Erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Huom! Hakuaikaa jatkettu!

Hae nyt
Magnolian kukkia puussa
Hakuaika
28.02.2022 - 31.05.2022
Tutkinto
Erikoistumiskoulutus
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
19.09.2022
Hinta
1 500 €

Opintojen sisältö:

Koulutuksessa saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. 

Opinnot koostuvat seuraavista moduuleista:

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
  • Asiantuntijuuden kehittäminen, 5 op

Erikoistumiskoulutus toteutetaan noin yhden vuoden aikana monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy 12 lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, tehtäviä ja verkko-opiskelua. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti koulutuksen järjestäjälle. Saadakseen todistuksen opiskelijan on osallistuttava lähipäiviin ja suoritettava annetut tehtävät niin, että hän saavuttaa asetetut osaamistavoitteet.

Lähipäivät ja muut aikataulut tarkentuvat myöhemmin!

Tutustu opetussuunnitelmaan

Palliatiivinen hoito on parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tavoitteena on vähentää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. Läheisten huomioiminen ja tukeminen kuuluvat palliatiiviseen hoitoon.

Palliatiivisen hoidon perusopintoja

Haluatko vahvistaa palliatiivisen hoidon perusosaamista? Osallistu 15 op opintoihin joiden sisällöt sopivat erityisesti perustason palliatiivisen hoidon vahvistamiseen. Hakuaikaa työelämäedustajille on 22.5 saakka. Koulutuksen päätoteuttaja on KAMK.

Lue lisää toteutuksesta 

Kysy lisää

Irmeli Matilainen

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976756

Tytti Solankallio-Vahteri

Päällikkö terveysala, Head of Department Healthcare
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401824646