YAMK-tutkinto

Vähähiilisen rakentamisen asiantuntijaksi

Rakennustekniikka, insinööri (ylempi AMK)

Rakennustekniikan ylemmästä AMK-tutkinto-ohjelmasta valmistut vähähiilisen rakentamisen asiantuntijaksi. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuksia huomioiden niiden energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen. YAMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja se antaa kelpoisuuksia rakennusalan poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin. Valmistuttuasi pystyt toimimaan rakennustekniikan asiantuntijana kehitys- ja johtotehtävissä.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Kuvakooste rakennuspiirrustuksista ja uusista kerrostaloista
Laajuus
60 opintopistettä
Aloituspaikat
20
Aloituspaikat lisähaussa 10
Hakuaika
28.11.2022 - 09.12.2022
Tutkinto
Insinööri (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
09.01.2023

Opiskele rakentamisen vaikutuksista ympäristöön ja hiilijalanjälkeen

Vähähiilisen rakentamisen YAMK-tutkinto-ohjelmassa pääset tutustumaan oleellisiin rakennussektorilla energiaa säästäviin työvälineisiin ja taloteknisiin ratkaisuihin rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Perehdyt aihealueeseen myös sopimusteknisestä näkökulmasta.

Opit hyödyntämään tietomalleja kokonaisvaltaisesti rakennusten suunnittelussa ja rakennusprosessin toteutuksen eri vaiheissa ottaen huomioon ympäristöön ja energiankäyttöön liittyvät oleelliset tekijät.

Opetussuunnitelma

Tutkinto-ohjelma on suunniteltu eheäksi kokonaisuudeksi, eikä siinä ole varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Voit kuitenkin syventää tai laajentaa osaamistasi tarpeen mukaan suorittamalla opintojaksoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun muista YAMK-ohjelmista. Aikaisemmin hankittu osaamisesi tunnustetaan tapauskohtaisesti.

Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto-ohjelma on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Tutkinnon voit suorittaa myös työn ohessa 1 - 2 vuodessa.

Insinööri (ylempi AMK), 60 opintopistettä

 • Vähähiilisen rakentamisen perusteet ja ympäristöluokitukset 5 op
 • Rakentamisen sopimuskäytänteet 5 op
 • Rakennusfysiikka ja talotekniikka 5 op
 • Tietomallien hyödyntäminen 5 op
 • Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Vapaavalintainen kurssi 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Rakennustekniikan insinööreille soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Vähähiilisen rakentamisen YAMK-tutkinto-ohjelma soveltuu erinomaisesti rakennusinsinöörille (AMK), joka haluaa perehtyä keinoihin, joiden avulla rakentamisen ympäristöpäästöjä voidaan vähentää. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuksia, joiden koko elinkaaressa on huomioitu energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen vaikuttavat asiat.

Lisäksi opit soveltamaan työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseksi. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

YAMK-tutkinnosta kelpoisuus vaativiin suunnittelutehtäviin

Suoritat myös ylemmän korkeakoulututkinnon, jota vaaditaan poikkeuksellisen vaativiin suunnittelutehtäviin. (Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta - YM2/601/2015)

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Vähähiilisen rakentamisen YAMK-koulutus toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Lähipäiviä, joissa tapaat opiskeluryhmäsi, järjestetään n. kerran kuukaudessa kaksi päivää kerrallaan. Lähipäivät ajoittuvat arkipäiviin ja työajalle. Varmistetut ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä opintojen alkaessa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on puolet insinöörin ylemmästä AMK-tutkinnosta. Opinnäytetyössä pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä.

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja.

Opiskelijana sinulla on kuitenkin monia etuja. Saat esimerkiksi käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä ja voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti. Lisäksi voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Uramahdollisuudet

Opintojen tavoitteena on syventää osaamista ympäristöä säästävän rakentamisen alueella. Koulutus avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Hakuohjeet syksyn lisähakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

1. Hakukelpoisuus ja pohjakoulutusvaatimus

 • Pohjakoulutusvaatimuksena on insinööri (AMK), rakennustekniikka tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto rakennustekniikasta.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään rakennusalan työkokemus tutkinnon valmistumisen jälkeen.
 • Rakennusmestari (AMK) -tutkinnolla ei saa hakukelpoisuutta tähän koulutukseen.

 

Huomaathan, että Jamk tarkistaa tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset opiskelijaksi valituilta ja valinta on ehdollinen, kunnes valinnan perusteena olleet todistukset ovat tarkistettu. Opiskelupaikka voidaan perua, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja ja ei oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Hakemukselle toimitettujen liitteiden lisäksi Jamk tarkastaa valituksi tulleen alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tietojasi ei saada sähköisesti. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

2. Hae syksyn lisähaussa 28.11. - 9.12.2022 klo 15 mennessä

Hae syksyn lisähaussa 28.11. - 9.12.2022 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 9.12.2022 klo 15 mennessä. 

3. Liitteet

Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 9.12.2022 klo 15 mennessä. 

Tapauskohtaisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää haussa käytettävän tutkinnon tutkintotodistuksen ja työtodistusten lisäksi myös tutkinnon opintosuoritusote sekä CV.

 

Hyväksyttävä työkokemus ja työkokemuksen todentavat liitteet

Kaikesta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Huomaathan, että työtodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • ammattinimike (ja mikäli mahdollista, kuvaus työtehtävistä)
 • työskentelyaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tai ajantasainen tieto työsuhteen jatkumisesta väliaikaisessa työtodistuksessa)
 • työnantajan allekirjoitus (ja mikäli mahdollista, työnantajan leima)
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Huomaathan, että työsopimus ei ole riittävä dokumentti todentamaan työkokemusta.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL=yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus.)

Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

4. Opiskelijavalinta: ennakkotehtävä, opinnäytetyön arvosana ja työkokemus

Tutkinto-ohjelmassa ei ole valintakoetta vaan hakijat valitaan ennakkotehtävän, opinnäytetyön arvosanan ja rakennusalan työkokemuksen tuottamien pisteiden perusteella.

Opiskelijavalinnan pisteytys

 • Ennakkotehtävä max. 50 pistettä
 • Opinnäytetyön arvosana max. 20 pistettä
 • Alakohtainen työkokemus max. 30 pistettä
 • Yhteensä max. 100 pistettä

 

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä liitetään Opintopolun sähköiselle hakemukselle 9.12.2022 klo 15 mennessä pdf-tiedostona. 

 • Ennakkotehtävään on merkittävä hakijan nimi, hakijanumero ja syntymäaika.
 • Ennakkotehtävä kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, pituus yhteensä enintään 4 sivua (fontti 12 pt, riviväli 1,5).
 • Ennakkotehtävästä voi saada haussa enintään 50 pistettä.
 • Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 20 pistettä.

Ennakkotehtävä osa 1: Henkilökohtainen kehittyminen
a) Miksi haluat suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon?
b) Mitä osaamista ja valmiuksia sinulla on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista ajatellen?

Ennakkotehtävä osa 2: Kehitystehtävän alustava kuvaus
Tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän laajuus on 30 op, joka vastaa n. 800 työtuntia. Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistöitä, jotka tuottavat uutta soveltavaa tietoa. Opinnäytetyön avulla tuotetaan kohdeorganisaatiota kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytäntöjä sekä syvennetään opinnäytetyön tekijänasiantuntijuutta. Opinnäytetyön kohdeorganisaatio on esimerkiksi oma työpaikka, tilaajayhteisö, muu toimeksiantaja tai tutkimus- ja kehittämishanke.

Esittele ennakkotehtävänä kehittämis- ja tutkimusaihe, joka on tärkeä oman kehittymisesi ja kohdeorganisaation kannalta. Aiheen tulee liittyä Vähähiilisen rakentamisen tutkinto-ohjelman sisältöön ja osaamistavoitteisiin.

Suunnitelman tulee sisältää vähintään aiheen ja mahdollisen toimeksiantajan kuvauksen, perustelut aihevalinnalle, alustava toteuttamissuunnitelma ja aikataulu. (Huom! Lopullinen opinnäytetyö voi käsitellä muuta aihetta kuin haun ennakkotehtävä).

Ennakkotehtävää käytetään tutkinto-ohjelman valinnoissa. Huomaa, että ennakkotehtävä on näkyvissä kaikille hakemusta käsitteleville virkailijoille, joten älä kirjoita tekstiin muiden ihmisten nimiä, terveys- tai perheasioita tai muitakaan luottamuksellisia tietoja.

 

Opinnäytetyön arvosana

5 / 3 / 10 / L/E / et        

=>   20 p.

4 / - / 9 / M / -

=>   15 p.

3 / 2 / 8 / C / ht

=>   10 p.

 

Alakohtainen työkokemus

Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeistä rakennusalan työkokemusta vaaditaan hakukelpoisuuteen vähintään 24 kuukautta. Sen ylimenevä rakennusalan työkokemus pisteytetään siten, että 2 kuukautta on 1,5 pistettä eli 64 kk rakennusalan työkokemusta antaa haussa hakukelpoisuuden ja täydet 30 pistettä.

5. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 20.12.2022. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse!

 • Syksyn lisähaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi 27.12.2022 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
 • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

Tervetuloa Jamkiin!

”Ajatuksenani oli, että lisäkoulutuksen avulla pystyisin syventämään ja laajentamaan asiantuntijuuttani sekä parantamaan mahdollisuuksiani työllistyä uudenlaisiin tehtäviin.”

Todella pian YAMK-opintojensa aloittamisen jälkeen Irina jo siirtyikin rakennesuunnittelutehtävistä tietomallintamisen asiantuntijatehtäviin.

Irina Hirvonen, rakennustekniikan alumni

Tutustu Irinan tarinaan

1. Hakukelpoisuus ja pohjakoulutusvaatimus

 • Pohjakoulutusvaatimuksena on insinööri (AMK), rakennustekniikka tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto rakennustekniikasta.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään rakennusalan työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
 • Rakennusmestari (AMK) -tutkinnolla ei saa hakukelpoisuutta tähän koulutukseen.

2. Hae yhteishaussa 31.8. - 14.9.2022 klo 15 mennessä

Hae korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 31.8. - 14.9.2022 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2022 klo 15 mennessä.

Tapauskohtaisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää haussa käytettävän tutkinnon tutkintotodistuksen ja työtodistusten lisäksi myös tutkinnon opintosuoritusote sekä CV.

3. Opiskelijavalinta: ennakkotehtävä, opinnäytetyön arvosana ja työkokemus

Tutkinto-ohjelmassa ei ole valintakoetta vaan hakijat valitaan ennakkotehtävän, opinnäytetyön arvosanan ja rakennusalan työkokemuksen tuottamien pisteiden perusteella.

Opiskelijavalinnan pisteytys

Ennakkotehtävä max. 50 pistettä
Opinnäytetyön arvosana max. 20 pistettä
Alakohtainen työkokemus   max. 30 pistettä
Yhteensä max. 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2022 klo 15.00 mennessä. 

 • Ennakkotehtävään on merkittävä hakijan nimi, hakijanumero ja syntymäaika.
 • Ennakkotehtävä kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, pituus yhteensä enintään 4 sivua (fontti 12 pt, riviväli 1,5).
 • Ennakkotehtävästä voi saada haussa enintään 50 pistettä.
 • Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 20 pistettä.

Ennakkotehtävä osa 1: Henkilökohtainen kehittyminen
a) Miksi haluat suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon?
b) Mitä osaamista ja valmiuksia sinulla on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista ajatellen?

Ennakkotehtävä osa 2: Kehitystehtävän alustava kuvaus
Tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän laajuus on 30 op, joka vastaa n. 800 työtuntia. Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistöitä, jotka tuottavat uutta soveltavaa tietoa. Opinnäytetyön avulla tuotetaan kohdeorganisaatiota kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytäntöjä sekä syvennetään opinnäytetyön tekijänasiantuntijuutta. Opinnäytetyön kohdeorganisaatio on esimerkiksi oma työpaikka, tilaajayhteisö, muu toimeksiantaja tai tutkimus- ja kehittämishanke.

Esittele ennakkotehtävänä kehittämis- ja tutkimusaihe, joka on tärkeä oman kehittymisesi ja kohdeorganisaation kannalta. Aiheen tulee liittyä Vähähiilisen rakentamisen tutkinto-ohjelman sisältöön ja osaamistavoitteisiin.

Suunnitelman tulee sisältää vähintään aiheen ja mahdollisen toimeksiantajan kuvauksen, perustelut aihevalinnalle, alustava toteuttamissuunnitelma ja aikataulu. (Huom! Lopullinen opinnäytetyö voi käsitellä muuta aihetta kuin haun ennakkotehtävä).

Ennakkotehtävää käytetään tutkinto-ohjelman valinnoissa. Huomaa, että ennakkotehtävä on näkyvissä kaikille hakemusta käsitteleville virkailijoille, joten älä kirjoita tekstiin muiden ihmisten nimiä, terveys- tai perheasioita tai muitakaan luottamuksellisia tietoja.

Opinnäytetyön arvosana

Opinnäytetyön arvosanat    5 / 3 / 10 / L/E / et    4 / - / 9 / M / -    3 / 2 / 8 / C / ht
Pisteet               20               15               10

Alakohtainen työkokemus

Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeistä rakennusalan työkokemusta vaaditaan hakukelpoisuuteen vähintään 24 kuukautta. Sen ylimenevä rakennusalan työkokemus pisteytetään siten, että 2 kuukautta on 1,5 pistettä eli 64 kk rakennusalan työkokemusta antaa haussa hakukelpoisuuden ja täydet 30 pistettä.

4. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 25.11.2022. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse!

 • Syksyn yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 2.12.2022 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
 • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 13.12.2022 klo 15.
 • Opinnot alkavat tammikuun alussa.

Tervetuloa Jamkiin!

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hae kevään toisessa yhteishaussa suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin haku on kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 klo 15 saakka.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Pekka Lähdesmäki

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504471230