Laaja opintokokonaisuus

Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot

Nyt voit täydentää aiempaa sosionomi (AMK) -tutkintoasi ja saada varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. Täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot (60 op) suoritettuasi sinulla on mahdollisuus työllistyä päiväkotiin ja toimia lapsiryhmän opetus- ja kasvatustehtävissä sekä monialaisessa perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Koulutus tuottaa varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden jo valmistuneille sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille sosiaaliohjaajille.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen
Lapset iloitsevat aikuisen kanssa
Laajuus
60 op
Hakuaika
14.11.2022 - 18.12.2022
Tutkinto
Sosionomin täydentävät opinnot
Kesto
09.01.2023 - 31.07.2024
Hinta
600 €

Opintojen sisältö:

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista: 

Vanhemmuus, kasvatusyhteistyö ja oppimisen tukeminen, 15 op

Varhaiskasvatustyö ja pedagogiikka, 15 op

Varhaiskasvatuksen pedagoginen harjoittelu, 15 op

Opinnäytetyö/kehittämistehtävä, 15 op

 

Kysy lisää:

Anniina Berg

Tuntiopettaja, Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504058076

Merja Nybacka

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401841498