Korkeakouludiplomi

Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoimintaosaaminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Työskenteletkö hyvinvoinnin, liikunnan tai urheilun parissa tai tarjoat palveluja alan toimijoille? Haluatko päivittää osaamistasi alalla tai ymmärtää paremmin sen toimialalogiikkaa? Siinä tapauksessa tämä korkeakouludiplomi on juuri sinulle! Syksyllä 2023 alkavan kokonaisuuden opintojaksoissa painotetaan erityisesti liikunta- ja hyvinvointipalveluiden johtamiseen.

Ilmoittautuminen koulutukseen aukeaa 17.4.2023! Monimuoto-opiskelu tapahtuu joustavasti omaan tahtiisi ja pääosin verkossa. Nyt on hyvä hetki kehittää liiketoimintaosaamistasi!

Ilmoittautuminen aukeaa 17.4. klo 9.00
-
Laajuus
30+30 op
Aloituspaikat
40
Hakuaika
17.04.2023 - 27.08.2023
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Kesto
06.09.2023 - 20.05.2024
Hinta
10€/opintopiste

Osaamiskuvaus

Hankit työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun aloilla. Kehität omaa osaamistasi ja opit löytämään uusia ja vaikuttavia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Liiketoimintaosaamisen lisäksi koulutus tarjoaa malleja asiakaslähtöiseen ajatteluun. 

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, joka haluat kehittää osaamistasi ja tietojasi liiketoiminnasta. Työskentelet esimerkiksi liikuntaseurassa- tai järjestössä, hyvinvointikeskuksessa tai vastaavassa. Korkeakouludiplomissa yhdistyy sekä urheilun liiketoiminnan että hyvinvointivalmennuksen sisällöt, joten koulutus sopii myös vaikkapa liikunnanohjaajille sekä alan markkinointi- ja viestintätehtävissä toimiville.   

Opetuksen sisältö ja rakenne

Liikunta ja hyvinvointipalveluiden johtaminen (30 op) -osion opinnot toteutetaan syksyllä 2023 ja keväällä 2024.

HUOM! Korkeakouludiplomin laajuus on 60 op, eli se lasketaan suoritetuksi kun molemmat opintokokonaisuudet (30 + 30 op) on suoritettu. Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen -kokonaisuus (30 op) toteutetaan lukuvuotena 2024-2025 (ilmoittautuminen kokonaisuuteen aukeaa keväällä 2024).

Urheilu- ja liikuntamarkkinointi 5 op, 1.9.-8.10.2023

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva urheilun, liikunnan ja hyvinvointipalvelujen markkinoinnista. Opiskelija pystyy kurssin suoritettuaan suunnittelemaan markkinointia ja hyödyntämään markkinoinnin eri välineitä tehokkaasti. Kurssilla opiskellaan kuluttajan ostokäyttäytymistä, markkinatutkimuksen hyödyntämistä markkinoinnin kehittämisessä, markkinoinnin suunnittelua, brändäystä, sponsorointia ja tutustutaan urheilumarkkinoinnin erityispiirteisiin.

Urheilu- ja liikuntajohtaminen 5 op, 9.10.-19.11.2023

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun johtamisesta. Opiskelija pystyy kurssin suoritettuaan tunnistamaan johtamisen eri osa-alueet sekä liiketoiminnassa että voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden johtamisessa.

Taloushallinto, 5 op, 20.11.2023-14.1.2024

Opiskelija hahmottaa yrityksen prosessit taloushallinnon näkökulmasta ja ymmärtää miten kirjanpito ja tilinpäätös syntyvät näiden prosessien tuloksena. Opiskelija kehittää sekä omaa ammatillista osaamistaan että yhteisönsä osaamista vuorovaikutuksessa.

Asiakasymmärrys 5 op, 15.1.-25.2.2024

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva asiakasymmärryksen merkityksestä liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija hallitsee tiedon keräämisen ja analysoinnin työkalut ja osaa jalostaa tiedosta asiakasymmärrystä.

Muutosjohtaminen 5 op, 4.3.-14.4.2024

Jatkuvat muutokset ovat arkipäivää ja muutosjohtamisen osaaminen on keskeistä työelämässä. Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään muutosjohtamisen merkityksen organisaation, yhteisön ja yksilön kannalta sekä kasvattaa opiskelijan osaamista muutosprojektejien suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännössä

Terveyden edistäminen, toimintakyvyn arviointi ja ohjaaminen 5 op, 15.4.-19.5.2024

Opiskelija tietää kansallisten ja kansainvälisten strategioiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija- ymmärtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettisia lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä ja osaa keskustella terveyden edistämisen painopisteistä ja taustatekijöistä.

Opiskelija tunnistaa ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä muutostarpeita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Olen saanut konkreettisia työkaluja moneen asiaan. Esimerkiksi taloushallinnon ja strategian puolelle – tein yritykseni strategian erään strategiakurssin aikana, siellä esiin nostettujen työkalujen tuella.

Raisa Haq, Grassroots VSA, yrittäjä

Lue Raisan koko tarina
Jamkin Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoimintaosaamisen koulutus tuo voimistelutoimijoille mahdollisuuden kehittää itseään ja oman seuran toimintaa.
-Maria Laakso, Voimisteluliitto

Lisätietoja koulutuksesta

Soile Korhonen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408403423

Heikki Peltonen

Tuntiopettaja, Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358504786555

Sanna Paasu-Hynynen

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405745780

Jamk - vetovoimainen hyvinvoinnin ja urheilun kouluttaja

Esimerkkejä monipuolisesta tarjonnastamme urheiluliiketoiminnan ja hyvinvoinnin saralla - niin koulutuksissa kuin tarjoamissamme palveluissa.

Urheiluliiketoiminta ja -tutkimus

Jamkin Sport Business -tiimi tarjoaa tutkimus- ja kehittämispalveluita urheilu-, liikunta- ja elämysliiketoiminnan alalla toimiville yrityksille, seuroille ja lajiliitoille. Koulutamme myös urheilujohtamisen ja -markkinoinnin asiantuntijoita.

YAMK-tutkinto

Master of Business Administration (MBA), Sport Business Management

Hakuaika: 1.7.2023 - 31.7.2023

Koulutustyyppi:

Part-time studies
Full-time studies

Koulutus alkaa: 21.8.2023

YAMK-tutkinto

Master of Health Care, DP in Sport and Exercise Physiotherapy, Health and Social Studies

Hakuaika: 3.1.2024 - 17.1.2024

Koulutustyyppi:

Part-time studies
Full-time studies

Koulutus alkaa: 19.8.2024