Laaja opintokokonaisuus

Kiertotalousosaaja

Avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuus

Lineaarisessa liiketoimintamallissa käyttämätön aines hävitetään. Olemme kuitenkin siirtymässä entistä vauhdikkaammin kohti kiertotaloutta, jolloin omistamisen sijaan lainataan, jaetaan ja käytetään uudelleen. Murrosvaihe tarjoaa uusia mahtavia liiketoiminnan mahdollisuuksia! Kiinnostaako sinua, kuinka luot jo olemassa olevista resursseista liiketoimintaa? Tule opiskelemaan kiertotalousosaajaksi. Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun paikasta riippumatta.

Ilmoittaudu koulutukseen
Vihreä kiertotalouskuva
Laajuus
30 opintopistettä
Hakuaika
03.10.2022 - 11.12.2022
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Kesto
10.01.2023 - 29.11.2023
Hinta
300 € / 30 opintopistettä

Kiertotalouden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä

Tori.fi, Airbnb ja Uber ovat loistavia esimerkkejä kiertotalouden palveluista!

Tori.fi:ssä ja kirpputoriliiketoiminnassa yleensä ideana on pidentää tuotteiden elinikää. Airbnb taas kehitti kiinteistöpuolella bisneksen siitä, kuinka tyhjillään olevat asunnot saadaan tuottamaan majoituspalveluina. Uberin "taksipalvelu" mullisti Suomessa koko taksilainsäädännön muuttamalla kuluttajien autot kuljetusalan liiketoiminnaksi. Uber on erityisen kiinnostava esimerkki kiertotalouden palvelusta, sillä se tosiaan osoitti, että innovatiinen liiketoiminta voi vaikuttaa jopa lainsäädäntöön.

Ravinnepuolelta Uberin kaltaista tunnettua kiertotalouden esimerkkiä on hankalampi nimetä. Mutta tiesitkö, että hyvin pieni osa maatalouden käyttämistä ravinteista päätyy takaisin pellolle? Kiertotalouden näkökulmasta pitäisikin pohtia, miten käytetyistä ravinteista saataisi luotua kannattavaa liiketoimintaa. 

Tälle kurssille osallistuessasi sinulla ei tarvitse olla valmista ideaa siitä, miten kiertotaloutta voitaisi organisaatiossanne hyödyntää. Opiskeluasi kuitenkin auttaa, jos organisaatiossanne on ajatuksia kiertotalouden hyödyntämisestä sekä tarve luoda uutta liiketoimintaa aiheeseen liittyen. Toki tarvitset myös intoa uuden luomiseen!

Opintojaksot

Kiertotalousosaaja-koulutus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Sustainability & Responsibility 5 op
  Opit vastuullisuusnäkökohtien merkityksen liiketoiminnassa. Osaat arvioida kestävän kehityksen raportointia ja kuinka ympäristövastuu sekä taloudellinen ja sosiaalinen vastuu liittyvät liiketoimintaprosesseihin, logistiikkaan ja yritysten strategiseen johtamiseen. Saat perustiedot kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvistä standardeista ja lainsäädännöstä. Kurssin toteutuskieli on englanti.
   
 • Kiertotalouden materiaalivirrat 5 op
  Ymmärrät kiertotaloutta sääteleviä lakeja ja asetuksia. Osaat suunnitella eläin- ja elintarvikekuljetuksia, jotka suoritealoina antavat oman erityispiirteensä liiketoimintojen järjestämiselle. Tunnistat kiertotalouden sivuvirtoja ja saat valmiuksia kehittää tuotteille vaihtoehtoja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.
   
 • Kiertotalouden johtaminen 5 op
  Osaat suunnitella kiertotalouden materiaalivirtojen toimitusketjuja yhdessä sisäisten ja ulkoisten jäsenien kanssa. Opit tunnistamaan kiertotalouden bisnesmahdollisuuksia. Ymmärrät, miten johdetaan toimintaa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja osaat soveltaa oppimaasi käytäntöön.
   
 • Projektityö 15 op
  Toteutat omaa alaasi ja omaa ammatillista osaamista kehittävän projektin. Tulet toteuttamaan projektin itsenäisesti, vastuullisesti sekä yhteistyössä sidosryhmiesi kanssa. Saat myös yksilöllistä tukea ja sparrausta työelämäprojektiin ohjaavalta opettajaltasi. Ohjaava opettaja valitaan sinulle työelämäprojektin alussa. 

Opintojen sisältö

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat kiertotalouden ilmiöt, arvoketjut ja johtaminen kompleksisessa ympäristössä. Tarkemmin koulutuksen sisältö keskittyy materiaalin ja toimitusketjujen hallintaan, logistiikkaan sekä kiertotalouden johtamiseen. Tutustumme olemassa oleviin kiertotalouden ohjausmalleihin ja taloudellisiin liiketoimintamalleihin sekä tutkimme kiertotalouden tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Menestys nykyaikaisessa toimintaympäristössä vaatii tuloksellista yhteistyötä, ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi – ovat myös tärkeitä koulutuksen osia. Lisäksi koulutuksen aikana perehdytään erilaisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin.

Opintokokonaisuuden täydentää oppijan oma työelämäprojekti kiertotalouden materiaalivirroista. Voit kehittää projektissa jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai mahdollisesti luoda jotain ihan uutta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa, ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa kalenterivuoden aikana (tammi-joulukuu). Opintojaksoista kaksi toteutetaan kevätlukukauden aikana ennen projektityötä. Projektityölle on varattu koko syksy, sisältäen yhteisiä sparrauspäiviä, jolloin pääset kuulemaan muiden tuotoksien edistymisistä ja jaat omia kokemuksiasi. 

Koulutuspäivien ajankohtiin voit tutustua tarkemmin Lyhytkurssijärjestelmässämme.

Kiinnostavia kiertotalouden linkkejä

Kokosimme alle muutaman mielenkiintoisen linkin kiertotaloudesta ja sen liiketoimintamahdollisuuksista.

Kysy lisää koulutuksesta

Ilkka Suur-Uski

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka ja rakentaminen, Logistics and Civil Engineering
Teknologia, School of Technology
+358405783154