YAMK-tutkinto

Ylempi korkeakoulututkinto digitaalisten toimitusketjujen johtamisesta

Digitaalinen toimitusketju, insinööri (ylempi AMK)

Opi kehittämään liiketoimintaa digitalisaation avulla uusinta teknologiaa käyttäen! Digitaalinen toimitusketju on täysin verkossa toteutettava ylempi AMK-tutkinto, josta saat tuoreinta tietoa digitaalisen murroksen vaikutuksista asiakaskäyttäytymiseen, markkinoihin ja teknologiaan. Opit johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja!

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Käsi ja padi öisen kaupunkimaiseman päällä
Laajuus
60 opintopistettä
Aloituspaikat
5
Hakuaika
01.07.2022 - 31.07.2022
Tutkinto
Insinööri (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Alkaa
26.08.2022

Menestystä bisnekseen YAMK-opinnoilla

Digitaalinen toimitusketju (Digital Supply Chain Management, DSCM) on insinööreille suunnattu ylempi AMK-tutkinto-ohjelma, jossa opit johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Valmistuessasi ymmärrät nykypäivän toimitusketjujen resilienssivaatimukset ja osaat huomioida ne niin strategisesta kuin operatiivisestakin näkökulmasta. 

Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi sekä organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Opiskele liiketoiminnan digitalisaatiota

DSCM-koulutuksessa katseet suunnataan vahvasti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Perehdyt digitaalisten toimitusketjujen hallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjun ohjaamisessa. Opit uusista teknologioista, tunnistat niiden tuomia mahdollisuuksia ja pystyt soveltamaan eri teknologioita onnistuneesti käytäntöön.

Koulutuksesta saat myös uusinta tietoa ja käytännön vinkkejä esihenkilötyöhön. Opit johtamaan strategisesti digiajan jatkuvassa muutoksessa!

Opiskele verkossa – ei kuitenkaan yksin

Digitaalinen toimitusketju YAMK-tutkinto-ohjelma sopii juuri sinulle, joka haluat opiskella aihepiirin uusimpia tuulia täysin etänä. Ja mikä parasta, pääset silti verkostoitumaan opiskelevien kollegoidesi kanssa, verkossa! Tapaat ryhmäsi noin kahden viikon välein kontaktipäivissä, joita pidetään perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin.

Koulutus tulevaisuuden toimitusketjujen johtajille, suunnittelijoille ja kehittäjille

Digitaalinen toimitusketju on tarkoitettu juuri sinulle, jolla on kiinnostus ja halu johtaa, suunnitella ja kehittää tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kiinnostus uuteen teknologiaan ja sen soveltamiseen toimitusketjujen ohjaamiseksi on opiskelijalle tarpeellista.

Digitalisaation hyödyntäminen on tulevaisuudessa yksi organisaation menestymisen elinehdoista, joten koulutuksen avulla olet osaltasi auttamassa organisaatiotasi tulevaisuuden haasteissa. Henkilökohtaisen osaamisesi kehittyminen avaa sinulle uusia uramahdollisuuksia teknologiavetoisten toimitusketjujen kehittäjänä.

Voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa. Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden jakamisesta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Digitalisaatio muuttaa toimitusketjujen hallintaa

Teknologinen kehitys (esim. IoT, AI ja RPA) aiheuttaa merkittäviä muutoksia toimitusketjujen hallintaan. Tämä vaatii puolestaan uudenlaista osaamista.

Asiakaskäyttäytyminen koetaan yhdeksi suurimmista tekijöistä, joka on muuttunut digitalisaation seurauksena. Odotukset koskien toimitusketjun läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja joustavuutta asettavat uudenlaisia vaatimuksia rakenteille, prosesseille sekä johtamiselle. Menestymisen näkökulmasta tulevaisuudessa on keskeistä ymmärtää, kuinka näihin kasvaneisiin vaatimuksiin vastataan.

Monimutkaisempien ja haavoittuvampien toimitusketjujen hallinta korostaa aiempaa enemmän riskien johtamisen tärkeyttä. Tiedon jakaminen ja läpinäkyvyys toimitusketjussa tuovat mukanaan huomattavia tietoturvaan liittyviä riskejä, joihin organisaatioiden tulee varautua. Tiedon jakaminen on jo melko helppoa, mutta se pitää osata tehdä myös turvallisesti.

Opinnäytetyö robotiikasta

Robotiikka on jatkuvasti kehittyvä tulevaisuuden ala, jolla voidaan vastata moneen työelämän muutokseen ja haasteeseen. Jamkissa lehtorina työskentelevä Ville Karjalainen tutki digitaalisen toimitusketjun opinnäytetyössä robotiikkaa sisälogistiikassa. Katso video.

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hae kevään toisessa yhteishaussa suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin haku on kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 klo 15 saakka.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Eero Aarresola

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358406476546