Laaja opintokokonaisuus

Sosionomin varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot

Nyt voit täydentää aiempaa sosionomi (AMK) -tutkintoasi ja saada varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. Täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot (60 op) suoritettuasi sinulla on mahdollisuus työllistyä päiväkotiin ja toimia lapsiryhmän opetus- ja kasvatustehtävissä sekä monialaisessa perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Koulutus tuottaa varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden jo valmistuneille sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneille sosiaaliohjaajille.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen
Lapset iloitsevat aikuisen kanssa
Laajuus
60 op
Hakuaika
03.08.2022 - 14.08.2022
Tutkinto
Sosionomin täydentävät opinnot
Kesto
29.08.2022 - 31.12.2023
Hinta
600 € (ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksu 150 €, loppuosa ilmoittautumisen yhteydessä tai laskutettuna, jolloin laskuun lisätään 5 €:n

Opintojen sisältö:

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista: 

Vanhemmuus, kasvatusyhteistyö ja oppimisen tukeminen, 15 op

Varhaiskasvatustyö ja pedagogiikka, 15 op

Varhaiskasvatuksen pedagoginen harjoittelu, 15 op

Opinnäytetyö/kehittämistehtävä, 15 op

 

Kysy lisää:

Timo Hintikka

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400340370

Merja Nybacka

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401841498