AMK-tutkinto

Opiskele biotalouden osaajaksi työn ohessa

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, agrologi (AMK)

Siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen tarvitsee luonnonvarojen kestävän ja kannattavan hyödyntämisen osaajia, agrologeja! Opit käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen sekä kehittämään yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Valitse agrologin monimuotona toteutettava AMK-tutkinto, jonka voit suorittaa myös työsi ohessa.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Kaksi opiskelijaa tutkivat kasvatusalustoja
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
20
Hakuaika
31.08.2022 - 14.09.2022
Tutkinto
Agrologi (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
19.01.2023

Valmistuttuasi hallitset seuraavat aihepiirit

Opetussuunnitelma

1. ja 2. vuonna perusteet

Ensimmäisenä opiskeluvuonna vahvistat työelämäosaamistasi, ja sinulle rakentuu ymmärrys biotalouden toimintaedellytyksistä ja kehitystrendeistä. Toisena vuonna opiskelet maa- ja metsätaloustuotannon perusteet, ja teet ensimmäisen harjoittelun valitsemassasi harjoittelupaikassa. Harjoittelun tavoitteena on saada tuntuma alkutuotantoon: esimerkiksi kestävään ruoantuotantoon kotieläin- tai kasvinviljelytilalla.

3. ja 4. vuosi: asiantuntijuus rakentuu

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna paneudut biotalouden eri sektorien kestävään liiketoimintaan ja omaa osaamistasi syventävien tuotantoprosessien kehittämiseen. Täydentäviä opintoja on tarjolla 80 opintopisteen verran, joista valitset 30 op oman kiinnostuksesi mukaan. Toinen harjoittelu ajoittuu kolmanteen opintovuoteen, jolloin vahvistat työelämäosaamistasi ja asiantuntijuuttasi.

Työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on Jamkin Future Factory®. Osallistumalla JAMKin Biotalousinstituutin laajaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan voit kehittää projektiosaamistasi ja asiantuntijuuttasi osana Biotalousinstituutin tiimejä.

Agrologiksi valmistuessasi sinulla on kädessäsi tutkintotodistuksen lisäksi valmis liiketoimintasuunnitelma. AgriBusiness -opintojesi aikana kehität yrittäjävalmiuksiasi tuottamalla toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman opintojesi aikana. Pääset testaamaan liiketoimintaideaasi käytännössä jo opintojen aikana.

Agrologi (AMK), 240 opintopistettä

  • biotalous
  • biotalouden toimintaympäristö
  • maa- ja metsätaloustuotanto
  • biotalouden tuotantoteknologia ja energia
  • vaihtoehtoiset opinnot: maataloustuotanto, metsätalous ja energia, teknologian kehittäminen
  • biotalouden liiketoiminta
  • Future Factory
  • Tutkimuksellinen kehittämistoiminta, opinnäytetyö
  • Harjoittelu 1 ja 2

Tuota puhdasta ruokaa ja energiaa, kasvata moniarvoista metsää, huolehdi puhtaasta vedestä ja kehitä kannattavaa liiketoimintaa

Kotimainen ruoka ja energia, monimuotoiset metsät, puhdas vesi ja ympäristö. Kun näistä pidetään huolta, voidaan torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja varmistaa, että kriisitilanteissakin huoltovarmuus toimii. Tulevaisuuden iso haaste - siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen - tarvitsee toteutuakseen eri toimialoille luonnonvarojen kestävän ja kannattavan hyödyntämisen osaajia.

Agrologikoulutus tarjoaa avaimia kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuun – ja meillä Jamkissa poikkeuksellisen laaja-alaisesti. Opit käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Samalla opit kehittämään yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Perehdyt biotalousalan kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, innovaatiotoimintaan ja johtamiseen. Opiskelet monipuolisesti maa- ja metsätaloustuotantoa, niihin liittyviä teknologioita ja energiatehokkuutta. Ympäristön hyvinvointiin liittyvät teemat kulkevat mukana läpi opiskelun. Lisäksi sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta. Osa opintojaksoista sisältää englanninkielisiä opintoja.

Opiskele biotalouden osaajaksi

Agrologiksi! Koulutusalan esittely

Lehtori Arto Riihinen ja toisen vuoden agrologiopiskelijat esittelevät luonnonvara-alaa. Tallenne Hakijan päivä @JAMK 20.11.2020.

Hakuohjeet syksyn yhteishakuun

Hakuohjeet syksyn yhteishakuun

Syksyn yhteishaussa haetaan AMK- ja YAMK-tutkintoihin 31.8. - 14.9.2022 klo 15 mennessä.
Usein kysyttyä hakemisesta

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta!
Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisää koulutuksen sisällöstä

Arto Riihinen

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407694793