YAMK-tutkinto

Logistiikan ylempi korkeakoulututkinto

Logistiikka, insinööri (ylempi AMK)

Logistiikan ylempi AMK-tutkinto-ohjelma on tarkoitettu insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Logistinen kilpailukyky ja sen kehittäminen ovat koulutuksen keskiössä, joten tulet oppimaan tietoja ja taitoja tulevaisuudessa menestymiseen.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Neljä henkilöä neuvottelutilan pöydän ääressä
Laajuus
60 opintopistettä, 1 - 2 vuotta
Aloituspaikat
20
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
25.08.2023

Hanki osaamista haastavampiin logistiikan tehtäviin ja kehitä omaa organisaatiotasi

Kehittyminen logistiikan asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Koulutuksen aikana syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi työskennellä kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden jakamisesta koulutuksessa olevien kollegoiden kanssa.

Opintoihin sisältyvässä opinnäytetyössä sovellat asiantuntijuuttasi oman organisaatiosi tarpeisiin suunnatun laajan kehittämissuunnitelman tai -projektin muodossa.

Opintojen sisältö

Logistiikan YAMK-opinnoissa keskitytään luomaan toimivalla logistiikan johtamisella sekä taloudellista että toiminnallista arvoa. Saat uusinta tietoa ihmisten ja toiminnan johtamisesta, toimitusketjun hallinnasta sekä logistiikasta, yhteistyöverkostoista ja hankinnoista. Samalla opit käyttämään erilaisia kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä, joiden avulla toiminnasta saadaan tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Saat valmiudet organisaation toiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Logistiikan YAMK-tutkinto toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Opiskeluaikasi on noin 1 - 2 vuotta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä.

Kehitä itseäsi ja yritystäsi

Maailma on nykyään yhä epävakaampi, epävarmempi, monimutkaisempi ja monitulkintaisempi (VUCA). Muuttuva toimintaympäristö haastaakin myös logistiikkaa toimintona. Jotta logistiikalta odotettu arvo saadaan tuotettua, on asioita kyettävä tekemään uusin tavoin. Täysin keskeiseksi tulevaisuuden taidoksi nouseekin kyky tunnistaa olennaiset muutokset ja reagoida niihin tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Tätä taitoa pääset kehittämään logistiikan YAMK-opintojen aikana ja koulutuksen jälkeen oletkin aiempaa valmiimpi vastaamaan toimintaympäristön luomiin haasteisiin.

Kehittämällä logistiikkaa ja sen prosesseja koko liiketoiminta kehittyy ja kustannuksia saadaan kuriin. Logistiikalla johdetaan voittoon!

Kenelle opinnot soveltuvat?

Logistiikan ylempi AMK-tutkinto-ohjelma soveltuu erityisen hyvin sinulle, joka olet jo insinööri (AMK) ja tehtäviisi kuuluu toimintojen kehittäminen. Voit toimia parhaillaan esimerkiksi tuotanto-, logistiikka-, kuljetus- tai varastopäällikkönä. Usein logistiikan YAMKia suorittavat toimivat teknologiateollisuudessa tai logistiikka-alan yrityksissä.

Koen onnistuneeni, kun tavoittelin asiantuntijuutta digitaalisten teknologioiden ja työkalujen hyödyntämisessä.

Simo Ollanketo

Lue opiskelijatarina

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hakukelpoisuus: Insinööri (ylempi AMK)-tutkinto-ohjelmat

  • Pohjakoulutusvaatimuksena insinööri (AMK), Bachelor of Engineering tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto.
  • Muut tutkinnot käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
  • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään tekniikan alan työkokemus. Työkokemus voidaan laskea hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.7.2023 saakka.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Hakuaika: 15. - 30.3.2023 klo 15

Tutkinto-ohjelmiin haetaan korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

  • Täytä hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi 30.3.2023 klo 15.00 mennessä.
  • Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä.
  • Tulkinnanvaraisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää hakemukselle lisäksi tutkintotodistuksen opintosuoritusote sekä CV.

Valintakoe: Logistiikka / verkostojohtaminen, insinööri (ylempi AMK)

Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (max. 60 p.) ja haastattelun (max. 40 p.). Valintakoe ei sisällä ennakkoon luettavaa materiaalia.

Hakijan on saatava valintakokeesta yhteensä väh. 20 p./100 p. voidakseen tulla valituksi.

  • Valintakoe ko. ohjelmille järjestetään 23.5.2023. 

Haettaessa useampaan otsikossa mainituista Jamkin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään.

Opiskelijavalintojen tulokset

Syksyllä 2023 alkavien suomenkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 7.7.2023. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse.

  • Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 14.7.2023 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
  • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hae kevään toisessa yhteishaussa suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin haku on kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 klo 15 saakka.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Eero Aarresola

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358406476546