8 7 6
Paras kieli pitkä (lyhyt/keskipitkä) 10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5)
Matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai paras reaaliaine/reaali 10 9 8 7 6

* IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Monimuotototeutus

Hakijat valitaan valintakokeen pistemäärän perusteella tai valintakokeen ja työkokemuksen yhteispistemäärän perusteella. Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kumpaankin valintatapaan (näet ne oikealla olevasta taulukosta). 

Varasijojen määrän rajoittaminen

Varasijojen määrä on rajattu 50:een. Eli jos varasijasi on isompi kuin rajattu määrä, et ole päässyt varasijoille. Tilasi on Opintopolussa tällöin "Peruuntunut".

Tutkinto

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 4 (työkokemus ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Valintatapa Pisteet Aloituspaikat valintatavoittain
Valintatapa 1: Valintakoe 70 pistettä 10%
Valintatapa 4: Työkokemus ja valintakoe

Työkokemus 30 pistettä
Valintakoe 70 pistettä

90%

Työkokemus monimuotototeutuksessa

Työkokemusta laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7. mennessä. Työkokemus voi olla miltä tahansa alalta. Sen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Kaksi kuukautta kokoaikaista yleistä työkokemusta tuottaa yhden pisteen.

Merkitse hakulomakkeeseen työkokemuksen määrä täysinä kuukausina. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Työtodistuksista

Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan opiskelijaksi valituilta. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Työtodistuksesta tulee käydä ilmi, onko työ ollut koko- vai osa-aikatyötä. Jos työ on ollut osa-aikaista, työtodistuksessa tulee olla kertynyt tuntimäärä ja ajanjakso, jolta tunnit on laskettu. Tuntilistoja emme hyväksy, joten pyydä työnantajalta työtodistus, josta käy ilmi kertyneet työtunnit. Työtodistuksessa tulee olla työpaikan nimi, logo tai leima ja esimiehen allekirjoitus.

Yrittäjänä toimimisesta hakijan tulee toimittaa dokumentti, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL (yrittäjäeläkevakuutus) tai MYEL (viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus) -vakuutettu.

Yhteinen valintakoe päivä- ja monimuotototeutuksessa

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua (ellei hakijaa ole päivätoteutukseen valittu suorassa todistusvalinnassa, ks. päivätoteutuksen valintaperusteet sivun ylälaidasta). Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen valintakoekutsua, joten merkkaathan pvm hyvissä ajoin kalenteriisi ylös!

Valintakoe pidetään tiistaina 4.6.2019.

  • Ilmoittautuminen klo 8.30-9.30
  • Koesalissa pidettävä valintakoeinfo alkaa klo 9.45
  • Varsinainen koe klo 10.00-12.30

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka julkaistaan ammattikorkeakoulujen www-sivuilla 20.5.2019, ja se on nähtävillä 4.6.2019 saakka. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.
Ennakkoaineisto. 

Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoja sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeeseen sisältyy kaksi osuutta, joista toinen on kirjallinen ja toinen ammattikorkeakoulun valinnan mukaan haastattelu tai kirjoitelma. JAMKissa se on kirjallinen osuus. Valintakokeesta on saatava vähintään 25p./70p. Valintakokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Hakija osallistuu valintakokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Valintakoe tehdään siis hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä matkailu- ja ravitsemisalan hakukohteessa, joka on valintakoeyhteistyössä!

JAMK on mukana matkailu- ja ravitsemisalan valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat hakukohteet

Valintakoepaikan osoite

Jos ylin matkailu- ja ravitsemisalan hakukohteesi on JAMKin Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta osoite on:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ajokortilla/passilla/kuvallisella henkilökortilla valintakoepäivän aikana.

Ota mukaan henkilökohtaiset kirjoitusvälineet, taskulaskin ei saa olla mukana, eikä matkapuhelinta saa käyttää kokeen aikana. 

Ennakkomateriaali

Matkailu- ravitsemis- ja talousalan AMK-tutkintojen valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla 20.5.-4.6.2019. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

  • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin matkailu- ja ravitsemisalan AMK-hakukohteissa, päivä-ja monimuotototeutuksissa 80 % aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava 10.4.2019 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 10.4.2019 (englanninkielisiin koulutuksiin 30.1.) mennessä. Hakemus on toimitettava erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää

Hae kevään yhteishaussa

Hae Opintopolku -palvelussa kevään yhteishaussa 20.3.-3.4.2019 klo 15 mennessä. 

> Tutustu AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja yleisiin ohjeisiin.