YAMK-tutkinto

Kehity biotalouden huippuosaajaksi

Biotalouden kehittäminen, agrologi (ylempi AMK)

Opi ennakoimaan biotalousalan kehitystä sekä kehittämään alan yritystoimintaa. Koulutuksessa perehdyt kestävän kehityksen teemoihin: ekologiseen, taloudelliseen, teknologiseen sekä kulttuurilliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Koulutus soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, joilla on esimerkiksi soveltuva tekniikan ja talouden osaaminen sekä vahva kiinnostus biotalouteen. Hae syksyllä, aloita tammikuussa.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Opiskelijat tutkivat puun taimea
Laajuus
60 opintopistettä
Aloituspaikat
20
Hakuaika
31.08.2022 - 14.09.2022
Tutkinto
Agrologi (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
09.01.2023

Opiskele biotaloutta ja hanki alan ylempi korkeakoulututkinto

Biotalouden kehittäminen, agrologi YAMK-koulutuksessa opit ennakoimaan biotalousalan kehitystä, ja miten alan yritystoimintaa voisi edistää. Biotalous on laaja kokonaisuus, jonka avulla pyritään siirtymään pois fossiilitaloudesta. Sillä tarkoitetaan puhdasta ruokaa ja vettä, moniarvoista metsää, uusiutuvaa energiaa ja hyvinvoivaa ympäristöä, sekä niihin liittyvää kestävää liiketoimintaa.

Koulutuksessa pureudutaan kestävän kehityksen teemoihin: ekologiseen, taloudelliseen, teknologiseen sekä kulttuurilliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Koulutus soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, joilla on soveltuvaa pohjaosaamista esimerkiksi tekniikasta tai taloustieteistä.

Valmistut tutkinto-ohjelmasta vaativan tason biotalousalan kehittämisen asiantuntijaksi, joka:

 • työskentelee kokonaisvaltaisesti, kriittisesti ja kehittämisorientoituneesti
 • kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia
 • osaa kehittää ja uudistaa toimintoja, menetelmiä ja prosesseja, jotka yksilö-, yhteisö- ja aluetasolla edistävät biotalouden kasvua ja liiketoimintaa
 • tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää, käytäntöön sovellettavissa olevaa uutta tietoa
 • kykenee arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Opintojen sisältö

Biotalouden kehittämisen opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön.

Syventävät ammattiopinnot sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot lisäävät valmiuksiasi löytää, vahvistaa ja kehittää niitä prosesseja, jotka edistävät biotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Parannat valmiuksiasi synnyttää biotalousliiketoimintaa yhdistelemällä olemassa olevia prosesseja ja raaka-aineita uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vapaasti valittavien opintojen kautta voit vahvistaa osaamistasi yrittäjänä.

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa pohjautuu tutkivan oppimisen ja tiimityöskentelyn periaatteisiin niin opintojaksojen kuin opinnäytetöiden toteutuksen osalta.

Agrologi (YAMK), 60 opintopistettä (op)

 • Biotalous, ihminen ja yhteiskunta, 5 op
 • Teknologia biotalouden mahdollistajana, 5 op
 • Biotalouden talous ja toimintaympäristö, 5 op
 • Biotalouden ekologia ja ympäristö, 5 op
 • Tutkiva kehittäminen, 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
 • Opinnäytetyö, 30 op

Biotalouden asiantuntijaksi kasvavalle alalle

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuuttasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Biotalousala on laaja kansallisesti ja kansainvälisesti kasvava ala, jonka kehitystä opit ennakoimaan. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin pohjautuen. Biotalousalan asiantuntijana pystyt koordinoimaan sen kehittämistä niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Agrologi Gilbert Ludwig kehittää älymaataloutta

Hakuohjeet syksyn yhteishakuun

Hakuohjeet syksyn yhteishakuun

Syksyn yhteishaussa haetaan AMK- ja YAMK-tutkintoihin 31.8. - 14.9.2022 klo 15 mennessä.
Usein kysyttyä hakemisesta

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta!
Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisää koulutuksen sisällöstä

Hannariina Honkanen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358504325820