Useiden ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat saavat meillä opettajan pedagogisen pätevyyden osana tutkintoaan. Pedagogiset opinnot (60 op) jakautuvat eri opiskeluvuosille. Yhteistyötä kanssamme tekee JAMKin musiikin koulutusohjelman lisäksi Savonia ammattikorkeakoulu.

Opintojen sisältö

Opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät musiikkipedagogien ja tanssinopettajien ammattikorkeakoulututkintoon.

Me opettajakorkeakoulussa huolehdimme kasvatustieteellisistä perusopinnoista, joihin kuuluvat opintojaksot:

•    Opettaminen ammattina
•    Oppiminen ja opetussuunnitelmat
•    Ohjaus ja arviointi
•    Tutkiva opettajuus / Opettaja oman työnsä kehittäjänä

Toteutus

Toteutamme pedagogiset opinnot yhteistyöoppilaitostemme kanssa sovitulla tavalla. Voit opiskella Jyväskylässä tai Kuopiossa.

Opiskeluun sisältyy lähiopiskelun lisäksi verkko-opiskelua, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Opinnoissa korostetaan teorian ja käytännön vuoropuhelua, ja niinpä kasvatustieteelliset perusopinnot liitetään musiikki- ja tanssialan opettajan käytännön työhön.

Opintoihin hakeutuminen

Opiskelija ei hae meille erikseen opiskelemaan, vaan opiskelijavalinnat tehdään yhteistyöoppilaitoksissamme.

Jos olet kiinnostunut musiikkipedagogin opinnoista JAMKissa, joihin opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät, lue lisää musiikin koulutusohjelman sivuilta.

Oletko jo suorittanut korkeakoulututkinnon, mutta haluaisit pätevöityä opettajaksi? Tutustu silloin ammatilliseen opettajankoulutukseemme.

250
kulttuurialan opiskelijaa

Syksyllä 2020 koulutukseemme osallistuu noin 250 kulttuurialan opiskelijaa. Opinnot jakautuvat koko tutkinnon ajalle, eli lukuvuoden varrella pedagogisia opintoja tahkoavat eri vuosikurssien musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat. Opiskelijamme ovatkin monipuolista ja värikästä porukkaa!

Lomakkeet ja ohjeet

Oletko jo opiskelijamme tai aloittamassa opinnot meillä pian? Koontisivulla tietoa opinnoista sekä opiskelijoiden tarvitsemat lomakkeet, hakemukset ja ohjeet.

Ota yhteyttä

opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista