Kehitä osaamistasi liiketalouden alalla, suomen kielen taitoasi ja suomalaisen työelämän tuntemustasi! Opiskele Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi. Koulutus ei edellytä aiempaa liiketalousalan koulutusta.

Seuraile ilmoitteluamme seuraavasta toteutuksesta.

Suomalaisen työelämän osaaja -koulutuksessa voit syventää ja laajentaa omaa ammatillista erityisosaamistasi liiketalouden alalla. Käytettävissäsi on laaja valikoima opintoja, joista suunnitellaan omaa osaamistarvettasi vastaava kokonaisuus.

Mikäli olet suorittanut tutkinnon joltakin muulta alalta, tarjoaa koulutus sinulle mahdollisuuden hankkia lisäosaamista esimerkiksi johtamisesta, markkinoinnista tai vaikkapa myyntityöstä.

Koulutuksessa perehdyt suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaista työelämää ohjaaviin sääntöihin. Pääset myös vahvistamaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoasi, erityisesti ammatillisessa viestinnässä.

Opinnot sisältävät harjoittelua alan työtehtävissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti työ- tai harjoittelupaikassa.

Opiskele suomalaisen työelämän osaajaksi!

Voit katsoa videon myös täältä »

Kenelle?

Tämä koulutus sopii erityisesti sinulle, jos

 • olet maahanmuuttaja
 • sinulla on jo korkeakoulututkinto tai korkeakouluopintoja tehtynä
 • tavoitteenasi on saada työpaikka tai jatkaa opintojasi samalla tai kokonaan eri alalla
 • et ole vielä löytänyt koulutustasi vastaavaa työpaikkaa Suomesta
 • selviydyt opinnoista suomen kielellä (yleisen kielitutkinnon tasoa 3 vastaava osaaminen, linkki Opetushallituksen sivuille)

Koulutuksen sisällöt

Opinnot valitaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintotarjonnasta. Opinnot koostuvat seuraavista teemoista:

Suomalaisen työelämän osaaja 30 op

 • Ammatillinen kehittyminen 5 op
 • Yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • Työelämän pelisäännöt 5 op
 • Työelämän muutokset 5 op
 • Suomen kieli ja viestintä 5 op + 5 op

Ammatillinen erityisosaaminen 30 op

Opiskelijan henkilökohtaisen osaamistarpeen mukaisia opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opiskelutavat

Koulutuksen alussa kanssasi laaditaan opiskelusuunnitelma, jota voidaan muuttaa ja tarkentaa opintojen edetessä. Opintorytmi vaihtelee opintojaksoittain.

Opiskelet esimerkiksi luokkahuoneessa, verkkoympäristössä tai työpaikalla. Perehdyt opiskeltaviin asioihin lukemalla, havainnoimalla, osallistumalla luentoihin ja ryhmätapaamisiin sekä tekemällä ryhmätöitä. Opiskeluun sisältyy myös kirjallisten raporttien ja esseiden laadintaa.

Opinnot kestävät noin 1,5 vuotta. Yhden opintopisteen suorittaminen tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Tällöin 5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Hinta

Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi toteutetaan UOMA-hankkeen koulutuspilottina. Pilottivaiheessa koulutus on maksuton kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku 7.8.2020 asti. Kaikki hakijat haastatellaan ja valitaan koulutukseen kielitaidon ja soveltuvuuden perusteella.

Opintojen rakenne

Koulutuksen alussa laaditaan opintosuunnitelma, johon opintojaksot valitaan yllä mainituista teemoista. Opinnot voivat rakentua esimerkiksi seuraavanlaisista opintojaksoista:

Suomalaisen työelämän osaaja 30 op

 • Osaajana kehittyminen, jatkuen koko opiskeluajan 5 op
 • Suomen kieli ja viestintä 10 op vaihtoehtoisesti seuraavista:
  • Työelämän viestintä 3 op
  • Kirjoita suomeksi 3 op
  • Suomi 4, 5 op
 • Projektiopinnot 5 op
 • Itsensä johtaminen 5 op
 • Harjoittelu ja työnhaun taidot 5 op 

Esimerkkinä tässä markkinointiin suuntautuvat opinnot. Jos opiskelija suuntautuu vaikkapa johtamiseen, löytyvät opintojaksot silloin johtamisen tarjonnasta.

Ammatillinen erityisosaaminen 30 op

 • Myynti ja myynnin johtaminen 5 op
 • Asiakasymmärrys 5 op
 • Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5 op
 • Myyntityön osaaminen 5 op
 • Markkinointiviestintä 5 op
 • Asiakaskokemusjohtaminen 5 op
UOMA
Uraa ja osaamista maahanmuuttajille

Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomin taustalla on UOMA – uraa ja osaamista maahanmuuttajille -projekti, jonka tavoitteena on kehittää ja järjestää non-stop -toimintamallilla liiketalous- ja sosiaalialojen lisäopintoja korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Lisäopinnot toteutetaan korkeakouludiplomin periaatteilla ja toteutusta suunniteltaessa huomioidaan osallistujan aiemmin hankittu osaaminen. Toimintamallin avulla pyritään sujuvoittamaan maahanmuuttajien sijoittumista työelämään. Lue lisää UOMAsta

Kysy lisää

Hynynen Piia

Hynynen Piia

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358405591802
Näytä lisää