Ylempi korkeakoulututkinto kyberturvallisuudesta

Opit suunnittelemaan, kehittämään, toteuttamaan ja hallitsemaan kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ratkaisuja. Opiskele englanninkielinen Master’s Degree-tason tutkinto kyberturvallisuudesta ja valmistu alan asiantuntijaksi!

Female IT Engineer Working in Monitoring Room
Tutkinto
Cyber Security, insinööri (YAMK)

Osaamiskuvaus

Opintojesi jälkeen sinulla on ymmärrys kyberturvallisuuden hallinnasta, teknisesti implementaatiosta, auditoinnista, standardoinnista ja lainsäädännöstä.  Osaat suunnitella, kehittää, toteuttaa ja hallita kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ratkaisuja realistisissa yritysympäristöissä. Opit testaamaan ja auditoimaan käyttöönotetut ratkaisut. Sinulla on tieto- ja taito puolustautua oikeassa ympäristössä kyberturvallisuuteen kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan.

Kyberturvallisuus koskee yrityksiä ja organisaatioita, joiden liiketoiminta on riippuvainen tietoteknisten ympäristöjensä toimivuudesta. Alati automatisoituvassa, digitalisoituvassa ja tietotekniikkaan nojautuvassa yhteiskunnassa kyberturvallisuus koskettaa yhä useampia.

Opetussuunnitelma

Master of Engineering, 60 op

Professional Studies

Security Management in Cyber Domain, 5 credits
Cyber Security Implementation in Practice, 5 credits  
Auditing and Testing Technical Security, 5 credits  
Cyber Security Exercise, 5 credits
Master’s Thesis, 30 credits

 Shared Master's Degree Competences

5 credits from Research and Development -module (preferred)   
 or 5 credits from Management -module 

Complementary Competence

Elective studies, 5 credits

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi

  • Cyber Security Architect
  • Solution Architect (Cybersecurity)
  • Cyber Defense Architect
  • Senior Cyber Security Analyst
  • Development Manager (Information Security)
  • Security Consultant
  • Information Security Specialist 
  • Security and Cryptography Architect
  • IT Architect

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö (30 op) on työelämää palveleva tutkimus- ja / tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Työn avulla osoitat kykysi soveltaa tutkimustietoa. Käytät valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Osoitat valmiutesi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Riinan opinnäytetyö palkittiin parhaana

Riina Aaltonen selvitti opinnäytetyössään Suomen tietoturvallisuutta koskevan lainsäädännön muutoksia ja muutosten vaikutuksia julkisten IT-hankintojen tietoturvallisuusvaatimuksiin. Insinööriliitto palkitsi Riinan opinnäytetyön vuoden 2020 parhaimpana YAMK-insinööriopinnäytetyönä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa.
Ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumisopinnoissa, oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa sekä työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

IT ympäristön ja palveluiden kehittämisessä tietoturvan merkitys korostuu jatkuvasti kaikissa yrityksissä eikä vain suurissa ICT-taloissa.

Petteri Nakamura, Deltamarin Oy

Lue lisää

Kyberturvallisuuden tutkinto-ohjelma antaa huippuedellytykset itsensä kehittämiselle ja verkostoitumiselle.

Tuukka Tiainen, Centero Oy

Lue lisää

Hakuohjeet

hakijapalvelut tuottavat sisällön

Kysy lisää

Karo Saharinen 
Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358504104415
etunimi.sukunimi@jamk.fi