jamk.fi

Seminaarin Keynote –puheenvuorot/ Asiantuntijaesittelyt

Olli Niemi

 • Tampereen teknillisen yliopiston kasvatti
 • Tutkija ja opettaja, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Toimitusjohtaja, Tampereen Teknologiakeskus Hermia, 1991-2004
 • Projektijohtaja, NCC Property Development Oy, Tampere 2005-2006
  • Tampereen Tullin alueen kehittäminen, Tulli Business Park
  • NCC Business Parks ja Logistiikka -konseptien kehittäminen
 • Johtaja, liiketoiminnan kehitys, NCC Rakennus Oy, Helsinki 2007-2010
 • Dosentti, Tampereen teknillinen yliopisto, 2009-
 • Dosentti, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tampere 2010-
  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
  • Organisaation toimintatapojen kehittäminen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisemisessä 2010-2012
  • Tulevaisuuden oppimis- ja tutkimusympäristöt 2011-2015
  • Campus Retrofit Care 2014-2016

http://fi.linkedin.com/pub/olli-niemi/0/a45/643

Satu Aksovaara

Toimin lehtorina Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Valmistuttuani matematiikan opettajaksi, hurahdin teknologian ja oppimisen maailmaan. Teknologian kehityksen myötä työni keskiöön ovat nousseet erilaiset oppimisen maisemat. Uskon, että ilo ja into oppimiseen syntyvät vain innostavissa ja muuntojoustavissa ympäristöissä, joissa tieto- ja viestintäteknologia on aidosti oppimisen tukena. Toimin ATTE-hankeen projektipäällikkönä, jossa oppimisen maisemaa kehitettään opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä. 

Motto: Uuden oppiminen on mieletön juttu!

http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu

Sanna Brauer

Teeman kuvaus: Laadukas oppiminen verkossa on opiskelijan aktiivista toimintaa. Pelillisyys tempaa myös täydennyskoulutukseen osallistuvat opettajat mukaansa vertaiskehittämiseen ja osaamisen jakamiseen. Ope.fi –taitotasoihin perustuva Oppiminen online -täydennyskoulutus johdattaa ammatin opettajat noviiseista kehittäjiksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä henkilökohtaiset oppimispolut ovat nyt online. Koulutuksessa saavutettavat digitaaliset Open Badge -osaamismerkit tuovat uudella tapaa opettajan osaamisen näkyväksi sähköisissä toimintaympäristöissä.

Oma kuvaus: KM Sanna Brauer, Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Brauer on viime vuodet toiminut Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta järjestävän OsaOppi-hankeverkoston vetäjänä ja kouluttajana. Verkosto on aloittanut toimintansa pilotoimalla v. 2012 valtakunnallisesti Ope.fi-taitotasoihin liittyvää täydennyskoulutusta ja kehittänyt nyt uudenlaisen pelillisen täydennyskoulutusmallin “Oppiminen online”. Brauer tunnetaan myös ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen valtakunnallisesta koordinaatiohankkeesta sekä sosiaalisen median opetuskäytön asiantuntijana.

http://fi.linkedin.com/in/sannabrauer/

Leena Hiltunen

Työskentelen koulutusteknologian tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Päätyönäni koulutan tulevia tietotekniikan aineenopettajia koulutusteknologian ja tietotekniikan opetuksen saloihin sekä tutkin mm. verkko-opetuksen suunnittelua sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Olen mukana myös erilaisissa tutkimus- ja koulutushankkeissa sekä asiantuntijayhteisöissä. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa vaatii opettajilta uskallusta heittäytyä mukaan opiskelijoiden maailmaan ja pois omalta mukavuusalueelta. Maailma on muuttunut, opiskelijamme elävät ihan erilaisessa mediamaailmassa kuin me opettajat omassa nuoruudessamme, joten meidän tulisi rohkeasti tutustua heidän maailmaan ja hyödyntää sen parhaita puolia kehittäessämme opetusta vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

Kristallipalloa minulla ei valitettavasti ole, mutta yritän silti torstain esityksessäni avata tulevaisuuden näkymiä: mihin suuntaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on kehittymässä ja mihin suuntaan sen toivotaan kehittyvän. Teknologiset ja pedagogiset uudistukset aiheuttavat varmasti monissa jonkin sortin infoähkyä ja voimattomuuden tunnetta, mutta koska elefanttikin syödään pieninä paloina, niin kyllä tästäkin selvitään - yhdessä.

fi.linkedin.com/pub/leena-hiltunen/3/937/6bb/

Henry Paananen

Työskentelen projektipäällikkönä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen liittyvissä kehittämistehtävissä Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä. Koulutustaustani pohjaa tietotekniikkaan ja koulutusteknologiaan kasvatustieteellisiä opintoja unohtamatta. Kehittämisprojektien kautta olen saanut mahdollisuuksia viedä pienillä hallituilla piloteilla toteutettuja pedagogisia oivalluksia eteenpäin tuhansille käyttäjille. Peilaan työssäni suuria kokonaisuuksia, keskittyen kuitenkin myös pieniin yksityiskohtiin, jotka ovat opiskelijoille ja opettajille olennaisia. Mielestäni teknologia itsessään on mahdollisuus, mutta vasta digitaalisuutta hyödyntävällä teknologian käyttökulttuurilla siitä saadaan parhaat hyödyt irti oppimiseen ja fiksumpaan työn tekemiseen.

Terhi Taanonen

Työskentelen suunnittelijana Jyväskylän yliopiston IT-palveluissa. Runsaat kaksi vuotta on vierähtänyt Tieto-ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa -hankkeessa kouluttajana. Olin päävastuussa Ope.fi 1 –taitotason koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Olen ollut mukana kansainvälisen maisteriohjelman kaupallistamishankkeessa tuki-, ylläpito- ja verkko-opetuksen suunnittelutehtävissä sekä yliopiston henkilöstön tvt-koulutusten suunnittelijana ja kouluttajana. Olen pitänyt suurimman osan opetustunneistani luokkahuoneiden ulkopuolella. Koulutuksissa on ollut tarkoituksena laskea kynnystä kokeiluun, yrittämiseen ja erehtymiseenkin.