YAMK-tutkinto

Verkostojohtamisen asiantuntija on kilpailukyvyn vahvistaja

Verkostojohtaminen, insinööri (ylempi AMK) ja sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Haluatko oppia uutta, kehittyä ammatillisesti ja kehittää liiketoimintaa? Verkostojohtamisen YAMK-opintojen aikana perehdyt liiketoimintaverkostoihin, yhteistyöhön, johtamiseen, kilpailukykyyn, asiakaskokemukseen ja hankintoihin.

Innostu työn ohessa opiskelusta ja kehittämisestä monialaisessa ryhmässä!

Viiden henkilön tiimityöskentelytilanne
Laajuus
60 - 90 opintopistettä, 1 - 3 vuotta
Aloituspaikat
20
10 insinööri + 10 sote-ala
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (ylempi AMK); Fysioterapeutti (ylempi AMK); Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK); Kätilö (ylempi AMK); Sairaanhoitaja (ylempi AMK); Sosionomi (ylempi AMK); Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
21.08.2023

Hanki valmiudet toimia vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä

Verkostojohtamisen ylemmän AMK-tutkinto-ohjelman tavoitteena on tarjota tiedot, taidot ja valmiudet toimia verkostoissa, asiantuntemusta vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä – myös kansainvälisesti. Opintojen aikana omaksut uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta, yhteistyön kehittämisestä sekä hankintojen ja asiakaskokemuksen johtamisesta. Valmistuttuasi osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Kun perinteinen johtaminen ei riitä

Verkostojohtamisen tavoite on auttaa sinua tilanteessa, jossa perinteinen johtaminen ei riitä. Organisaatiorajojen merkitys pienenee liiketoiminnassa. Organisaation menestyksen ratkaiseekin kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Tulevaisuuden kompleksissa liiketoimintaverkostoissa, joissa luodaan arvoa yhdessä, on hyvin rajallinen mahdollisuus ohjata toimintaa täsmällisillä sopimuksilla ja perinteisellä johtamisella. Arvonluonti ja yhdessä kehittäminen perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ihmisten ja organisaatioiden väliseen luottamukseen. Verkostomuotoisessa toiminnassa suurimman hyödyn saa se, joka houkuttelee verkostoonsa parhaita kumppaneita. Organisaatioiden on pyrittävä kehittämään omaa houkuttelevuuttaan ja kumppanit on saatava sitoutumaan yhteistyöhön. Samaan aikaan on kuitenkin pidettävä huolta valta-riippuvuussuhteiden tasapainosta.

Verkostojohtaminen on tulevaisuuden johtamista. Suorita YAMK-tutkinto ja johda yhteistyöllä menestykseen!

Opiskele monialaisessa ryhmässä ja innostu

Verkostojohtaminen on monialainen tutkinto-ohjelma, joka kokoaa asiantuntijoita tekniikan alalta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Tämä mahdollistaa sen, että voit syventää oman alasi ammatillista osaamista monipuolisesti verkostojen näkökulmasta. Koulutukseen voit hakea insinöörin tai sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnolla. 

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat liiketoimintaverkostot ja johtaminen kompleksisessa ympäristössä. Verkoston menestys vaatii tuloksellista yhteistyötä, ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi – ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Lisäksi pääset perehtymään erilaisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin.

Tutkinnon laajuus 60 - 90 opintopistettä aiemmasta tutkinnosta riippuen

Koska insinööri (AMK)-tutkinto on muita tutkintoja laajempi, yhteensä 240 opintopistettä, on sen YAMK-tutkinto vain 60 opintopistettä. Muiden alojen AMK-tutkinnot ovat 210 opintopistettä, jolloin taas YAMK-tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto, 60 opintopistettä

Insinööri (ylempi AMK)

 • Liiketoimintaverkostot 5 op
 • Uudistuva johtajuus 5 op
 • Hankintojen johtaminen 5 op
 • Asiakaskokemuksen johtaminen 5 op
 • Talouden ohjaus 5 op
 • Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • Täydentävää osaamista tarjonnastamme

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, 90 opintopistettä

Fysioterapeutti (ylempi AMK), kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), toimintaterapeutti (ylempi AMK)

 • Liiketoimintaverkostot 5 op
 • Uudistuva johtajuus 5 op
 • Hankintojen johtaminen 5 op
 • Asiakaskokemuksen johtaminen 5 op
 • Talouden ohjaus 5 op
 • Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Määrällinen tai laadullinen tutkimus 5 op
 • Kehittyvä strategia 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • Täydentävää osaamista tarjonnastamme 20 op

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto-ohjelma toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, verkossa, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta.

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä.

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja.

Opiskelijana sinulla on kuitenkin saatavillasi monia etuja. Saat esimerkiksi käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja ja voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti. Lisäksi voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Monialainen opiskelijaryhmä, osallistujien erilaiset koulutustaustat ja työelämäkokemukset olivat silmiä avaava kokemus ja suuri rikkaus.

Marjo Turunen, insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen

Tutustu Marjon tarinaan

YAMK-opinnoista verkostojohtamisen osaamista kentälle

Emilia Lahdenperä suoritti Jamkissa verkostojohtamisen YAMK-tutkinnon. Hän työskenteli videon teon aikaan sairaanhoitajana Jyväskylän kaupungin turvapalveluissa, mutta on sen jälkeen aloittanut Jamkissa opettajana.

Miten ekosysteemiä voi johtaa?

Mistä tietää, missä kannattaa olla mukana? Mistä löytää hyviä yhteistyökumppaneita? Mistä tunnistaa innovatiivisen kumppanin? Jamkin verkostojohtamisen YAMK-opiskelijat kysyivät ja Sari Kola vastasi. Kola on Jamkin verkostojohtamisen vierailijaluennoitsija ja Ecosystem Handbook -kirjan kirjoittaja.

Menestyminen rakennetaan verkostoissa

Yritys ei pärjää yksin ja muutokset toimintaympäristössä ovat sekä nopeita että jatkuvia. Yrityksen liiketoimintaa harjoitetaan osana ekosysteemiä ja liiketoimintaverkostoja. Blogissa kerrotaan, miten menestymistä rakennetaan verkostoissa.

Hakuohjeet: Verkostojohtaminen, insinööri (ylempi AMK)

Hakuohjeet tekniikan alan pohjakoulutuksella haettaessa.

Hakukelpoisuus: Insinööri (ylempi AMK)-tutkinto-ohjelmat

 • Pohjakoulutusvaatimuksena insinööri (AMK), Bachelor of Engineering tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto.
 • Muut tutkinnot käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään tekniikan alan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakuaika: 15. - 30.3.2023 klo 15

Tutkinto-ohjelmiin haetaan korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

 • Täytä hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi 30.3.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä.
 • Tulkinnanvaraisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää hakemukselle lisäksi tutkintotodistuksen opintosuoritusote sekä CV.

Valintakoe: Logistiikka / verkostojohtaminen, insinööri (ylempi AMK)

Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (max. 60 p.) ja haastattelun (max. 40 p.). Valintakoe ei sisällä ennakkoon luettavaa materiaalia.

Hakijan on saatava valintakokeesta yhteensä väh. 20 p./100 p. voidakseen tulla valituksi.

 • Valintakoe ko. ohjelmille järjestetään 23.5.2023. 

Haettaessa useampaan otsikossa mainituista Jamkin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään.

Opiskelijavalintojen tulokset

Syksyllä 2023 alkavien suomenkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 7.7.2023. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse.

 • Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 14.7.2023 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
 • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Hakuohjeet: Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Hakuohjeet sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutuksella haettaessa

Hakukelpoisuus: Sosiaali- ja terveysalan johtaminen / projektijohtaminen / verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

 • Pohjakoulutusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto.
 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, tutkinto käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakuaika: 15. - 30.3.2023 klo 15

Tutkinto-ohjelmiin haetaan korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

 • Täytä hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi 30.3.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä.
 • Tulkinnanvaraisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää hakemukselle lisäksi tutkintotodistuksen opintosuoritusote sekä CV.

Valintakoe: Ennakkomateriaali ja kirjallinen koe

Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (min. 20 p./100 p.), jossa on useita osioita. Hakijan tulee suorittaa kaikki osiot hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.  Valintakokeeseen sisältyy ennakkoaineisto, joka julkaistaan 2.5.2023 ja jonka lukemiseen annetaan ohjeet valintakoekutsussa. Osa aineistosta on englanninkielistä. Ennakkoaineisto saa olla mukana kokeessa. Valintakokeeseen vastataan suomen kielellä. 

 • Sosiaali- ja terveysalan YAMK-ohjelmien valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat ja se järjestetään 23.5.2023. 
 • Valintakokeeseen kutsutut saavat kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet valintakoejärjestelyistä.

Haettaessa useampaan Jamkin suomenkielisistä sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään.

Ennakkomateriaalit

Ennakkomateriaalit julkaistaan 2.5.2023.

Opiskelijavalintojen tulokset

Syksyllä 2023 alkavien suomenkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 7.7.2023. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse.

 • Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 14.7.2023 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
 • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hae kevään toisessa yhteishaussa suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin haku on kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 klo 15 saakka.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Jukka Eerola

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358404814759

Sari Järvinen

Yliopettaja, Principal Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358404861080