Laaja opintokokonaisuus

Suorituskyvyn ja osaamisen johtaminen uudistuvassa organisaatiossa

Ilmoittaudu 15.8. mennessä!
-
Laajuus
15 op
Aloituspaikat
50
Hakuaika
02.08.2022 - 28.08.2022
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Kesto
14.09.2022 - 31.01.2023

Hei tekniikan alan asiantuntija!

Kun organisaatiossa automatisoidaan tai robotisoidaan toimintoja, niiden tehokas käyttöönotto vaatii myös organisaation osaamisen ja johtamisen tarkastelua uudesta näkökulmasta.

Tule päivittämään myös organisaation kehittämisen ja johtamisen osaamisesi tähän päivään! Suorituskyvyn ja osaamisen johtaminen uudistuvassa organisaatiossa –opintokokonaisuuden keskeisiä teemoja ovat työelämän muutokseen, organisaation kehittämiseen ja johtamiseen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt: tietojohtaminen, osallistava johtaminen, organisaation muutoskyvykkyys (resilienssi), työelämän uudet muodot (etätyö, alustatalous), monimuotoinen työyhteisö (diversiteetti), yhteiskehittäminen, systeemiajattelu, vastuullisuus ja saavutettavuus. Läpäisevänä teemana kulkee tiedon, viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys tavoitteiden saavuttamisessa uudistuvassa organisaatiossa. Päivität johtamistaidot, -työkalut ja -ajattelun monesta eri näkökulmasta tähän päivään ja tulevaisuuden tarpeisiin. Opintokokonaisuus toimii myös hyvänä perustana, jos olet siirtymässä asiantuntijatehtävistä esihenkilötehtäviin.

Opintokokonaisuus suoritetaan verkko-opintoina: työajan ulkopuolelle sijoittuvina webinaareina ja itsenäisenä työskentelynä kehittämistehtävän parissa. Kehittämistehtävään voit valita aiheen oman kiinnostuksesi tai esimerkiksi oman työyhteisösi tarpeiden mukaan. Voit saada opintojakson kokonaan tai osittain hyväksi luettua sekä sisällyttää niitä mahdollisuuksien mukaan myöhempään amk-tutkintoon.

Opintokokonaisuuden sisältö ja oppimistavoitteet

Yhdistele tekniikan ja liiketalouden opintoja

Haluatko päivittää osaamistasi myös tekniikan saralla? Voit suorittaa liiketalouden opintojen ohella myös tekniikan 15 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden! Myös tekniikan opinnot ovat hyväksiluettavissa 45 opintopisteen laajuiseen liiketoiminnallisesti kestävän robotiikan kehittäjän -koulutukseen. 

Lisätietoja

Erica Svärd

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504390821

Suvi Geier

Tuntiopettaja, Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504735084