YAMK-tutkinto

Verkostojohtamisen asiantuntija on kilpailukyvyn vahvistaja

Verkostojohtaminen, insinööri (ylempi AMK) ja sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Haluatko oppia uutta, kehittyä ammatillisesti ja kehittää liiketoimintaa? Verkostojohtamisen YAMK-opintojen aikana perehdyt liiketoimintaverkostoihin, yhteistyöhön, johtamiseen, kilpailukykyyn, asiakaskokemukseen ja hankintoihin.

Innostu työn ohessa opiskelusta ja kehittämisestä monialaisessa ryhmässä!

Viiden henkilön tiimityöskentelytilanne
Laajuus
60 - 90 opintopistettä, 1 - 3 vuotta
Aloituspaikat
20
10 insinööri + 10 sote-ala
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (ylempi AMK); Fysioterapeutti (ylempi AMK); Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK); Kätilö (ylempi AMK); Sairaanhoitaja (ylempi AMK); Sosionomi (ylempi AMK); Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
21.08.2023

Hanki valmiudet toimia vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä

Verkostojohtamisen ylemmän AMK-tutkinto-ohjelman tavoitteena on tarjota tiedot, taidot ja valmiudet toimia verkostoissa, asiantuntemusta vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä – myös kansainvälisesti. Opintojen aikana omaksut uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta, yhteistyön kehittämisestä sekä hankintojen ja asiakaskokemuksen johtamisesta. Valmistuttuasi osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Kun perinteinen johtaminen ei riitä

Verkostojohtamisen tavoite on auttaa sinua tilanteessa, jossa perinteinen johtaminen ei riitä. Organisaatiorajojen merkitys pienenee liiketoiminnassa. Organisaation menestyksen ratkaiseekin kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Tulevaisuuden kompleksissa liiketoimintaverkostoissa, joissa luodaan arvoa yhdessä, on hyvin rajallinen mahdollisuus ohjata toimintaa täsmällisillä sopimuksilla ja perinteisellä johtamisella. Arvonluonti ja yhdessä kehittäminen perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ihmisten ja organisaatioiden väliseen luottamukseen. Verkostomuotoisessa toiminnassa suurimman hyödyn saa se, joka houkuttelee verkostoonsa parhaita kumppaneita. Organisaatioiden on pyrittävä kehittämään omaa houkuttelevuuttaan ja kumppanit on saatava sitoutumaan yhteistyöhön. Samaan aikaan on kuitenkin pidettävä huolta valta-riippuvuussuhteiden tasapainosta.

Verkostojohtaminen on tulevaisuuden johtamista. Suorita YAMK-tutkinto ja johda yhteistyöllä menestykseen!

Opiskele monialaisessa ryhmässä ja innostu

Verkostojohtaminen on monialainen tutkinto-ohjelma, joka kokoaa asiantuntijoita tekniikan alalta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Tämä mahdollistaa sen, että voit syventää oman alasi ammatillista osaamista monipuolisesti verkostojen näkökulmasta. Koulutukseen voit hakea insinöörin tai sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnolla. 

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat liiketoimintaverkostot ja johtaminen kompleksisessa ympäristössä. Verkoston menestys vaatii tuloksellista yhteistyötä, ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi – ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Lisäksi pääset perehtymään erilaisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin.

Tutkinnon laajuus 60 - 90 opintopistettä aiemmasta tutkinnosta riippuen

Koska insinööri (AMK)-tutkinto on muita tutkintoja laajempi, yhteensä 240 opintopistettä, on sen YAMK-tutkinto vain 60 opintopistettä. Muiden alojen AMK-tutkinnot ovat 210 opintopistettä, jolloin taas YAMK-tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

YAMK-opinnoista verkostojohtamisen osaamista kentälle

Emilia Lahdenperä suoritti Jamkissa verkostojohtamisen YAMK-tutkinnon. Hän työskenteli videon teon aikaan sairaanhoitajana Jyväskylän kaupungin turvapalveluissa, mutta on sen jälkeen aloittanut Jamkissa opettajana.

Miten ekosysteemiä voi johtaa?

Mistä tietää, missä kannattaa olla mukana? Mistä löytää hyviä yhteistyökumppaneita? Mistä tunnistaa innovatiivisen kumppanin? Jamkin verkostojohtamisen YAMK-opiskelijat kysyivät ja Sari Kola vastasi. Kola on Jamkin verkostojohtamisen vierailijaluennoitsija ja Ecosystem Handbook -kirjan kirjoittaja.

Menestyminen rakennetaan verkostoissa

Yritys ei pärjää yksin ja muutokset toimintaympäristössä ovat sekä nopeita että jatkuvia. Yrityksen liiketoimintaa harjoitetaan osana ekosysteemiä ja liiketoimintaverkostoja. Blogissa kerrotaan, miten menestymistä rakennetaan verkostoissa.

Hakuohjeet: Verkostojohtaminen, insinööri (ylempi AMK)

Hakuohjeet tekniikan alan pohjakoulutuksella haettaessa.

Hakuohjeet: Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Hakuohjeet sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutuksella haettaessa

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.
Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.
Usein kysyttyä hakemisesta

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta!
Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hae kevään yhteishaussa suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin 16. - 30.3.2022 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin haku on 5.-19.1.2022 klo 15 saakka.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Jukka Eerola

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka ja rakentaminen, Logistics and Civil Engineering
Teknologia, School of Technology
+358404814759