Laaja opintokokonaisuus

Kiertotalousosaaja

Avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuus

Kiinnostaako sinua kiertotalouden monipuolinen hyödyntäminen osana tulevaisuuden toimitusketjuja? Kiertotalousosaaja-koulutuksessa opit tunnistamaan kiertotalouden mahdollisuudet ja haasteet materiaalien kierron sekä johtamisen näkökulmista. Kiertotalous on olennainen osa tulevaisuuden menestyvää liiketoimintaa!

Ilmoittaudu koulutukseen
Työskentelyä tietokoneella
Laajuus
30 opintopistettä
Hakuaika
12.04.2022 - 31.05.2022
Kesto
30.08.2022 - 31.05.2023
Hinta
300 € / 30 opintopistettä

Kiertotalouden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä

Toimintaympäristö muuttuu, ja yrityksillä on kasvava tarve lieventää liiketoiminnasta aiheutuvia ulkoisia vaikutuksia. Yritysten tulisi pyrkiä säilyttämään nykyinen talouskasvu siirtymällä kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja kiertotalouden toimintamallien monipuoliseen hyödyntämiseen.

Liiketoimintamallit, tuotteet ja palvelut onkin tulevaisuudessa muotoiltava siten, että nykyisistä ”valmistetaan, kulutetaan, heitetään pois” -malleista siirrytään kestävyyttä, uudelleenkäyttöä, korjausta, kunnostusta ja kierrätystä korostaviin malleihin. Kiertotalousosaaja-opintokokonaisuus on suunniteltu vastaamaan nimenomaan näihin tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Sinulle, joka haluat syventää ymmärrystäsi kiertotaloudesta

Kiertotaloutta voidaan edistää monin eri tavoin. Tämä koulutus on tarkoitettu kuitenkin sinulle, joka haluat syventää, laajentaa ja kehittää kiertotalouteen liittyvää osaamistasi erityisesti toimitusketjujen näkökulmasta.

Koulutuksessa kiertotaloutta lähestytään yritystoiminnan vastuullisuuden, kestävyyden ja eettisyyden näkökulmista. Laajennat näkemystäsi kiertotaloudesta niin materiaalien kierron kuin taloudenkin osalta. Koulutuksen avulla kehität omaa ja mahdollisesti myös työnantajasi liiketoimintaa. Koulutuksen jälkeen ymmärrät kiertotalouden osana nykyaikaista liiketoiminnan johtamista.

Opintojen sisältö

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat kiertotalouden ilmiöt, arvoketjut ja johtaminen kompleksisessa ympäristössä. Tarkemmin koulutuksen sisältö keskittyy materiaalin, toimitusketjujen hallinnan, logistiikan sekä kiertotalouden johtamisen ympärille. Tutustumme olemassa oleviin kiertotalouden ohjausmalleihin, taloudellisiin liiketoimintamalleihin ja tutkimme kiertotalouden tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Menestys nykyaikaisessa toimintaympäristössä vaatii tuloksellista yhteistyötä, ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi – ovat myös tärkeä osa koulutuksen sisältöjä. Lisäksi koulutuksen aikana perehdytään erilaisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin.

Opintokokonaisuuden täydentää oppijan oma työelämäprojekti kiertotalouden materiaalivirtojen ympärillä. Projektilla voit kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai mahdollisesti luoda jotain ihan uutta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opiskelet ja opit sekä lähipäivillä Jyväskylässä että verkossa. Lähipäiviä on pääsääntöisesti kaksi arkipäivää kuukaudessa. Lähipäiville osallistuminen on koulutuksen oppien omaksumisen kannalta olennaista. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa työn ohessa yhden lukuvuoden aikana (elo-toukokuu). Opintojaksoista kaksi toteutetaan ennen projektityötä syyslukukauden aikana. Projektityölle on varattu koko kevät, sisältäen yhteisiä sparrauspäiviä, jolloin pääset kuulemaan muiden tuotoksien edistymisistä ja jaat omia kokemuksiasi. 

Koulutuspäivien ajankohdat löydät Lyhytkurssijärjestelmästämme.

Kysy lisää koulutuksesta

Ilkka Suur-Uski

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka ja rakentaminen, Logistics and Civil Engineering
Teknologia, School of Technology
+358405783154