Osaamiskokonaisuus

Sinustako työkykykuntoutuksen osaaja?

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Osaamiskokonaisuuden suoritettuasi tiedät, mitä on työkyky ja miten työelämän ja työn muutokset voivat siihen vaikuttaa. Ymmärrät, mitä on ammatillinen kuntoutus ja millaisissa tilanteissa sen toimenpiteet ovat mahdollisia sekä miten nämä kaksi kokonaisuutta vaikuttavat toisiinsa. Osaat myös suunnitella yksilöllisiä työhönpaluun ja työssä jatkamisen prosesseja.

UUSI TOTEUTUS TULOSSA SYKSYLLÄ 2023!

Kolme vuorikiipeilijää vuoristossa
Laajuus
15 op
Aloituspaikat
20
Hakuaika
02.08.2023 - 15.10.2023
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Kesto
30.10.2023 - 19.05.2024
Hinta
150 euroa

Osaamiskokonaisuuden sisältö

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettava osaamiskokonaisuus sisältää työkykykuntoutuksen kolme opintojaksoa:

Työkyky ja tulevaisuuden työelämä, 5 op
Ammatillisen kuntoutuksen palvelut, 5 op
Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu, 5 op

Osaamiskokonaisuuden tavoitteet

Suoritettuasi osaamiskokonaisuuden...

 • Osaat kuvailla työelämän ja työn muutoksia ja niihin vaikuttavia seikkoja.
 • Tunnistat tekijöitä ja tilanteita, joiden kautta työelämän muutos vaikuttaa työkykyyn ja työkyvyn muutokseen.
 • Pystyt soveltamaan muutoksista saamaasi tietoa käytännön työkykyä ylläpitävään työhön.
 • Osaat kertoa, mitä ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan ja tunnistat tilanteita, joissa se on tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista.
 • Osaat kuvata ammatillisen kuntoutuksen järjestelmän toimijoineen.
 • Tiedät keskeiset ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet, niiden sisällöt ja kuntoutukseen liittyvän sosiaaliturvan.
 • Osaat kuvata toimenpiteistä muodostuvien kuntoutusprosessien rakenteet.
 • Ymmärrät kestävien kuntoutusratkaisujen tärkeyden ja osaat tarkastella kuntoutuksen vaikuttavuutta kriittisesti.
 • Tiedät toimintaa ohjaavan lainsäädännön.
 • Osaat kuvata työkykyä edistäviä ja estäviä yksilö- ja työympäristötasoisia tekijöitä.
 • Ymmärrät työkyvyn menettämisen uhan ja tiedät käytännön toimenpiteitä, joilla tähän uhkaan voidaan vaikuttaa.
 • Osaat kuvata ammatillisen kuntoutuksen moniammatillisten työryhmien toimintaa ja toimijoiden rooleja.
 • Osaat soveltaa työryhmän tuottamaa tietoja käytäntöön.
 • Osaat laatia tarkoituksenmukaisen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman yhdessä työntekijän (kuntoutuja) kanssa.
 • Osaat huomioida suunnitelmassa kestävät yksilölliset ratkaisut sekä ohjata ja neuvoa työntekijää ja työnantajaa työkykykuntoutuksen prosessin eri vaiheissa.
 • Pystyt perustelemaan suunnitelman sisällön asiantuntevasti, osaat viedä sen käytäntöön sekä seurata suunnitelman toteutumista tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Osaat motivoida työntekijää ja vahvistaa hänen toimijuuttaan.

Ilmoittautuminen ja aikataulut

Osaamiskokonaisuuden tarkat aikataulut löydät alla olevan ilmoittautumislinkin takaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen 2.8.2023 alkaen  

Kysy lisää

Satu Tuomimäki

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505212143