AMK-tutkinto

Opiskele liiketalouden tradenomitutkinto kokonaan verkossa

Liiketalous, tradenomi (AMK), taloushallinto, monimuoto

Tradenomi on monipuolinen liiketalouden osaaja ja asiantuntija, jolla on kysyntää työelämässä. Koulutuksemme on yksi maan vetovoimaisimpia, liity asiantuntevaan joukkoomme!

Hae 4.-14.9.2023
-
Laajuus
210
Aloituspaikat
30
Hakuaika
04.09.2023 - 14.09.2023
Tutkinto
Tradenomi (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Verkko-opiskelu
Alkaa
02.01.2024

Tradenomi (AMK), Liiketalous, taloushallinto, monimuotototeutus, verkkototeutus

Tammikuussa 2024 aloittava liiketalouden monimuotoryhmä suuntautuu Talousohjaukseen. Suuntautumisen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille talouden ohjauksen, talousraportoinnin sekä taloustiedon hyödyntämisen taitoja vastuullisuus huomioiden. 

Opinnoissa keskitytään talouden ohjauksen menetelmiin ja työvälineisiin sekä tietojärjestelmiin, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan ohjata liiketoiminnallisia tavoitteita kohti. Opinnoissa huomioidaan myös yritysrahoituksen merkitys liiketoiminnan mahdollistajana. Raportoinnin osalta keskitytään kirjanpidon tuottamaan tilinpäätökseen kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus ja verolainsäädäntö huomioiden. Lisäksi käsitellään arvonlisäverotuksellisia kysymyksiä ja käytäntöjä. Opinnoissa tarkastellaan myös yritysverotukseen ja tilinpäätösuunnitteluun liittyviä näkökulmia. Kontrollin näkökulmasta opinnot käsittävät sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan roolin ja merkityksen toiminnan ohjauksessa.  

Suuntautuminen tuottaa osaamista talouden ohjausmekanismeista, prosesseista ja tavoitteellisesta toiminnasta, johon liittyy eteenpäin katsova suunnittelu, toteutus ja tarkkailu sekä tiedolla johtaminen lainsäädäntö huomioiden. Suuntautuminen antaa hyvät liiketaloudelliset valmiudet asiantuntijatehtäviin.  

Opintosuunnitelma

Tradenomitutkinto on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, joka mahdollistaa työskentelyn monilla toimialoilla. Tammikuussa 2024 alkava koulutus antaa opiskelijalle hyvät liiketaloudelliset valmiudet asiantuntijatehtäviin syventämällä hänen talouden ohjauksen, talousraportoinnin sekä taloustiedon hyödyntämisen taitoja.  

Liiketalouden monimuoto-opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina lukuun ottamatta 2-3 päivän pakollista perehdytystä, jolla opiskelu käynnistetään ja jossa opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja opetushenkilökuntaan. Perehdytyspäivät järjestetään Jamkin pääkampuksella Jyväskylässä.  

Verkossa tapahtuva opiskelu mahdollistaa työn ja opiskelun yhdistämisen, mutta on huomattava, että verkko-opinnot vaativat opiskelijan työtä samalla tavoin kuin lähiopinnot. Itseohjautuvuus ja ajankäytön hallinta ovat opintojen onnistumisen kannalta keskeisimpiä asioita. 

Tradenomiopintojen ensimmäisenä vuonna opiskelet liiketalouden tutkinnon perusteisiin kuuluvia opintoja mm. juridiikasta, johtamisesta, markkinoinnista, taloushallinnosta ja yritystoiminnasta. Niiden avulla muodostat kivijalan liiketalouden osaamisellesi. Opintojen toisena ja kolmantena vuonna suuntaudut vahvemmin kohti taloushallintoa ja talouden ohjausta. Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot alkavat toisena vuonna ja opinnäytetyö valmistuu kolmantena vuonna. Harjoittelu on sijoitettu viimeiseksi.  

Opintojen rakenne on seuraava: 

 • Opiskelija- ja työhyvinvointi 9 op 
 • Kielet ja viestintä 11 op 
 • Liiketoimintaosaamisen perusteet 35 op 
 • Future Factory 15 op 
 • Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 20 op 
 • Kirjanpito ja verotus 30 op
 • Talouden ohjaus 35 op 
 • Liiketoiminnan johtaminen 15 op 
 • Harjoittelu 30 op 
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Verkko-opiskelu

Liiketalouden monimuoto-opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina lukuun ottamatta opintojen alussa olevaa 2-3 perehdytyspäivää Jamkin kampuksella Jyväskylässä. Verkko-opetus-/ohjauswebinaarien määrä sekä itsenäisen perehtymisen, yksilötehtävien ja ryhmätöiden osuudet vaihtelevat opintojaksojen toteutuksessa monella eri tavalla. Osa opinnoista on itsenäisesti opiskeltavia opintojaksoja. Osa opinnoista on aikaan sitomattomia eli opiskelija voi opiskella opintojakson aloitus- ja päättymispäivän välillä juuri hänelle sopivana aikana.

Opintojen suunnittelussa on huomioitu työssäkäyvien opiskelijoiden tarpeet. Osa opintojaksoista sisältää Zoom-ohjelmistolla toteutettavia webinaareja päiväaikaan ja osa ilta-aikaan ma-to kello 17 - 20 välillä.

Opiskelijalle on tarjolla ohjausta Osaajana kehittymisen -opintojaksolla, HOPS-keskusteluissa sekä muilla opintojaksoilla opintojakson teeman mukaisesti. 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Voit hakea osaamisesi perusteella hyväksilukua osaksi tutkintoa aiemmilla opinnoilla tai työelämässä saavutetulla osaamisella. Opinnot on mahdollista suorittaa 2,5 - 3,5 vuodessa. Tutkinnon tekeminen on mahdollista työssäkäynnin ohessa. 

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on arkipäivää niin suomenkielisessä kuin englanninkielisessä koulutuksessa. Myös suomenkielisessä ohjelmassa osa opinnoista on englanniksi. Lisäksi voit valita kieliopintoja kiinnostuksesi mukaan. Voit opiskella ulkomailla jossakin yli 50 yhteistyöoppilaitoksestamme tai tehdä harjoittelun ulkomailla. Ulkomaisista oppilaitoksista saapuu myös vierailevia luennoitsijoita.

Suosittuja vaihto-opiskelumaita ovat mm. Thaimaa, Singapore, Hong Kong, Slovenia, Kiina, Argentiina, Saksa, Espanja, Ranska, Sveitsi, Itävalta ja Belgia.

Jatko-opinnot

Tradenomitutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti jatkotutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla täydennyskoulutukseen vaikkapa työn ohella!

1. Hae yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös syksyllä valmistuvat voivat hakea.

Hae syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. 

2. Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin liiketalouden monimuotototeutukseen seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilas-tutkintotodistus

15%

40%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 15% 50%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 70% 40%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan viimeistään 18.10.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

3. AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 30.10. - 1.11.2023 välisenä aikana. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

4. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 18.10.2023. Valintakokeella/valintaopintojakson perusteella valittavien tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 1.12.2023 klo 15 mennessä.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 12.12.2023 klo 15.
 • Opinnot alkavat tammikuun alussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Lisätietoja koulutuksesta

Pertti Pernu

Päällikkö liiketalous, Head of Department Business Administration
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408366920