YAMK-tutkinto

Työelämän kehittäjäksi asiantuntija- ja johtamistehtäviin

Projektijohtaminen, insinööri (ylempi AMK) ja sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Tarvitsetko osaamista projektien suunnitteluun ja johtamiseen sekä projektitoiminnan kehittämiseen? Haluatko oppia hallitsemaan uusia projektijohtamisen menetelmiä ja hyödyntää niitä omassa työssäsi?  Opiskele projektijohtamisen ylempi AMK-tutkinto!

Kolme työntekijää innovoimassa post-it lapuille toimistossa
Laajuus
60 - 90 opintopistettä, 1 - 3 vuotta
Aloituspaikat
20
10 insinööri + 10 sote-ala
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (ylempi AMK); Fysioterapeutti (ylempi AMK); Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK); Kätilö (ylempi AMK); Sairaanhoitaja (ylempi AMK); Sosionomi (ylempi AMK); Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Alkaa
25.08.2023

Valmistu vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin

Projektijohtamisen YAMK-opintojen aikana hankit laaja-alaista tietämystä projektitoiminnasta ja opit hyödyntämään projektijohtamisen menetelmiä ja työvälineitä (esim. SCRUM, palvelumuotoilu). Projektijohtamisen YAMK-tutkinnon suoritettuasi osaat toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Kehittyminen projektijohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia monialaisissa verkostoissa projektitoiminnan eri rooleissa.

Koulutus luo hyvän pohjan projektijohtamisen sertifiointeihin.

Opiskele projektin suunnittelua, johtamista, taloutta ja kehittämistä

Projektijohtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmassa opiskelet kaikille YAMK-tutkinto-ohjelmille yhteisiä Master-opintoja, asiantuntijuuteen liittyviä ydinopintoja sekä täydentäviä opintoja.

Opiskelet projektin suunnittelua, johtamista, taloutta ja kehittämistä. Lisäksi voit valita itsellesi sopivimmat valinnaiset opintojaksot.

Opinnoissa tehtävät harjoitus- ja kehittämistehtävät tukevat ammatillista kehittymistäsi ja voit tehdä ne omaan organisaatioosi.

Tutkinnon laajuus 60 - 90 opintopistettä aiemmasta tutkinnosta riippuen

Koska insinööri (AMK)-tutkinto on muita tutkintoja laajempi, yhteensä 240 opintopistettä, on sen YAMK-tutkinto vain 60 opintopistettä. Muiden alojen AMK-tutkinnot ovat 210 opintopistettä, jolloin taas YAMK-tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto, 60 opintopistettä

Insinööri (ylempi AMK)

 • Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen / Expertise in Project Planning 5 op
 • Projektin johtaminen ja ketterä kehittäminen / Project Control and Agile Development 5 op
 • Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 op: Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Johtaminen 10 op: Uudistuva johtajuus 5 op / Leadership Dynamics 5 op
 • Talouden ohjaus 5 op / Managerial Accounting 5 op
 • opinnäytetyö 30 op
 • Täydentävä osaaminen 0 - 5 op
  • Teknologia-alan palveluliiketoiminta 5 op / Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5 op
  • Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5 op
  • Hankintojen johtaminen 5 op
  • Tuotannon johtaminen 5 op
  • Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 op
  • Kehittyvä strategia 5 op / Formulating Strategy 5 op

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, 90 opintopistettä

Fysioterapeutti (ylempi AMK); kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK); kätilö (ylempi AMK); sairaanhoitaja (ylempi AMK); sosionomi (ylempi AMK); toimintaterapeutti (ylempi AMK)

 • Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5 op
 • Projektin johtaminen ja ketterä kehittäminen 5 op
 • Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5 op
 • Talouden ohjaus 5 op
 • Uudistuva johtajuus 5 op
 • Kehittyvä strategia 5 op
 • Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Laadullinen tutkimus 5 op TAI
 • Määrällinen tutkimus 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • täydentävä osaaminen 20 op

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti etäopintoina verkko-oppimisympäristössä, jossa on itsenäisesti ja tiimityönä tehtäviä verkkotehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, esitelmiä ja seminaareja. Vapaasti valittavia opintoja voit valita Jamkin muiden ylempien AMK-tutkinto-ohjelmien opintojaksotarjonnasta.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia).

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi tehdä omaan työyhteisöön. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä ja -projekteina.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti Jamkin ylempien AMK-tutkinto-ohjelmien tarjontaa. Opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä.

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja.

Opiskelijana sinulla on kuitenkin monia etuja. Saat esimerkiksi käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä. Lisäksi voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti ja saada taloudellista tukea opintoihisi.

Hakuohjeet: Projektijohtaminen, insinööri (ylempi AMK)

Hakuohjeet tekniikan alan pohjakoulutuksella haettaessa.

Hakukelpoisuus: Insinööri (ylempi AMK)-tutkinto-ohjelmat

 • Pohjakoulutusvaatimuksena insinööri (AMK), Bachelor of Engineering tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto.
 • Muut tutkinnot käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään tekniikan alan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakuaika: 15. - 30.3.2023 klo 15

Tutkinto-ohjelmiin haetaan korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

 • Täytä hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi 30.3.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä.
 • Tulkinnanvaraisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää hakemukselle lisäksi tutkintotodistuksen opintosuoritusote sekä CV.

Valintakoe: Projektijohtaminen / robotiikka / teknologialiiketoiminnan johtaminen, insinööri (ylempi AMK)

Valintakoe sisältää kirjallisen tehtävän ja ammatillisen tehtävän.

Hakijan tulee saada kirjallisesta tehtävästä vähintään 15 p./80 p. ja ammatillisesta tehtävästä vähintään 5 p./20 p. voidakseen tulla valituksi.

 • Valintakoe ko. ohjelmille järjestetään verkossa tiistaina 16.5. klo 17.00-19.30 (viikko 20).
 • Kaikille hakukelpoisille hakijoille lähetetään sähköpostilla valintakoepäivän aamuna linkki valintakokeeseen.
 • Hakijalla tulee olla valintakokeessa käytössään internet-yhteys.

Haettaessa useampaan otsikossa mainituista Jamkin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään.

Opiskelijavalintojen tulokset

Syksyllä 2023 alkavien suomenkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 7.7.2023. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse.

 • Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 14.7.2023 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
 • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Hakuohjeet: Projektijohtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Hakuohjeet sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutuksella haettaessa.

Hakukelpoisuus: Sosiaali- ja terveysalan johtaminen / projektijohtaminen / verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

 • Pohjakoulutusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto.
 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, tutkinto käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakuaika: 15. - 30.3.2023 klo 15

Tutkinto-ohjelmiin haetaan korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

 • Täytä hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi 30.3.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä.
 • Tulkinnanvaraisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää hakemukselle lisäksi tutkintotodistuksen opintosuoritusote sekä CV.

Valintakoe: Ennakkomateriaali ja kirjallinen koe

Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (min. 20 p./100 p.), jossa on useita osioita. Hakijan tulee suorittaa kaikki osiot hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.  Valintakokeeseen sisältyy ennakkoaineisto, joka julkaistaan 2.5.2023 ja jonka lukemiseen annetaan ohjeet valintakoekutsussa. Osa aineistosta on englanninkielistä. Ennakkoaineisto saa olla mukana kokeessa. Valintakokeeseen vastataan suomen kielellä. 

 • Sosiaali- ja terveysalan YAMK-ohjelmien valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat ja se järjestetään 23.5.2023. 
 • Valintakokeeseen kutsutut saavat kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet valintakoejärjestelyistä.

Haettaessa useampaan Jamkin suomenkielisistä sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään.

Ennakkomateriaalit

Ennakkomateriaalit julkaistaan 2.5.2023.

Opiskelijavalintojen tulokset

Syksyllä 2023 alkavien suomenkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 7.7.2023. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse.

 • Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 14.7.2023 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
 • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hae kevään toisessa yhteishaussa suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin haku on kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 klo 15 saakka.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Matti Siistonen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358407497162

Sari Järvinen

Yliopettaja, Principal Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358404861080