Laaja opintokokonaisuus

Rakennustyömaan hallinta

Avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuus

Haluatko oppia hallitsemaan työmaasi paremmin? Opi tunnistamaan työmaanhallinnan haasteet ja mahdollisuudet sekä kehittämään ratkaisuja erilaisten ohjauskeinojen ja digitalisaation ja avulla. Rakennustyömaan hallinta lean-periaatteita soveltaen ja digitaalisia työkaluja hyödyntäen on avain parempaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.

Hallitse rakennustyömaasi kokonaisuus – aina hankinnasta valmistumiseen saakka!

Ilmoittaudu koulutukseen
tiimi tekemässä rakennuspiirroksia pöydän ympärillä
Laajuus
31 opintopistettä
Hakuaika
11.04.2022 - 12.08.2022
Kesto
25.08.2022 - 31.05.2023
Hinta
310 € / 31 opintopistettä

Enemmän tehokkuutta ja tuottavuutta – vähemmän hukkaa ja virheitä!

Rakennusprojektit ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi erilaisten yhteistyöverkostojen ja toimintaketjujen johtamiseksi. Rakennustyömaan onnistunut hallinta vaatii sujuvaa vuorovaikutusta ja saumatonta yhteistyötä sekä kokonaisuuden ymmärtämistä ja johtamista. Hukan ja vaihtelevuuden vähentäminen sekä parempi tiedon- ja toimitusketjun hallinta digitaalisten työkalujen avulla on valtava hyödyntämätön potentiaali, jota ollaan jo ottamassa käyttöön.

Rakennustyömaan hallinta -opintokokonaisuuden sisältö: 

  • Logistiikan maailma, 5 op
  • Hankinnan perusteet, 5 op
  • Projektinjohto, 5 op
  • Mallinnus, 2 op
  • Tuotannon ohjaus, 5 op
  • Työmaatekniikat ja työmaaturvallisuus, 5 op
  • Määrä ja tarjouslaskenta, aikataulu, 4 op

 

Rakennusalan toimijoille uutta osaamista rakennustyömaan hallinnasta ja johtamisesta

Koulutus sopii erinomaisesti rakennusalan projektien sekä rakennusalan ja sen vaikutuspiirissä työskenteleville, joilla on halu kehittää ja laajentaa osaamistaan rakennustyömaan hallinnasta. Koulutuksesta saat uutta näkökulmaa ja osaamista muuttuneen toimintaympäristön vaateisiin, esimerkiksi jo hankkimasi rakennusalan tai muun alan soveltuvan koulutuksen lisäksi.

Koulutus soveltuu myös sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työllistyä rakennusalalle tai työtehtäviin, jossa vaaditaan osaamista ja ymmärrystä työmaaprojekteista ja niiden hallinnasta.

Koulutus soveltuu niin yksityisellä kuin julkisella sektorillakin työskenteleville.

Opintojen sisältö

Koulutus lähtee liikkeelle Logistiikan maailma -opintokokonaisuudesta, jonka avulla opit ymmärtämään logistiikan ja toimitusketjun hallinnan kokonaiskuvaa, tulevaisuuden trendejä sekä sitä, miten ne vaikuttavat organisaatiosi toimintaan nyt ja tulevaisuudessa.

Hankinnan perusteet kurssilla syvennät ymmärrystäsi hankinnan roolista ja merkityksestä organisaatiosi toimintaan. Tutustut hankinnan tehtäviin, hankintaprosessiin sekä hankinnan ja yhteistyöverkostosi johtamisen periaatteisiin. Kuinka hankinta ja yhteistyökumppanisi tuovat lisäarvoa sekä parantavat menestystä ja kannattavuutta?

Mallinnusopintojaksolla opiskellaan, kuinka työmaan eri tietomalleja voidaan alallasi hyödyntää esimerkiksi laatuvaatimusten ja hankinnan näkökulmasta.

Projektinjohto-opintojaksolla keskityt rakennushankkeen osapuolten rooleihin, vastuisiin ja tehtäviin sekä sopimusjuridiikan tärkeimpiin sisältöihin.

Tuotannon ohjauksen opinnoista saat varmuutta rakennustyömaan ja -projektin johtamiseen. Opit ymmärtämään rakennustyömaan urakka- ja toteutusmuotoja sekä miten ne vaikuttavat työmaaverkostosi toimintaan.

Opiskelet koulutuksessa myös työmaatekniikoita ja työturvallisuutta. Opit valitsemaan oikeat työmaatekniikat uudis- ja korjausrakentamiskohteeseen sekä paikalla- ja elementtirakentamiseen työturvallisuusmääräykset huomioiden.

Määrä- ja tarjouslaskentaopintojen avulla pystyt laskemaan kohteesta rakennustarvikemäärät ja hinnoittelun jälkeen tekemään kohteesta parhaan mahdollisen tarjouksen ja työaikataulun.
 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan täysin verkossa – voit siis osallistua mistä tahansa!

Verkko-opintoihin sisältyy sekä koulutuspäiviä (2 pv/kk) että itsenäistä opiskelua. Verkossa pidettävät kontaktipäivät ovat arkipäiviä. Koulutuspäivälistaukseen pääset tutustumaan täällä

 

Kysy lisää koulutuksesta

Panu Putkonen

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka ja rakentaminen, Logistics and Civil Engineering
Teknologia, School of Technology
+358403582319