jamk.fi

Huom! Sivu päivitetään elokuussa!

Tämä koskee JAMKin syksyn 2016 haussa olevaa (keväällä 2017 alkava koulutus);

  • Agrologi (AMK),  maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus, 20 aloituspaikkaa

Monimuotototeutus

 
Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatapa 3: valintakoe ja työkokemus  
Valintakoe  70 pistettä 
Työkokemus  30 pistettä
Yhteensä  100 pistettä


Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen ja valinta tehdään valintakokeesta ja työkokemusta saatujen pisteiden perusteella. 

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe järjestetään 8.11.2016, ja se sisältää kolme osiota: ICT osaaminen, viestintä ja haastattelu. Valintakokeesta on saatava vähintään 30p. jotta se on hyväksyttävästi suoritettu.

Valintakokeeseen ei sisälly ennakkotehtävää tai ennakkoon luettavaa materiaalia. Koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä, eli kaikki hakijat kutsutaan JAMKissa järjestettävään valintakokeeseen.

Työkokemus monimuotototeutuksessa

Työkokemusta laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt syksyn haussa viimeistään 31.12. mennessä. Työkokemus voi olla miltä tahansa alalta. Sen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Kaksi kuukautta yleistä työkokemusta tuottaa yhden pisteen.

Merkitse hakulomakkeeseen työkokemuksen määrä täysinä kuukausina. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Työtodistuksista

Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan opiskelijaksi valituilta. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Työtodistuksesta tulee käydä ilmi, onko työ ollut koko- vai osa-aikatyötä. Jos työ on ollut osa-aikaista, työtodistuksessa tulee olla kertynyt tuntimäärä ja ajanjakso, jolta tunnit on laskettu. Tuntilistoja emme hyväksy, joten pyydä työnantajalta työtodistus, josta käy ilmi kertyneet työtunnit. Työtodistuksessa tulee olla työpaikan nimi, logo tai leima ja esimiehen allekirjoitus.

Yrittäjänä toimimisesta hakijan tulee toimittaa dokumentti, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL (yrittäjäeläkevakuutus) tai MYEL (viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus) -vakuutettu.

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

  • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin Maaseutuelinkeinojen monimuotototeutuksessa aloituspaikoista on varattu 10% ensikertalaisille.

Lisätietona, että keväällä 2015 JAMKissa luonnonvara-alan opiskelijaksi valituista oli 90 % ensikertalaisia, vaikka ensikertalaisuuskiintiöinti ei ollut käytössä.