jamk.fi

Tämä koskee JAMKin syksyn 2018 haussa olevaa (tammikuussa 2019 alkava koulutus);

  • Insinööri (AMK),  logistiikka, monimuotototeutus, 40 aloituspaikkaa

Monimuotototeutus


Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatapa 1: Valintakoe  
Valintakoe  40 pistettä


JAMKissa kaikki hakijat valitaan logistiikan monimuotototeutukseen pelkän valintakokeen perusteella.

Monimuotototeutuksen valintakoe

Valintakoe on kaikille hakijoille kaksipäiväinen. Valintakoe on 5.-6.11.2018. Ensimmäisenä päivänä järjestetään kirjallinen osio ja toisena päivänä ovat ryhmähaastattelut. Valintakoe sisältää kirjallisen osion (max. 25 p.) ja haastattelun (max. 15 p). Hakijan tulee saada valintakokeesta väh. 10/40 p., jotta valintakoe on hyväksytysti suoritettu.

Koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä, eli kaikki hakijat kutsutaan JAMKissa järjestettävään valintakokeeseen. Valintakokeeseen ei sisälly ennakkotehtävää tai ennakkoon luettavaa materiaalia.

Aikaisempien vuosien valintakokeita:
Kevään 2016 logistiikan monimuodon valintakoe

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

  • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin logistiikan monimuotototeutuksessa 30 % aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille.