YAMK-tutkinto

Logistiikan ylempi korkeakoulututkinto

Logistiikka, insinööri (ylempi AMK)

Logistiikan ylempi AMK-tutkinto-ohjelma on tarkoitettu insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Logistinen kilpailukyky ja sen kehittäminen ovat koulutuksen keskiössä, joten tulet oppimaan tietoja ja taitoja tulevaisuudessa menestymiseen.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Neljä henkilöä neuvottelutilan pöydän ääressä
Laajuus
60 opintopistettä, 1 - 2 vuotta
Aloituspaikat
20
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
21.08.2023

Hanki osaamista haastavampiin logistiikan tehtäviin ja kehitä omaa organisaatiotasi

Kehittyminen logistiikan asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Koulutuksen aikana syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi työskennellä kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden jakamisesta koulutuksessa olevien kollegoiden kanssa.

Opintoihin sisältyvässä opinnäytetyössä sovellat asiantuntijuuttasi oman organisaatiosi tarpeisiin suunnatun laajan kehittämissuunnitelman tai -projektin muodossa.

Opintojen sisältö

Logistiikan YAMK-opinnoissa keskitytään luomaan toimivalla logistiikan johtamisella sekä taloudellista että toiminnallista arvoa. Saat uusinta tietoa ihmisten ja toiminnan johtamisesta, toimitusketjun hallinnasta sekä logistiikasta, yhteistyöverkostoista ja hankinnoista. Samalla opit käyttämään erilaisia kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä, joiden avulla toiminnasta saadaan tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Saat valmiudet organisaation toiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Kehitä itseäsi ja yritystäsi

Maailma on nykyään yhä epävakaampi, epävarmempi, monimutkaisempi ja monitulkintaisempi (VUCA). Muuttuva toimintaympäristö haastaakin myös logistiikkaa toimintona. Jotta logistiikalta odotettu arvo saadaan tuotettua, on asioita kyettävä tekemään uusin tavoin. Täysin keskeiseksi tulevaisuuden taidoksi nouseekin kyky tunnistaa olennaiset muutokset ja reagoida niihin tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Tätä taitoa pääset kehittämään logistiikan YAMK-opintojen aikana ja koulutuksen jälkeen oletkin aiempaa valmiimpi vastaamaan toimintaympäristön luomiin haasteisiin.

Kehittämällä logistiikkaa ja sen prosesseja koko liiketoiminta kehittyy ja kustannuksia saadaan kuriin. Logistiikalla johdetaan voittoon!

Koen onnistuneeni, kun tavoittelin asiantuntijuutta digitaalisten teknologioiden ja työkalujen hyödyntämisessä.

Simo Ollanketo

Lue opiskelijatarina

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

YAMK-tutkinnot | Jamk Master School

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jamk Master Schoolissa, jossa voit valita kahdesta polusta ja kehittyä oman alasi huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Saat samalla maisteritason tutkinnon.
Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.
Usein kysyttyä hakemisesta

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta!
Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hae kevään yhteishaussa suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin 16. - 30.3.2022 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin haku on 5.-19.1.2022 klo 15 saakka.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Eero Aarresola

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka ja rakentaminen, Logistics and Civil Engineering
Teknologia, School of Technology
+358406476546