jamk.fi

Suomenkielisten liiketalouden alan AMK-tutkintojen valintaperusteet kevään 2018 yhteishakuun

Päivätoteutus

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. 3B Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä alan hakukohteessa.

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakokohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kuhunkin valintatapaan (näet ne oikealla olevasta taulukosta).

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi joko valintatavalla 1, 2B tai 3B. 
 • Ammatillisella perustutkinnolla (tai vanhanmuotoisilla koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoilla), pelkällä lukion päättötodistuksella, ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat voivat tulla valituksi vain valintatavalla 1 eli pelkän valintakokeen pisteiden perusteella.

Koulumenestyspisteet lasketaan vain ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Arvosanat saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta vuodesta 1990 lähtien ja siksi niitä ei kysytä hakemuksella. 

Tutkinnot

  Liiketalous, päivätoteutus Tiimiakatemia, päivätoteutus Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Valintatapa 3 B:
Todistusvalinta*

20% Matematiikasta (pitkä tai lyhyt) oltava vähintään M. -  10%
Valintatapa 2B: Koulumenestys 60p. ja valintakoe 40p.* 

50%  

- 20%
Valintatapa 1: Valintakoe 40 p. 30%  100% 70%

 *Koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia. 

Päivätoteutuksissa työkokemuksesta ei anneta pisteitä.

Liiketalouden päivätoteutuksessa varasijojen määrä on rajattu 100:aan ja tietojenkäsittelyn ja tiimiakatemian päivätoteutuksessa 50:een. Eli jos varasijasi on isompi kuin rajattu määrä, et ole päässyt varasijoille. Tilasi on Opintopolussa tällöin "Peruuntunut".

Liiketalouden ja Tiimiakatemian päivätoteutuksen valintakoe ja ennakkoaineisto

Liiketalouden päivätoteutuksen valtakunnalliseen valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua liiketalouden valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua liiketalouden valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä liiketalouden alan hakukohteessa (ks. valintakoeyhteistyötä tekevien koulutusten listaus). 

Koe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina 8.6.2018.

 • Jos ylin liiketalouden alan toiveesi on tiimiakatemia, valintakoe alkaa klo 8.30
 • Jos ylin liiketalouden alan toiveesi on tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, valintakoe alkaa klo 12.00
 • Muista tulla kokeisiin kuitenkin hyvissä ajoin, että löydät oikean tilan!

Valintakokeisiin ei siis lähetetä erikseen valintakoekutsua, joten merkkaathan pvm hyvissä ajoin kalenteriisi ylös! 

Valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma (liiketalous) tai haastattelu ja ryhmätehtävä (Tiimiakatemia*) (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) ja loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15 p.). Valintakokeesta on saatava vähintään 10/40p. Lisäksi hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Tiimiakatemia on siis samassa valintakoeryhmässä kuin liiketalouskin.

*Huom. Tiimiakatemian valintakokeessa haastattelu ja ryhmätehtävät sisältävät videoitavia osuuksia.

Ennakkoaineisto on julkaistu 20.4. ja se on nähtävillä 8.6.2018 saakka. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Linkki aineistoon alempana.

Hakija osallistuu valintakokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessaan, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Valintakokeessa on siis käytävä siinä ammattikorkeakoulussa, joka on hakijan ylin, saman valintakoeryhmän, hakutoive hakemuksella. Kokeen tulos siirretään hakijan muille hakutoiveille saman valintakoeryhmän sisällä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Huom. liiketalouden monimuotototeutukseen ja tietojenkäsittelyn päivätoteutukseen on omat valintakokeensa. Eli jos haet liiketalouden päivätoteutukseen ja monimuotototeutukseen sekä tietojenkäsittelyyn, teet kolme eri koetta.

Listat liiketalouden hakukohteista, jotka ovat valintakoeyhteistyössä

Liiketalous ja Tiimiakatemia, päivätoteutus

Suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta saatavat pisteet (valintatavassa 2B ja 3B):

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli* 20 19 17 12 10
Paras kieli pitkä (lyhyt/keskipitkä) 20 (19) 19 (18) 17 (16) 12 (11) 10 (9)
Matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai paras reaaliaine/reaali 20 19 17 12 10

*IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB-ja RP-tutkinnossa äidinkieltä vastaava kieli

Valintakoepaikan osoite

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ajokortilla/passilla/kuvallisella henkilökortilla valintakoepäivän aikana. Ota mukaan henkilökohtaiset kirjoitusvälineet, laskin ei saa olla mukana.

Jos ylin liiketalouden alan, päivätoteutus -hakukohteesi on JAMKin Tradenomi (AMK), liiketalous, valintakoe alkaa 8.6. klo 12 osoitteessa:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

Katso ohesta valintakokeen koetilat ja kampuskartta. Voit mennä suoraan koetilaan. Tutoropiskelijat opastavat tarvittaessa.

Huomioi myös, että pysäköintitilaa on rajoitetusti ja varaudu etsimään pysäköintipaikka kauempaa. Rajakadun koulun pihan ja Hongikontien opiskelijoille varatuille paikoille voi pysäköidä ilman erillistä pysäköintilupaa.

Jos ylin liiketalouden alan, päivätoteutus -hakukohteesi on JAMKin Tradenomi (AMK), tiimiakatemia, valintakoe alkaa 8.6. klo 8.30 osoitteessa:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Piippukatu 3 (Turbiini)
40100 Jyväskylä

Liiketalouden valintakokeen ennakkoaineisto

Liiketalouden/Tiimiakatemian ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Huomaa, että tietojenkäsittelyyn on oma materiaalinsa. Ennakkomateriaali löytyy täältä (linkin takaa, sivun alalaita).

Tietojenkäsittelyn päivätoteutuksen valintakoe ja ennakkoaineisto

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tietojenkäsittelyn valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tietojenkäsittelyn valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tietojenkäsittelyn hakukohteessa (ks. valintakoeyhteistyötä tekevien koulutusten listaus). Valintakokeisiin ei siis lähetetä erikseen valintakoekutsua, joten merkkaathan pvm hyvissä ajoin kalenteriisi ylös!

Valtakunnallinen valintakoe pidetään torstaina 7.6.2018 klo 8.00 alkaen.

Ennakkoaineisto julkaistaan ajalla 7.5.- 7.6.2018, löydät sen tältä sivulta alempaa. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (10 p.) JAMKissa haastatteluna.

Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä. Motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta on hakijan saatava vähintään 4 pistettä. 

Hakija osallistuu valintakokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessansa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Valintakokeessa on siis käytävä siinä ammattikorkeakoulussa, joka on hakijan ylin, saman valintakoeryhmän, hakutoive hakijan hakulomakkeella. Kokeen tulos siirretään hakijan muille hakutoiveille saman valintakoeryhmän sisällä. Tietojenkäsittelynkoulutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Listat hakukohteista, jotka ovat valintakoeyhteistyössä

Huom. Katso kohta "Tietojenkäsittelyn (AMK) koulutukset, jotka ovat keskenään valintakoeyhteistyössä".

Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta saatavat pisteet (valintatavassa 2B ja 3B):

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli 15 12 9 6 3
Paras kieli pitkä (lyhyt/keskipitkä) 15 (12) 12 (9) 9 (6) 6 (3) 3 (1)
Matematiikka pitkä (lyhyt) 15 (12) 12 (9) 9 (6) 6 (3) 3 (1)
Paras reaali 15 12 9 6 3

Valintakoepaikan osoite

Jos ylin tietojenkäsittelyn, päivätoteutus -hakukohteesi on JAMKin hakutoive osoite on:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Auditorio Tulikari

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ajokortilla/passilla/kuvallisella henkilökortilla valintakoepäivän aikana. Ota mukaan henkilökohtaiset kirjoitusvälineet, laskin ei saa olla mukana.

Koepäivänä ei ole pysäköinninvalvontaa JAMKin parkkipaikoilla. Voit jättää autosi kaikille paitsi lämpötolpallisille JAMKin pysäköintipaikoille. Huomioi myös, että pysäköintitilaa on rajoitetusti ja varaudu etsimään pysäköintipaikka kauempaa.

Tietojenkäsittelyn valintakokeen ennakkoaineisto

Ennakkomateriaali alla, se on luettavissa 7.6.2018 saakka.

Ohessa kevään 2018 tietojenkäsittelyn valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineisto: Smart Countryside, Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä.

Lue materiaalin sivut 1-81 huolella ennen koetta, sillä kokeessa materiaali ei ole enää käytettävissäsi. Valintakokeen aineisto-osan kysymykset ja niiden oikeat vastaukset perustuvat kokonaan aineiston teksteihin, kuviin ja tietoihin. Kysymykset kokeessa ovat oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä.

Smart Countryside, Maaseudupalveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä 

Ennakkoaineiston lisäksi kannattaa tutustua etukäteen ennen koetta oheiseen esimerkkitehtäviä sisältävään dokumenttiin:
Tietojenkäsittelyn valtakunnallisen valintakokeen esimerkkitehtäviä

Monimuotototeutuksen valintaperusteet

Nämä ohjeet koskevat JAMKin liiketalouden monimuotototeutuksen hakukohdetta.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Lopullinen valinta tehdään kahdella eri tavalla. Hakijat valitaan valintakokeen pistemäärän perusteella (valintatapa 1) tai valintakokeen ja työkokemuksen yhteispistemäärän perusteella (valintatapa 4).

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakokohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kumpaankin valintatapaan.

 • JAMK on osoittanut liiketalouden, monimuotototeutus hakukohteeseen
  • 70% aloituspaikoista valintatapaan 4 (valintakoe + työkokemus) ja
  • 30% aloituspaikoista valintatapaan 1 (pelkkä valintakoe).

Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 4 ja sitten valintatapa 1.

Liiketalouden monimuotototeutuksessa varasijojen määrä on rajattu 50:een. Eli jos varasijasi on isompi kuin rajattu määrä, et ole päässyt varasijoille. Tilasi on Opintopolussa tällöin "Peruuntunut".

Tutkinnot

Valintatapa 4: Valintakoe ja työkokemus
Valintakoe 70 pistettä
Työkokemus 30 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Valintatapa 1: Valintakoe
Valintakoe 70 pistettä

Liiketalouden monimuotototeutuksen valintakoe ja ennakkoaineisto

Monimuotototeutuksen valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään yhteishaussa keskiviikkona 23.5.2018.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (30 p., JAMKissa käytössä kirjoitelma), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) ja loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Valintakokeesta on saatava vähintään 28/70p. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään.

Ennakkoaineisto julkaistaan 20.4. ja se on nähtävillä valintakokeeseen 23.5.2018 saakka. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Ennakkomateriaali (löytyy linkin takaa, sivun alalaidasta).

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Huom. liiketalouden päivätoteutukseen on oma valintakokeensa. Eli jos haet liiketalouden päivätoteutukseen ja monimuotototeutukseen, teet kaksi eri koetta.

Listat liiketalouden koulutuksista, jotka ovat valintakoeyhteistyössä

Näin löydät monimuodon valintakokeeseen

Liiketalouden monimuotototeutuksen valintakoe pidetään JAMKin pääkampuksella, Rajakatu 35, Jyväskylä. Katso ohesta valintakokeen koetilat ja kampuskartta: Kartta. Voit mennä suoraan koetilaan. Tutoropiskelijat opastavat tarvittaessa ovilla D1 ja F1.

Liiketalouden valintakokeen ennakkoaineisto

Liiketalouden/Tiimiakatemian ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Huomaa, että tietojenkäsittelyyn on oma materiaalinsa. Ennakkomateriaali löytyy täältä (linkin takaa, sivun alalaita).

Työkokemus monimuotototeutuksessa

Työkokemuksesta saa pisteitä vain liiketalouden (monimuotototeutus) ja matkailu- ja palveluliiketoiminnan (monimuotototeutus) tutkinto-ohjelmissa.

Työkokemusta laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7. mennessä. Työkokemus voi olla miltä tahansa alalta. Sen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Kaksi kuukautta yleistä työkokemusta tuottaa yhden pisteen.

Merkitse hakulomakkeeseen työkokemuksen määrä täysinä kuukausina. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Työtodistuksista

Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan opiskelijaksi valituilta. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Työtodistuksesta tulee käydä ilmi, onko työ ollut koko- vai osa-aikatyötä. Jos työ on ollut osa-aikaista, työtodistuksessa tulee olla kertynyt tuntimäärä ja ajanjakso, jolta tunnit on laskettu. Tuntilistoja emme hyväksy, joten pyydä työnantajalta työtodistus, josta käy ilmi kertyneet työtunnit. Työtodistuksessa tulee olla työpaikan nimi, logo tai leima ja esimiehen allekirjoitus.

Yrittäjänä toimimisesta hakijan tulee toimittaa dokumentti, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL (yrittäjäeläkevakuutus) tai MYEL (viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus) -vakuutettu.

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

 • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin liiketalouden, tiimiakatemian ja tietojenkäsittelyn päivätoteutuksen AMK-hakukohteissa on varattu 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille. Liiketalouden monimuotototeutuksessa on varattu 70% aloituspaikoista ensikertalaisille.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava jo 5.4.2018 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 13.4.2018 (englanninkielisiin koulutuksiin 7.2.) mennessä. Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Hakuneuvoja, Admission Advisor
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää

Hae kevään yhteishaussa

Hae Opintopolku -palvelussa kevään yhteishaussa 14.-28.3.2018 klo 15 mennessä. 

> Tutustu AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja yleisiin ohjeisiin.