AMK-tutkinto

Opiskele biotalouden osaajaksi

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, agrologi (AMK)

Siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen tarvitsee luonnonvarojen kestävän ja kannattavan hyödyntämisen osaajia, agrologeja! Opit käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen sekä kehittämään yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Agrologiopiskelijoita traktorin vieressä
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
25
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Agrologi (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
21.08.2023

Valmistuttuasi hallitset seuraavat aihepiirit

Maa- ja metsätalousosaaminen

 • osaat suunnitella tuotantoeläinten hoidon, ruokinnan ja jalostuksen niin, että eläimet voivat hyvin ja ympäristölle asetetut vaatimukset täyttyvät, ja tiedät, kuinka toteuttaa kannattavaa ja vastuullista tuotantoa.
 • osaat laatia kestävän ja kannattavan, maatilan tarpeita ja lähtökohtia vastaavan peltoviljelysuunnitelman.
 • osaat valita metsään sopivat metsätaloustoimenpiteet ja hoitaa metsätilaa kestävällä ja kannattavalla tavalla.
 • tunnistat maa- ja metsätalouden keskeiset ympäristö- ja vesistövaikutukset, osaat mitata niitä ja hallitset keinoja vaikutusten pienentämiseksi.

Uudistuvat teknologiat ja tuotantoprosessit

 • osaat valita ja kehittää maaseutuyrityksen tuotantoprosessin teknologiaratkaisuja, mitata prosesseja ja analysoida mittaustuloksia.
 • tunnet maaseutuelinkeinojen liiketoiminnan ja teknologian näkökulmasta keskeiset energialähteet sekä monipuolisen energiajärjestelmän mahdollisuudet.
 • tunnistat energiasektorin yrittäjyyden mahdollisuuksia, tiedät hajautetun energiahuollon yhteyden vähähiilisyyteen ja tunnistat keinoja energian käytön tehokkuuden lisäämiseksi.

Johtaminen ja liiketalous

 • tunnet biotalouden kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön ja sen keskeiset toimijat.
 • tunnet biotalouden liiketoimintamallit ja ansaintalogiikan.
 • hallitset asiakaslähtöisen tuotekehityksen ja markkinoinnin.
 • osaat suunnitella, toteuttaa, kehittää ja johtaa biotalouden liiketoimintaa.
 • osaat analysoida biotalousalan digitaalista tietovarantoa.
 • osaat tuottaa tarkentavaa tietoa biotalousalan yritysten ja toimijoiden tarpeisiin digitaalisia teknologioita hyödyntäen.
 • osaat hankkia, käsitellä, arvioida sekä soveltaa kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti alan tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä.
 • ymmärrät ja osaat soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Opetussuunnitelma

1. ja 2. vuonna perusteet

Ensimmäisenä opiskeluvuonna vahvistat työelämäosaamistasi, ja sinulle rakentuu ymmärrys biotalouden toimintaedellytyksistä ja kehitystrendeistä. Toisena vuonna opiskelet maa- ja metsätaloustuotannon perusteet, ja teet ensimmäisen harjoittelun valitsemassasi harjoittelupaikassa. Harjoittelun tavoitteena on saada tuntuma alkutuotantoon: esimerkiksi kestävään ruoantuotantoon kotieläin- tai kasvinviljelytilalla.

3. ja 4. vuosi: asiantuntijuus rakentuu

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna paneudut biotalouden eri sektorien kestävään liiketoimintaan ja omaa osaamistasi syventävien tuotantoprosessien kehittämiseen. Täydentäviä opintoja on tarjolla 80 opintopisteen verran, joista valitset 30 op oman kiinnostuksesi mukaan. Toinen harjoittelu ajoittuu kolmanteen opintovuoteen, jolloin vahvistat työelämäosaamistasi ja asiantuntijuuttasi.

Työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on Jamkin Future Factory®. Osallistumalla JAMKin Biotalousinstituutin laajaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan voit kehittää projektiosaamistasi ja asiantuntijuuttasi osana Biotalousinstituutin tiimejä.

Agrologiksi valmistuessasi sinulla on kädessäsi tutkintotodistuksen lisäksi valmis liiketoimintasuunnitelma. AgriBusiness -opintojesi aikana kehität yrittäjävalmiuksiasi tuottamalla toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman opintojesi aikana. Pääset testaamaan liiketoimintaideaasi käytännössä jo opintojen aikana.

Agrologi (AMK), 240 opintopistettä

 • biotalous
 • biotalouden toimintaympäristö
 • maa- ja metsätaloustuotanto
 • biotalouden tuotantoteknologia ja energia
 • vaihtoehtoiset opinnot: maataloustuotanto, metsätalous ja energia, teknologian kehittäminen
 • biotalouden liiketoiminta
 • Future Factory
 • Tutkimuksellinen kehittämistoiminta, opinnäytetyö
 • Harjoittelu 1 ja 2

Tuota puhdasta ruokaa ja energiaa, kasvata moniarvoista metsää, huolehdi puhtaasta vedestä ja kehitä kannattavaa liiketoimintaa

Kotimainen ruoka ja energia, monimuotoiset metsät, puhdas vesi ja ympäristö. Kun näistä pidetään huolta, voidaan torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja varmistaa, että kriisitilanteissakin huoltovarmuus toimii. Tulevaisuuden iso haaste - siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen - tarvitsee toteutuakseen eri toimialoille luonnonvarojen kestävän ja kannattavan hyödyntämisen osaajia.

Agrologikoulutus tarjoaa avaimia kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuun – ja meillä Jamkissa poikkeuksellisen laaja-alaisesti. Opit käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Samalla opit kehittämään yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Perehdyt biotalousalan kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, innovaatiotoimintaan ja johtamiseen. Opiskelet monipuolisesti maa- ja metsätaloustuotantoa, niihin liittyviä teknologioita ja energiatehokkuutta. Ympäristön hyvinvointiin liittyvät teemat kulkevat mukana läpi opiskelun. Lisäksi sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta. Osa opintojaksoista sisältää englanninkielisiä opintoja.

Harjoittelu

Opintoihin sisältyy myös maatilalla ja alan yrityksissä toteutettavat harjoittelujaksot, joiden yhteenlaskettu laajuus on 30 opintopistettä. Alkutuotannon harjoittelu sijoittuu toisen opiskeluvuoden kesään ja erikoistumisharjoittelu kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Voit suorittaa harjoittelusi myös ulkomailla.

Luentoja ja käytäntöä

Opetus perustuu luento- ja teoriaopetuksen lisäksi käytännönläheiseen oppimiseen navetassa, pellolla, metsässä ja laboratorioissa. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä. Lähiopetus toteutetaan Saarijärvellä, Tarvaalan Biotalouskampuksella.

Tutustu opinnäytetöihin ja julkaisuihin

Tutustu JAMKista valmistuneiden agrologien tekemiin opinnäytetöihin ja JAMKin Biotalousinstituutin asiantuntijoiden julkaisuihin

Jatka opintoja YAMK -tutkintoon

Valmistuttuasi agrologiksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Täydennä osaamistasi esim. osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea opiskelemaan myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Opiskele biotalouden osaajaksi

Olen nyt ensimmäisen vuoden agrologiopiskelija ja en voisi olla tyytyväisempi valintaani. Opiskelujen alussa sain heti varmistuksen siitä, kuinka tulen varmasti löytämään tulevaisuuden ammattini tältä alalta. Mahdollisuudet työllistymiseen eri paikkoihin ovat todella laajat ja jopa yli 90 % työllistyy heti agrologiopintojen jälkeen.

Olga Vuori, agrologiopiskelija

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin agrologi (AMK), päivätoteutukseen seuraavasti:

Todistusvalintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus 50% 80%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet)   20% 80%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 30% 70%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
 • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä.

Kysy lisää koulutuksen sisällöstä

Arto Riihinen

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407694793