jamk.fi
[Error: Unable to find the property named 'TopContentArea'.]

Nämä koskevat JAMKin syksyn 2017 haussa olevia (keväällä 2018 alkava koulutus);

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, 20 aloituspaikkaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, 20 aloituspaikkaa sekä
 • Kätilö (AMK), päivätoteutus, 20 aloituspaikkaa, -hakukohteita.

 Huomaa, että päivä- ja monimuotototeutuksille on eri valintaperusteet!

Päivätoteutus

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 12.10.2017. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan 2,5x määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella (valintatapa 2A) tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella (valintatapa 1).

Koulumenestys

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti:

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatapa 2A: Koulumenestys ja valintakoe*
Koulumenestys (yo-arvosanat) 30 pistettä
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Valintatapa 1: Valintakoe
Valintakoe 70 pistettä

*Koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia.

Suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta saatavat pisteet (valintatapa 2A):

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli* 10 9 8 7 6
Paras kieli pitkä (lyhyt/keskipitkä) 10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5)
Matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai paras reaaliaine/reaali 10 9 8 7 6

 *IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB-ja RP-tutkinnossa äidinkieltä vastaava kieli

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakokohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kumpaankin jonoon. JAMK on osoittanut sosiaali- ja terveysalan päivätoteutusten hakukohteisiin 50% aloituspaikoista valintatapaan 2A ja 50% valintatapaan 1.

Koulumenestyspisteet lasketaan vain ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Arvosanat saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta vuodesta 1990 lähtien ja siksi niitä ei kysytä hakemuksella. Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 2A (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (pelkkä valintakoe). 

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi joko valintatavalla 1 tai 2A.
 • Ammatillisella perustutkinnolla (tai vanhanmuotoisilla koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoilla), ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat voivat tulla valituksi vain pelkän valintakokeen pisteiden perusteella.

Valintakoe päivä- ja monimuotototeutuksissa

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen:

Esivalintakoe

 • Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 12.10.2017.
  • Huomaa mm. ennakkomateriaali!
  • Linkki lähetetään sähköpostilla, joten merkitse sähköpostiosoitteesi hakemukselle oikein!
  • Esivalintakokeen linkit on lähetetty hakijoiden sähköpostiin 5.10. Jos et ole saanut linkkiä sähköpostiisi (tarkista myös roskapostilaatikko!), laita sähköpostia sotelika.esivalinta@tamk.fi ennen tiistaita 10.10.2017 klo 15.00. Tämän jälkeen linkkejä ei enää lähetetä uudestaan.

Lue lisää esivalintakokeesta

Varsinainen valintakoe

 • Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Kutsut varsinaiseen valintakokeeseen lähetetään pe 20.10.
 • JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan 2,5x määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.
 • Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintojen alimmat esivalintakokeen pisterajat JAMKissa, joilla pääsi varsinaiseen valintakokeeseen syksyn 2017 yhteishaussa:
  • Sairaanhoitaja, päivä 45,8 p.
  • Sairaanhoitaja, monimuoto 44,5 p.
  • Kätilö, päivä 46,2 p.
 • Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.

Varsinaiset valintakokeet järjestetään JAMKissa seuraavasti:

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus: 7.11.2017
 • Kätilö (AMK), päivätoteutus: 7.11.2017
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus: 8.11.2017

Hakijat kutsutaan aakkosjärjestyksessä varsinaisiin valintakokeisiin, eikä päivää voi ikävä kyllä vaihtaa suuren hakijamäärän takia.

Sosiaali- ja terveysalan varsinaisessa valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoe sisältää kirjallisen tehtävän, ryhmätilanteen sekä hoitötyön valintakokeessa testataan matematiikan perusosaamista. Hakijan tulee saada valintakokeesta väh. 30p./70p.  Lisäksi valintakokeen kaikista arviointikohteista on saatava vähintään 30%. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Sosiaali- ja terveysalalla varasijojen määrä on rajattu 30:een. Hakija ei voi tulla valituksi koulutus-/tutkinto-ohjelmaan JAMKissa, jossa hänellä on ollut hakuaikana voimassa oleva opiskeluoikeus.

Varsinaisen valintakokeen valintakoeyhteistyö

Sosiaali- ja terveysalalla on neljä valintaryhmää. Hakija saa yhden valintakoekutsun per valintaryhmä, jos hänen esivalintakokeesta saamansa pisteet siihen riittävät. Kutsu voi siis tulla alemmaltakin toiveelta ja tähän kokeeseen kannattaa mennä, koska valintakoepisteet siirtyvät vielä muillekin yhteistyötä tekeville toiveille, myös korkeammille. Myös opiskelupaikan saaminen korkeammalta toiveelta on tällöin vielä mahdollista!

Varsinaisesta valintakokeesta hakija saa siis valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin valintayhteistyötä tekevissä ammattikorkeakouluissa.

Valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut

Monimuotototeutus

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen (ks. lisätiedot yläpuolelta).

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan 2,5x määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Lopullinen valinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella (valintatapa 1). Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.

Valintatapa 1: Valintakoe
Valintakoe 70 pistettä


JAMK on osoittanut sosiaali-ja terveysalan monimuotototeutusten hakukohteisiin 100% aloituspaikoista valintatapaan 1, eli lopulliseen valintaan vaikuttaa ainoastaan valintakokeen tulos. Valintakokeesta tulee saada vähintään 30/70p. Lisäksi valintakokeen kaikista arviointikohteista on saatava vähintään 30%. Tarkemmat tiedot valintakokeesta löydät yläpuolelta.

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

 • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin sosiaali- ja terveysalan päivätoteutusten AMK-hakukohteissa on varattu 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille ja monimuotototeutuksissa on varattu 60 % aloituspaikoista ensikertalaisille.

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveydentila ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle, muutoin ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä,
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua tai työhön sijoittumista,
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle ja
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 b §.) Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.