jamk.fi

Tämä koskee JAMKin syksyn 2018 haussa olevaa (keväällä 2019 alkava koulutus);

Monimuotototeutus

 
Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatapa 1: valintakoe  
Valintakoe  40 pistettä 


Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen ja valinta tehdään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. 

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. 
Valintakoe on 29.10.2018:

  • klo 8.00 - 8.50 Ilmoittautuminen opintotoimistoon
  • klo 9.00 - 11.00 Viestinnän koe
  • klo 12.00 - 14.00 Matematiikan koe

Valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Matematiikan koe testaa loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Viestinnän ensimmäinen osio testaa hakijan kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Toinen osio testaa luetun ymmärtämistä ja tekstin tuottamista. Tehtävä perustuu ennakkomateriaaliin.

Ennakkomateriaali julkaistaan hakuajan alkaessa ja se saa olla koetilanteessa mukana. Lue kuitenkin ennakkoaineisto huolellisesti läpi jo ennen valintakoetta, koska viestinnän kokeessa sinulla ei ole enää aikaa syventyä ennakkoaineistoon. Ennakkomateriaalissa saa olla merkintöjä. Ylimääräisiä papereita ei saa olla. Jos ylimääräisiä papereita löytyy, hakijan suoritus hylätään. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi mukaan koetilaisuuteen.

Ennakkoaineisto: Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015

Valintakokeesta voi saada yhteensä 40 pistettä. Viestinnän kokeessa on kaksi osiota, joista kummastakin voi saada 10 pistettä ja tulee saada vähintään 3,5 pistettä. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ajokortilla/passilla/kuvallisella henkilökortilla valintakoepäivän aikana. Ota mukaan kirjoitusvälineiden lisäksi funktio- tai graafinen laskin. Taulukoita, sanakirjaa ja matkapuhelinta ei saa käyttää.

Koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä, eli kaikki hakijat kutsutaan JAMKissa järjestettävään valintakokeeseen.

Valintakoepaikan osoite:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti
Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala (Saarijärvi).

Luonnonvara-alan vanhoja valintakokeita

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

  • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin Maaseutuelinkeinojen monimuotototeutuksessa aloituspaikoista on varattu 30% ensikertalaisille.