Useiden ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat saavat meillä opettajan pedagogisen pätevyyden osana tutkintoaan. Pedagogiset opinnot (60 op) jakautuvat eri opiskeluvuosille. Yhteistyötä kanssamme tekevät JAMKin musiikin koulutusohjelman lisäksi Savonian ja Karelian ammattikorkeakoulut.

Opintojen sisältö

Opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät musiikkipedagogien ja tanssinopettajien ammattikorkeakoulututkintoon.

Me opettajakorkeakoulussa huolehdimme kasvatustieteellisistä perusopinnoista, joihin kuuluvat opintojaksot:

•    Opettaminen ammattina
•    Oppiminen ja opetussuunnitelmat
•    Ohjaus ja arviointi
•    Tutkiva opettajuus.

Toteutus

Toteutamme pedagogiset opinnot yhteistyöoppilaitostemme kanssa sovitulla tavalla. Voit opiskella Jyväskylässä, Kuopiossa tai Joensuussa.

Opiskeluun sisältyy lähiopiskelun lisäksi verkko-opiskelua, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Opinnoissa korostetaan teorian ja käytännön vuoropuhelua, ja niinpä kasvatustieteelliset perusopinnot liitetään musiikki- ja tanssialan opettajan käytännön työhön.

Opintoihin hakeutuminen

Opiskelija ei hae meille erikseen opiskelemaan, vaan opiskelijavalinnat tehdään yhteistyöoppilaitoksissamme.

Jos olet kiinnostunut musiikkipedagogin opinnoista JAMKissa, joihin opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät, lue lisää musiikin koulutusohjelman sivuilta.

Oletko jo suorittanut korkeakoulututkinnon, mutta haluaisit pätevöityä opettajaksi? Tutustu silloin ammatilliseen opettajankoulutukseemme.

400
kulttuurialan opiskelijaa

Vuonna 2013 koulutukseemme osallistui yli 400 kulttuurialan opiskelijaa yhteistyöoppilaitoksista eri puolilta Suomea. Opinnot jakautuvat koko tutkinnon ajalle, eli lukuvuoden varrella pedagogisia opintoja tahkoavat eri vuosikurssien musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat. Opiskelijamme ovatkin monipuolista ja värikästä porukkaa!

Opiskelijoiden linkit

Oletko jo opiskelijamme tai aloittamassa opinnot meillä pian? Alla olevista linkeistä voi olla sinulle hyötyä.

  • Lomakkeet ja ohjeet
    Koontisivulla tietoa opinnoista sekä opiskelijoiden tarvitsemat lomakkeet, hakemukset ja ohjeet.
  • Optima
    Oppimisympäristössä teet verkko-opintoja ja löydät myös opintojaksokuvaukset. Kirjaudu oppimisympäristöön omilla tunnuksillasi.

Ota yhteyttä

Rautio Tuija

Rautio Tuija

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322694

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista