jamk.fi

 

Työpajat

 

Miten teen sen toisin?

Irmeli Maunonen-Eskelinen ja Marja Olsonen. (Työpaja. 13.11. klo 12-13 D206) 

Perinteisesti opetus on tapahtunut luokassa, opettajan johdolla samanaikaisesti ja samassa paikassa. Oppimiskäsitykset ovat muuttuneet ja nyt pitäisi suunnitella toisenlaisia oppimisprosesseja. Työpajassa lähestytään oppimisprosessin suunnittelun kautta valintoja, joita opettaja monimuotoisissa oppimisympäristöissä joutuu tekemään. Tavoitteena on luoda prosesseja, jossa oppimisen tavoitteet pysyvät keskiössä ja TVT-tukee yksilöiden oppimista. Lue lisää: http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu/artikkeli-etana-lasna-yksin-yhdessa/

Saavutettava ja monikanavainen oppiminen

Eila Burns & Kaija Peuna (Työpaja. D206. 14.11. klo 11:30-12:30 ja 12:30-13:30)

Työpajassa pohdimme, miten monipuolinen TVTn käyttö tukee monikanavaista ja saavutettavaa oppimista ja opetusmateriaalia. Esteetön ja saavutettava oppimisympäristö on turvallinen ja tarjoaa jokaiselle tasavertaisen mahdollisuuden osallistumiseen oppijoiden erilaisista ominaisuuksista huolimatta. Lähestymme asiaa kokemuksellisen oppimisen kautta BYOD ympäristössä, joten voit ottaa mukaan oman älypuhelimen ja/tai tablettilaitteen.

Mobiilia ohjausta ammatillisella

Hanna Frilander (Työpaja. 14.11. klo 10:30-11:30 D220)

Mobiili väline kulkee opiskelijoilla taskussa ja sen avulla heidät aktivoi ja tavoittaa nopeasti. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat oppivat pitkälti työelämässä, joten näistä lähtökohdista mobiilia ohjausta kannattaa kehittää. Tule tutustumaan, miten eri tavoin mobiilia ohjausta on kokeiltu ammatillisten opiskelijoiden kanssa (mm. Facebook –ohjaus, blogit, videot, pelillisyys ja mobiili luokkahuoneessa).

Microsot OneNote käyttöön oppilaitoksessa

Jarno Haapaniemi (Työpaja. 13.11. klo 16-17 D506 sekä 14.11. klo 12:30-13:30 D125)

Miten voin hyödyntää OneNote digitaalista muistikirjaa työssäni? Työpajassa tutustutaan Microsoft OneNoteen, OneNoten peruskäyttöön ja käytännön esimerkkeihin OneNoten hyödyntämisestä toisen asteen ammatillisessa opetuksessa. Työpajan aikana luodaan itselle OneNote muistikirja OneDriveen, muokataan muistikirjaa ja jaetaan sitä eteenpäin. Työpajaan osallistumista varten sinulla pitäisi olla käytössä Microsoft- tai Office365-tili.

Videoscribe-sovellus opetusvideoiden teossa

Lari Härkönen (Työpaja. 13.11. klo 12-13 D305)

Pajassa käydään läpi Videoscribe esityksen tekeminen. Teemme esityksen nimenomaan iPadille ladattavalla Videoscribe sovelluksella (Huom! Sovelluksen saa myös Windows työasemille). Lisäksi käymme läpi, kuinka esityksen voi julkaista netissä. Pajaan tulijoiden on syytä ladata sovellus jo kotona iPadiin, jos haluaa testata sitä käytännössä. Videosriben mukana iPadille asentuu esityksissä käytettäviä kuvia ja musiikkia niin paljon, että ohjelman lataaminen kannattaa tehdä ennakkoon. Pajassa käymme läpi jotakuinkin oheisen videon mukaisen sisällön: http://youtu.be/inNdkvpuXCk

Green Screen videointi iPadilla.

Timo Ilomäki (Työpaja. 13.11. klo 13-14 D505)

Pajassa kuvataan video vihreälle taustakankaalle ja lisätään taustakuva/video. Sovellus Green Screen by Doink. 

Sähköä kirjoihin – tee se itse

Timo Kainulainen (Työpaja. 14.11. klo 10:30-11:30 D311)

Pajassa esitellään ja kokeillaan sähköisen kirjan tekemiseen soveltuvia appeja. Pajassa käsitellään mm. sitä, miten ekirja rakennetaan, mitä materiaaleja siinä voi hyödyntää, miten kirja julkaistaan. 

Tarvittavat apit: Book Creator, Creative Book Builder, iMovie

Jaa, vastaanota ja arvioi tehtäviä - sähköisesti

Timo Kainulainen (Työpaja. 13.11. klo 16-17 D305)

Opi hyödyntämään Showbie ja Explain Everything –appeja, kun jaat tehtäviä ryhmällesi, vastaanotat niitä ja teet arvioinnin.

Tarvittavat apit: Showbie, Explain Everything

Työvälineitä oppimisprosessin eri vaiheisiin

Timo Kainulainen (Työpaja. 14.11. klo 11:30-12:30 D311)

Pajassa esitellään appeja, jotka soveltuvat prosessinomaiseen opiskelun eri vaiheisiin. Miten ideoita, miten prosessoida, miten jakaa ja palauttaa töitä, miten arvioida ja pitää kokeita. 

Tarvittavat apit: Baiboard, Explain Everything, Showbie ja Socrative Student ja Teacher

Video oppimisen välineenä. 

Juha Kiukas (Työpaja. 13.11. klo 14:00-15:00 D206 ja 14.11. klo 11:30-12:30 sekä 12:30-13:30 D506)

Videon suosio kasvaa yhteiskunnassa, ja se voidaan valjastaa myös syvällisen oppimisen välineeksi. Ammatillisen alan opiskelijat näyttävät käytännössä, miten video toimii oppimisprosessin vaiheiden dokumentoinnin välineenä.

Blogi oppimisen ohjauksessa

Keijo Vehkakoski (Työpaja. 13.11. klo 14:00-15:00 D305)

Sivistystoimen ja rehtoreiden paja

Risto Korhonen ja Teemu Moilanen (Työpaja. 13.11. klo 12-13 D306)

Ilona IT on mobiiliopetuksen ja -oppimisen asiantuntija. Olemme olleet lukuisissa projekteissa mukana aktiivisena kumppanina auttamassa rehtoreita ja opettajia opetuksen digitalisoitumisessa. Jokaisen koulun ja kunnan tarve ja ratkaisu on hieman erilainen, siksi on tärkeää että saatte avuksenne osaavat asiantuntijat ja laadukkaat teknologiat.

Miksi mobiilit opetukseen?
Miten rahoitetaan laitteiden hankinta?
MIten autetaan opettajaa muutoksessa?

Pajassamme pohditaan myös, mitkä oppimisen ympäristöt tukevat parhaiten toimintaa oppilaitoksessa tablettien kanssa? Kuulette myös, missä vaiheessa Suomessa mennään mobiilien kanssa? Konkreettisia ratkaisuja ja referenssejä. Ja toki keskustelemme myös siitä, mikä askarruttaa juuri teitä?

Seuraava vaihe iPad hallinnassa

Andrei Kolmakow (Työpaja. 13.11. klo 13:00-14:00 D306)

Mikä on VPP? Mikä on MDM? Mikä on Apple Configurator? Uusi tapa hallinnoida ja hallita koulun henkilökohtaiset ja yhteiskäyttölaitteet.

Hyppää hybridiryhmään

Ari Langén & Satu Aksovaara (Työpaja. 13.11. klo 13-14. D206) 

Haastavin opetuksen muoto opettajalle on synkroninen etälähiopetus, jossa tavoitellaan jokaiselle tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua. Työpajassa tarkastellaan ja kokeillaan oppimisympäristöä osallisuuden mahdollistajana. Keskustellaan havainnoista ja kokemuksista opettajan, lähi- ja etäopiskelijana. Esittelemme hybridiryhmän oppimisprosessin suunnittelua tulevan työkalun.

Pois puhuva pää

Ari Langén & Satu Aksovaara (Työpaja. 13.11. klo 16-17. D206 ja 14.11. klo 10:30-11:30 D206)

Verkon kautta toteutetut webinaarit ovat tulleet tutuiksi viime vuosien aikana, jossa asiantuntija luennoi, osallistujat kuuntelevat ja vuorovaikutus tapahtuu Chat-palstan kautta. Työpajassa kerromme, miten olemme toteuttaneet toiminnallisia menetelmiä ja mahdollistaneet verkkokohtaamisen OnLine-tapaamisissa Adobe Connectin välityksellä. Kokeilemme konkreettisia tilanteita ja niiden vaatimuksia sekä valmistautumisessa ja toteutuksessa huomioitavia tekijöitä. Pedagogiikka palaa, myös webinaareihin. Lue lisää: http://oppimateriaalit.jamk.fi/webinaari/

Tule kokemaan muuntojousta ympäristö

Irmeli Maunonen-Eskelinen & Marja Olsonen (Työpaja: 14.11.2014 klo 10.30 - 11.30 ja 12.30 - 13.30 D505)

Uudet fyysiset oppimisympäristöt eivät automaattisesti muuta tapaamme toimia, meidän on myös muutettava omia tottumuksiamme. Työpajassa muokkaamme yhdessä ympäristöä tukemaan erilaisia pedagogisia menetelmiä ja pohdimme TVTn roolia eri menetelmien tukena. Tule mukaan kokemaan muuntojousta ympäristö! Lue lisää http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu/layoutit/

Digitaaliset kansalaistaidot lukiolaisen arjessa

Juha-Pekka Lehtonen ja Sari Halavaara. (Työpaja. 13.11. klo 14-15 D505)

Esitellään käytännönläheisesti Olarin lukiossa pidettyä Digikansalaisen peruskurssia, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien opiskelijoiden laitehallinta ja TVT-perustaidot iPadien 1:1 käytössä.

Tablet-koulun kokemuksia

Virpi Loikkanen (Työpaja. 13.11. klo 16:00-17:00 D505)

Pajassa esitellään Tabletkoulun pedagogista lähestymistapaa ja sähköisiä oppimateriaaleja, jotka sisältävät tekstin ja kuvituksen lisäksi mm. tehtävät sekä keskustelu-, muistiinpano- ja koeominaisuudet. Esimerkkeinä käytetään ja käyttökokemuksia kerrotaan lukion uskonnon ja flosofian kursseista, mutta paja sopii myös muiden aineiden opettajille. tabletkoulu.fi

Mobiilit oppimismenetelmät merkonomien opetuksessa

Henna-Liisa Maljonen ja Heini Pennanen (Työpaja. 13.11. klo 12-13 D505)

Tablet -laitteet ovat jo osa arkipäivää, mutteivät vielä koulumaailmassa. Tule kuulemaan, kuinka tablet-laitteita on hyödynnetty merkonomiopinnoissa Jyväskylän ammattiopistolla.

Google Classroom ja Showbie

Teemu Moilanen (Työpaja. 13.11. klo 15-16 D305)

Mitä lisäarvoa Google Classroom ja Showbie tuovat opetukseen? Viestintä opiskelijoiden ja opettajan välillä, tehtävänannot ja palautteen antaminen helpottuvat ja osin jopa automatisoituvat mobiileja oppimisympäristöjä hyödynnettäessä. Pajassa tutustutaan ja kokeillaan yhdessä em. työkalujen ominaisuuksia kattavasti.

Havaintoja verkko- ja mobiiliopiskelusta

Pekka Ouli (Työpaja. 14.11. klo 11:30-12:30 D505)

Ajankohtaista oppimateriaalia ei koskaan ole liikaa. Netissä on paljon erilaisia tee-se-itse projekteja joita voi laittaa opiskelijoiden kokeiltavaksi eikä hintakaan yleensä huimaa päätä. Omassa esityksessäni kerron kokemuksia netistä löytyneistä rakennusprojekteista ja myös opiskelijoiden kokemuksia ammattikoulusta. Esimerkkeinä toimii nettiohjattu kahvinkeitin joka twiittailee kahvinkeitosta ja älytaloprojekti Raspberryllä. Omasta kokemuksesta projektit ovat omalta osaltaan lisänneet koulutuksen kiinnostavuutta koska tekeminen on pääosassa.

Terveystietoa mobiililaitteilla

Mari Petrelius (Työpaja. 13.11. klo 13:00-14:00 D125 ja 14.11. klo 12:30-13:30 D311)

Pajassa perehdytään terveystiedon opettamisen didaktiikkaan mobiililaitteita hyödyntäen. Pajan opetusvinkit sopivat hyvin myös perusasteen terveystiedon opetukseen sekä muihin reaaliaineisiin. www.bit.ly/terveystieto

Mobiililaitteet alakoulussa

Mari Petrelius ja Merja Metsola (Työpaja. 13.11. klo 15-16 D220)

Pajan keskiössä on lasten mediakasvatustaidot sekä mobiilipedagogiikka haasteineen ja vahvuuksineen. Pajamateriaalit löydät osoitteesta www.bit.ly/maikoille

Flipped classroom lukion viestinnässä Case MuLun (Muuramen lukion) uutiset.

Lukiolaiset: Salla Reijonen ja Elina Lamminaho. Aki Puustinen. (Työpaja. 14.11. klo 12:30-13:30 D506)

Muuramen lukion uutiset, historian opetusblogi sekä Instagram opetuksessa ja markkinoinnissa.

iPad ja teknologian hyödyntäminen maantieteen ja muiden reaaliaineiden opetuksessa

Kimmo Puttonen (Työpaja. 13.11. klo 13-14 D305)

1. Perehdytään pääpiirteittäin Socrative-ohjelman toimintaan. Ohjelmalla on helppo toteuttaa läksynkuulusteluja ja kokeen sähköisiä monivalintatehtäviä. Katsotaan pajassa pari esimerkkiä Maantieteen tunneilla toteutetuista kyselyistä ja jokainen pääsee kokeilemaan kyselyn luomista (edellyttää rekisteröitymistä socrative.com sivulla). Ohjelma toimii laitteilla, joilla on nettiyhteys.

2. Tutustutaan popplet-sovellukseen, jonka avulla voi helposti luoda käsitekarttoja. Poppletista on ilmainen Lite versio iPadille ja myös selainpohjainen versio löytyy.

3. Katsotaan, miten Keynotella luotu esitys käsitellään Explain Everythingillä niin, että saadaan aikaiseksi pienimuotoinen opetusvideo, joka voidaan tallentaa esim. oppiaineen kotisivuille. Esimerkkinä biologian risteytystehtävät.

Elämyksiä kirjallisuuden opetukseen - miten yhdistää klassikkoromaani, draama ja iPad

Katja Rihu-Lehtinen (Työpaja. 13.11. klo 12-13 Waneri D125)

Toimiva Digiluokka: Opetustekniikan hallittu sekaympäristö.

Sebastian Räisänen, Edutukku Oy (Työpaja. 14.11. klo 10:30-11:30 Waneri D125)

Opetusluokassa on monenlaisia laitetta; tabletteja, älypuhelimia ja tietokoneita, joilla kaikilla voidaan osallistua opetukseen. Pajassa mietitään kuinka tämä merkkien ja käyttöjärjestelmien sekamelska on opettajan hallinnassa ja pedagogisessa hyötykäytössä. Toimiva Digiluokka on avoin ympäristö kaikille.

Käänteinen luokkahuone lukio-opetuksessa

Jarkko Sairanen ja Sirpa Suontausta (Työpaja. 13.11. klo 12-13 D506)

Työpajassa perehdytään käänteisen luokkahuoneen menetelmään ja tutustutaan käytännön kokemuksiin matematiikan ja filosofian oppiaineissa. Pajassa käytetään Socrative-palvelua osoitteessa m.socrative.com (Huone: 84123), jonka avulla paikallaolijat voivat osallistua keskusteluun.

BYODin onnistumisen edellytykset lukiossa

Virpi Loikkanen, Hannu Soini, Timo Ilomäki. (Työpaja. 13.11. klo 15-16 D206)

Keskustelua Byod-kokemuksista lukiossa. Tutustutaan Byodroid.fi -hankkeen suunnitelmaan Jyväskylän lukioiden Byod-luokan edellytyksistä, kuten eri laitteiden peilauksen, videoiden kuvaamisen, editoinnin, tallentamisen, kuvankäsittelyn ja verkkokirjoittamisen toteuttamisen suunnitelmasta. 

Osaamisen arviointi

Merja Sjöblom (Työpaja. 13.11. klo 14-15 ja 15-16 D220)

Digitaalisten ja tietoyhteiskuntataitojen merkitys oppimisessa, opetuksessa ja työelämässä kasvaa jatkuvasti. Viihdekäyttö on oma maailmansa, opiskelu- ja työelämän tarpeet omansa. Tule tutustumaan tieto- ja viestintäteknisten taitojen itsearviointiin. Työpajassa saat omakohtaisen kokemuksen uuden arviointityökalun, Tiviittorin, käytöstä sekä sen käyttömahdollisuuksista opetuksen ja kehittämisen tukena.

Google Drive kielten koealustana

Mika Toivakka (Työpaja. 13.11. klo 16-17 D220)

Lyhyt infopaketti lomakkeen toiminnasta ja muista olennaisista seikoista sekä kokemuksia ja ajatuksia käytännönkokeilusta.

Kolme tapaa kouluttaa – mikä koukuttaa?

Terhi Taanonen, Merja Laamanen ja Liisa Kallio (Työpaja. 13.11. klo 13-14 D506)

Tule kuulemaan hyviä vinkkejä monimuoto-opetuksesta ja saamaan ideoita omaan opetukseesi.
Kaikkea ei tarvitse kokea omien kantapäiden kautta. Kerromme esimerkkejä onnistumisista ja monimuoto-opetuksessa kohdatuista haasteista.
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilöstölle järjestetyt Ope.fi-taitotasoihin perustuvat koulutukset toteutettiin yhdistämällä lähiopetusta, verkkotyöskentelyä ja etäopetusta verkkokokousjärjestelmällä.

iPadit pelien koodaamisessa ja toteuttamisessa Hopscotch -ohjelmalla

Tommi Viljakainen (Työpaja. 13.11. klo 15-16 D505 sekä 14.11. klo 11:30-12:30 Waneri D125)

Pajassa tutustutaan Hopscotch-ohjelmaan ja opitaan koodauksesta ja pelien tekemisestä. Ennen pajaan tuloa osallistujan on hyvä ladata Hopscotch omalle iPadilleen AppStoresta. Lisätietoja: http://finnedmob.blogspot.fi/2014/10/iloa-oppimiseen-koodaamalla.html?m=1

Digiajan fysiikkaa - videot mitta-aineistona

Janne Ylinen (Työpaja. 13.11. klo 14-15 D506)

Pajassa tutustutaan kahteen digiajan fysiikan opettajan perustyökaluun: Vernierin Video Physics ja Graphical Analysis. Napatkaa oppilaidenne kanssa video, tai lainatkaa vauhdikas kohtaus youtubesta. Appsien avulla näette klipin fyysikon silmin!
Tarvittavat appsit: Vernie Video Physics ja Vernier Graphical Analysis.