jamk.fi

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan yhdellä lomakkeella 5. - 19.9.2018 klo 15 mennessä.

Hakukohteet yhteishaussa syksyllä 2018

Syksyn 2018 yhteishaussa ovat JAMKissa seuraavat AMK-tutkinnot:

Haussa myös ylempi AMK-tutkinto

Syksyn yhteishaussa on mukana myös Information Technology, Full Stack Software Development, ylempi AMK-tutkinto!

Lisätietoja täältä

Hakemus ja hakutoiveet yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan yhdellä lomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi 5.-19.9.2018 klo 15 mennessä. Koulutustarjonta on saatavilla samasta nettiosoitteesta. Samalla hakulomakkeella voit hakea enintään kuuteen koulutukseen. Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, joten muista valita kaikki haluamasi koulutukset samalle lomakkeelle. Huomioi, että nuo kuusi voivat olla sekä ammattikorkeakoulujen ja/tai yliopistojen hakukohteita.

Muista järjestää hakulomakkeella koulutukset mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on se koulutus, johon eniten haluat. Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat, eikä niihin ole enää mahdollista päästä (vaikka pisteet niihin riittäisivätkin). Hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuajan päättymiseen saakka. Voit tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Jos yhteystietosi muuttuvat, voit itse käydä ne päivittämässä Opintopolkuun kirjauduttuasi esim. pankkitunnuksillasi. Olemme yhteydessä hakijoihin ja lähetämme valintakoekutsut ja hyväksymiskirjeet sähköpostitse, joten merkitse toimiva sähköpostiosoitteesi hakemukseesi. Muista seurata sähköpostiasi säännöllisesti ja tarkistaa myös roskapostilaatikko!

Yksityiskohtaisemmat ohjeet koulutuksiin hakemisesta löydät Opintopolusta:

Aikataulut yhteishaussa (ammattikorkeakoulut)

1. Hakuaika 5.-19.9.2018 klo 15 asti osoitteessa www.opintopolku.fi
2. Ulkomaisen tutkinnon todistuskopioiden oltava perillä 26.9. klo 15 (sekä ennen vuotta 1990 suoritettujen suomalaisten ylioppilastutkintotodistuskopioiden)
3. Valintakoepäivämäärät JAMKissa:

Sosiaali- ja terveysalan sähköinen esivalintakoe 11.10.2018.

Varsinaiset valintakokeet JAMKissa: 

  • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, 6.11.2018
  • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, 7.11.2018
  • Kätilö (AMK), päivätoteutus, 6.11.2018
  • Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus: 5.-6.11.2018
  • Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus, 29.10.2018

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse lokakuun loppupuolella. Tarkista siis sähköpostisi sekä sen roskapostilaatikko! 

4. Lopulliseen valintaan vaikuttavien tietojen täydentäminen 8.11. saakka, ilmoitus sähköpostilla hakijapalveluihin.
5. Valintojen julkistaminen viimeistään 29.11. Näet tietosi Opintopolusta! Hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostilla (JAMK).
6. Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 11.12.2018 klo 15 opintopolku.fi osoitteessa. Myös läsnä-/poissaoloilmoittautuminen ja todistuskopioiden toimittaminen 11.12. mennessä. Jos valmistut syksyllä, toimita todistuskopiot 28.12. mennessä!
7. Varasijoilta hyväksytään viimeistään 18.12.2018 klo 15
8. Opinnot alkavat tammikuussa 2019.

Tutkinto, jolla voit hakea / Hakukelpoisuus AMK-tutkintoihin

Hakulomakkeelle voit merkitä kaikki tutkinnot, jotka sinulla on. 
Koulutus ja tutkinto, jolla voit hakea AMK-tutkintoihin (päivä- ja monimuotototeutukset):

A. Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto

Suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopio 26.9.2018 mennessä hakijapalveluihin. Pelkällä lukion päättötodistuksellakin voit hakea.

Kansainväliset ylioppilastutkinnot
EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat hakulomakkeelle seuraavan muuntotaulukon mukaisesti (pdf). Jos olet jo valmistunut lähetä kopio IB-tutkintotodistusestasi (Diploma) 26.9.2018 mennessä. Jos valmistut hakusyksynä, toimita IB lukion ennakoivat arvosanasi (predicted grades) 26.9.2018 mennessä ensimmäisen ammattikorkeakouluhakutoiveen hakijapalveluihin. Hakusyksynä IB-, EB- ja RP-tutkintoon valmistuvat lähettävät lopullisen tutkintotodistuksen kopion 28.12.2018 klo 15 mennessä.

B. Ammatillinen perustutkinto, koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella.

Toimita tutkintotodistuksen kopiot viimeistään 11.12.2018 klo 15. Jos valmistut hakusyksynä, voit toimittaa kopiot viimeistään 28.12.2018 klo 15 mennessä. Kopiot tulee siis lähettää joulukuussa, jos tulet valituksi opiskelijaksi, ei siis hakuaikana. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

C. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Syksyllä valmistuva hakija katsotaan hakukelpoiseksi.

Sinun tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa viim. 26.9.2018 klo 15 ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Hakusyksynä valmistuvat lähettävät kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan 28.12.2018 klo 15 mennessä. Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksen ilmaiseva viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin 26.9.2018 mennessä.

D. Harkinnanvarainen valinta

JAMKissa ei ole käytössä syksyn yhteishaussa harkinnanvaraista valintaa (eli jos sinulla ei ole mitään toisen asteen tutkintoa, esim lukio, ammattitutkinto).

E. Avoimen amk:n opinnot (Huom.! Erillishaussa)

Oletko suorittanut tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja 55 op avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK-tutkintoihin avoimen amkin väylän kautta.

Työkokemus

Työkokemusta ei edellytetä JAMKin AMK-tutkintojen päivä- tai monimuotototeutuksiin syksyn 2018 yhteishaussa eikä siitä saa myöskään lisäpisteitä.

Suomen kielikoe

Suomen kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli. Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä –kokeessa.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen tai ruotsin kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. valintakoepisteet
(2. koulumenestyspisteet)
3. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasasijalla olevat hakijat tai ei valitse ketään tasasijalla olevista tai tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen. JAMK käyttää vaihtoehtoa: tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen.

Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava 26.9.2018 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 26.9.2018 mennessä. Hakemus tulee toimittaa erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa:

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää

Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikan vastaanottaminen 11.12.2018 klo 15.00 mennessä

Tullessasi hyväksytyksi yhteishaussa, tulee sinun ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan aloittaaksesi opintosi. Voit ottaa paikan vastaan sähköisesti Opintopolku.fi:ssä (edellyttää tunnistautumista esim. pankkitunnuksillasi).

Keväällä 2019 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 29.11.2018. JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Syksyn haussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 11.12.2018 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Läsnä-/poissaoloilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Voit tehdä ilmoittautumisen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

• palvelukseenastumismääräys

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

• Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
• muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

• sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2019.
• sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 11.12.2018 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut@jamk.fi.

Hakutietojen tarkistaminen

TODISTUSKOPIOT
Toimita meille kopiot yhteishaussa käyttämistäsi koulutodistuksista 11.12. mennessä. Jos valmistut tänä syksynä, toimita kopio 28.12. mennessä. Vuonna 1990 ja sen jälkeen Suomessa lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse lähettää kopioita, vaan saamme tiedot suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Jos sinulla on vain lukion päättötodistus, eikä ylioppilastutkintoa, lähetä tällöin kopio lukion päättötodistuksestasi. Kaikkia yhteishaussa antamiasi tietoja verrataan tutkintotodistuksiin. Ammattikorkeakoulu purkaa opiskelijavalintapäätöksen, mikäli olet antanut haussa virheellisiä tietoja, etkä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaasi opiskelupaikkaan. Mikäli et toimita pyydettyjä kopioita ammattikorkeakoululle, opiskelijavalintasi puretaan. Kopioita ei palauteta.

ALKUPERÄISTEN TODISTUSTEN TARKISTAMINEN
Yhteishaussa käyttämiäsi alkuperäisiä todistuksia verrataan toimittamiisi kopioihin. Käy näyttämässä alkuperäiset todistuksesi Opiskelijapalveluissa ennen opintojen alkua tai ensimmäisinä opiskelupäivinä. Ota tällöin mukaasi myös henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi).

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu ja todistuskopioita verrattu alkuperäisiin todistuksiin. Korkeakoulu purkaa opiskelijavalintapäätöksen, mikäli hakija ei toimita todistuksia tai on antanut haussa virheellisiä tietoja ja ei oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

  • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
  • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. 
  • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.
  • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.
  • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.