jamk.fi
Kirsi Järvinen | Ammatillinen opettajankoulutus

Opettajaksi verkossa

"Työtehtäviini ei pääsääntöisesti kuulu opettamista, mutta teen paljon ohjaustyötä aikuisten tutkinnon suorittajien kanssa. Se motivoi hankkimaan vahvistusta omalle osaamiselle. Tiesin jo hakuvaiheessa haluavani mukaan verkko-opiskeluryhmään, mikä sopikin elämääni todella hyvin. Oppimistiimimme ilmapiiri oli niin avoin ja kannustava, että siinä oli mukava työskennellä."

Vuonna 2012 aloitimme verkkopilottiryhmän, jonka opiskelijat pääsivät kokeilemaan ensimmäisinä opettajaopintojemme tekemistä verkossa. Hyvien pilottiryhmän kokemusten myötä verkko-opiskeluryhmä on tarjolla myös haussa 2015.

Yksi pilottiryhmään osallistujista oli projektipäällikkö Kirsi Järvinen Helsinki Business College Oy:stä. Haastattelimme Kirsiä syksyllä 2014. Alla hän kertoo kokemuksiaan opettajaopinnoista ja verkko-opiskelusta.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Kirsi Järvinen ja työskentelen projektipäällikkönä Helsinki Business College Oy:n SLK Instituutissa. SLK Instituutti järjestää aikuisten ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta.

Vastaan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutusprojekteista (taloushallinnon ammattitutkinto, yrittäjän ammattitutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto). Toimin tutkintovastaavana taloushallinnon ja yrittäjän ammattitutkinnoissa. Projektipäällikkönä vastaan mm. koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta, näyttötutkinnon ohjauksesta ja arvioinnista.

Millainen on urapolkusi?

Olen opiskellut kasvatustieteen maisteriksi Helsingin yliopistossa pääaineena aikuiskasvatustiede. Lisäksi olen näyttötutkintomestari. Olen myös suorittanut Opetushallinnon tutkinnon. Aloitin työurani Rastorissa 2000-luvun alussa ja toiminut siitä lähtien erilaisissa aikuiskoulutuksen tehtävissä. Rastorissa vastasin oppilaitoksen rahoitukseen, tilastointiin, raportointiin ja oppisopimuskoulutukseen liittyvistä asioista.
Vuonna 2007 siirryin Helsingin oppisopimustoimistoon koulutustarkastajaksi. Koulutustarkastajana järjestin oppisopimuskoulutusta ja vastuualueeni oli yrittäjyyden ja johtamisen oppisopimuskoulutus. SLK Instituutissa olen toiminut nyt neljä vuotta projektipäällikkönä.

Miten päädyit opettajaopintoihimme?

Jo pienenä tyttönä haaveilin luokanopettajan urasta. Monien mutkien kautta päädyin kuitenkin opiskelemaan aikuiskasvatustiedettä Helsingin yliopistoon eikä silloin tutkinto-opiskelijana tullut opettajan pätevyyttä hankittua. Opettajan pedagoginen pätevyys on kuitenkin ollut mielessä aina ja kolmannella hakukerralla ns. tärppäsi JAMKiin.

Vaikka varsinaisesti työtehtäviini ei pääsääntöisesti kuulu opettamista, niin teen ohjaustyötä paljon aikuisten tutkinnon suorittajien kanssa. Se motivoi hankkimaan vahvistusta omalle osaamiselle ja päivittämään omia tietoja.

Miksi valitsit verkko-opinnot?

Jo hakuvaiheessa tiesin, että haluan verkkopilottiin mukaan. Verkkopilotti kuulosti sopivalta vaihtoehdolta ja omat valmiudet verkossa työskentelyyn olivat omasta mielestäni erinomaiset. Eikä tietysti huonoa ollut sekään, että varsinaisia lähipäiviä oli vain kaksi koulutuksen alussa.

Millaista verkkoryhmässä opiskelu oli?

Verkkopilotti sopi omaan tilanteeseeni todella hyvin. Kaikille yhteisten webinaarien lisäksi työskentelimme pienemmässä oppimistiimissä paljon. Alussa muodostettu oppimistiimimme toimi hyvin yhteen, kun meillä kaikilla tiimin jäsenillä oli samansuuntaiset näkemykset ja motiivit opiskeluun.  

Webinaareja oli noin kerran kuukaudessa ja pääsin osallistumaan niihin työajalla. Alkuun nelisen tuntia kestävä webinaarit tuntuivat raskailta, mutta nopeasti niihin tottui. Webinaarit olivatkin oikeastaan aika leppoisia ja niitä oli riittävästi. Olin myös tehnyt itselleni tarkan suunnitelman siitä, miten opinnot tulevat etenemään.

Verkossa opiskelu tarkoitti sitä, että oppimistiimissä sovimme tietyin väliajoin tapaamisia Optiman videochatiin. Videochatien aiheina oli tietty teema kulloinkin emmekä kokoontuneet turhaan kertaakaan. Meillä oli aina tietty agenda ja pysyimme tiukasti aiheessa, johon jokainen oli valmistautunut etukäteen. Oppimistiimimme ilmapiiri oli avoin ja kannustava ja siinä oli mukava työskennellä.  

Miten opinnot sopivat omaan elämääsi?

Taustakoulutuksistani johtuen sain hyväksiluettua aiempia opintojani aika paljon, eikä jäljelle jääneiden opintojen opiskelu tuntunut liian kuormittavalta työn ohessa. Itse asiassa sain kaikki opinnot sovitettua omiin työtehtäviini. Muun muassa opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus tuli tehtyä luontevasti viime syksynä alkaneelle taloushallinnon ammattitutkinnon ryhmälle. Pedagoginen kehittämistyö samoin liittyi kyseisen ryhmän koulutuksen toteutukseen ja samalla tuli kehitettyä verkko-oppimista lisää.

Valinnaisten opintojaksojen tekeminen oli mieluista, koska sain valita ne minulle sopivista aiheista. JAMKin tarjonnasta valitsin sosiaalisen median hyödyntämisen opetuksessa. Kurssi oli mielenkiintoinen ja antoi lisätietoa monesta asiasta.

Voisin sanoa, että koulutus vastasi niihin odotuksiin, joita minulla siitä oli. Saamani palaute omalta ohjaajaltani oli kannustavaa ja toisaalta myös positiivisella tavalla yllättävää. Palaute itse asiassa vahvisti omaa ammatillista itsetuntoa ja kannusti jatkamaan hyvää työtä, jota olin tehnyt.

Kenelle verkko-opiskelu sopii?

Mielestäni verkko-opiskelu sopii sellaiselle, joka on valmis käyttämään opiskeluun myös omaa vapaa-aikaa. Tämä on välttämättömyys mm. oppimistiimien kokoontumiselle.

Verkko-opiskeluun pitää olla tietysti tekniset valmiudet (kone, webbikamera, mikrofoni ja riittävä verkkoyhteys). Monella voi olla harhaluulo siitä, että opiskelu on kovin itsenäistä ja yksinäistä, mutta sitä se ei todellakaan ole. Oman ajankäytön hallinta ja aikataulussa pysyminen ovat tärkeitä.

Kiinnostuitko?

Lue lisää ammatillisesta opettajankoulutuksesta.

Takaisin