jamk.fi

Strategia ja Mittarit | Strategy and Indicators

Strategia & mittarit: Tilannekatsaus: Suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 2017-2025

Torstai 17.5. klo 13:00-14:30
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S212

Tässä sessiossa luodaan tilannekatsaus linjausten toimeenpano-ohjelman toteutumiseen OKM:n näkökulmasta sekä kahden korkeakoulun näkökulmasta.

Linjauksissa tavoitteeksi on asetettu suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistaminen ja globaalisti tunnustetun edelläkävijäaseman saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä. Linjausten toteutumista edistetään ja seurataan opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisessä ohjauksessa sekä muiden hallinnonalan toimijoiden ohjausprosesseissa. Myös OKM:n muilla ohjausmuodoilla, kuten informaatio-ohjauksella, kannustetaan ja sitoutetaan korkeakouluja sisäiseen kehittämistyöhön sekä keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä edellyttäviin asioihin. OKM:n ja korkeakoulujen välisten kauden 2017–2020 sopimusten välitarkistuksen yhteydessä keskustellaan kunkin korkeakoulun toimenpiteistä sopimuksessa sovittujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja strategiansa toimeenpanemiseksi. Kansainvälisyyden edistämisen toimenpiteet sisältyvät em. seurattaviin asiakokonaisuuksiin.

Puheenjohtaja: Anna Grönlund, Jyväskylän yliopisto

Puhujat:

 • Tiina Vihma-Purovaara, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Nina Björn, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Janne Hokkanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Session Presentation

Livekuvitus: Linda Saukko-Rauta, Redanredan.fi

Livekuvitus: Linda Saukko-Rauta, Redanredan.fi

Livekuvitus: Linda Saukko-Rauta, Redanredan.fi

Strategia & mittarit: Kansainvälinen liikkuvuus korkeakoulujen rahoitusmalleissa: raportoinnin haasteet

Torstai 17.5. 15:00-17:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C4

Miten korkeakoulut ovat sopeutuneet rahoitusmallimuutosten mukanaan tuomiin haasteisiin? Onko muutos vaikuttanut arjen työtehtäviin? Opintopisteiden merkitys korostuu uudessa mallissa, seurataanko tilastoa aktiivisesti korkeakouluissa? VIRTA-opintopalvelua on nyt käytetty opiskelijavaihtojen ja kv-harjoittelujen osalta yli vuoden. Miten sujuivat Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden tiedonkeruut?

Tule tutustumaan ja keskustelemaan rahoitusmallimuutosten mukanaan tuomista haasteista.

Puheenjohtaja: Mira Kauppinen Tampereen teknillinen yliopisto

Puhujat:

 • Ville Paananen, Turun ammattikorkeakoulu
 • Irma Garam, Opetushallitus
 • Jukka Haapamäki, OKM
 • Helena Majamäki, CSC

Session Presentations

Strategia & mittarit: Kansainväliset strategiset verkostot korkeakoulujen kansainvälistymisen voimavarana

Perjantai 18.5. klo klo 9:00-10:15
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Liikunta (L-rakennus), tila L209

Suomalaiset korkeakoulut ovat kehittäneet kansainvälisiä strategisia verkostojaan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen, ulkoisen TKI-rahoituksen tukemiseen sekä profiloituakseen kansainvälisesti. Sessiossa keskitytään siihen, miten verkostot voivat tukea korkeakoulun strategiaa, miten ne syntyvät ja niitä koordinoidaan sekä miten verkostojen toiminta saadaan jatkumaan pitkällä aikavälillä. Lisäksi keskitytään verkostojen toiminnasta viestimiseen organisaation sisä- ja ulkopuolella, sekä keskustellaan toiminnan turvaamisen ratkaisuista resurssien ollessa rajalliset.

Tässä round table -sessiossa osallistujat pääsevät keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan verkostojen mahdollisuuksista tukea korkeakoulujen strategioita sekä niiden käytännön koordinaatiosta. Session aluksi kuullaan case-esimerkit Lapin yliopiston UArctic- ja Arctic5-verkostoista sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun strategisesta U!REKA-liittoumasta.

Puheenjohtajat:

 • Outi Snellman, Lapin yliopisto
 • Elina Värtö, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Session Presentation

Strategia & mittarit: Henkilöstön rooli korkeakoulun kansainvälisessä toiminnassa:case Haaga-Helia ammattikorkeakoulu & NHL Stenden University ja case Helsingin yliopisto

Perjantai 18.5. klo 10:45-12:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Liikunta (L-rakennus), tila L209

Henkilöstöllä on merkittävä rooli korkeakoulun kansainvälisyystavoitteiden toteutumisessa. Sessiossa pohdimme henkilöstön roolia Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhdessä hollantilaisen NHL Stendenin tekemän vertaisbenchmarkingin tulosten sekä Helsingin yliopiston kokemusten valossa. Helsingin yliopisto lähtee siitä, että jokaisella korkeakouluyhteisön jäsenellä on vastuu edistää korkeakoulun kansainvälisyyteen liittyviä tavoitteita. Sessiossa kerromme, mitä Helsingin yliopistossa tehdään tämän periaatteen toteutumiseksi ja miten koko henkilöstön sitouttamisessa kansainvälisyyteen on onnistuttu. Haaga-Helia on NHL Stendenin kanssa selvittänyt, miten näiden kahden korkeakoulun henkilöstö näkee kansainvälistymiseen liittyvät strategiset tavoitteet, oman roolinsa niiden toteuttamisessa ja millaista osaamista kansainvälinen toiminta edellyttää. Esittelemme selvityksen tuloksia ja millaiseen muutokseen tulokset meitä haastavat.

Puheenjohtaja: Sirpa Holmström, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Puhujat:

 • Kirsi Korhonen, Helsingin yliopisto
 • Kaija Lindroth, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Session Presentations:

Globaali Vastuu | Global Responsibility

Globaali vastuu: Pakolaistutkijat uudistavat korkeakoulujamme

Torstai 17.5. klo 13:00-14:30
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S304

Maailman lukuisissa kriisipesäkkeissä myös kollegamme ovat hädässä. Pelkkä akateemiseen vapauden kannattaminen voi asettaa tutkijan vaaraan. Mitä suomalaiset korkeakoulut voivat tehdä auttaakseen heitä? Session tavoitteena on saada korkeakoulut huomaamaan, miten pakolaisena ja turvapaikanhakijoina Suomeen saapuvat akateemiset voivat uudistaa omaa opinahjoamme ja yhteiskuntaamme. Miksi kannattaa katsoa ennakkoluulojen, hallinnollisten koukeroiden ja budjettileikkausten tuolle puolen? Pohdimme esimerkkien avulla sitä, miten turvapaikan tarjoaminen hädässä olevalle tutkijalle hyödyttää myös korkeakoulua, sen tärkeimmän eli ihmishenkien pelastamisen lisäksi. Esittelemme sessiossa lyhyesti myös Scholars at Risk – verkoston (SAR) ja Scholar Rescue Fund (SFR) –toimintoja ja kuulemme Suomeen saapuneita tutkijoita.

Puheenjohtaja: Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi, Suomen Scholars at Risk -verkoston puheenjohtaja

Puhujat:

 • Erkki Sutinen, Turun yliopisto, Suomen SAR-verkoston 2. puheenjohtaja
 • Eeva Schoultz, Turun yliopisto
 • Maija Airas, Opetushallitus
 • Kokemuksiaan jakavat Suomeen saapuneet tutkijat

Kommentaattori: Marko Niemi, UNIFI

Session Presentation

Globaali vastuu: Global responsibility in the new international strategy for higher education and research?

Torstai 17.5. 15:00-17:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C5

What is the space for global responsibility in the new international strategy and action plan for higher education and research? The panel will discuss the opportunities, expectations, and barriers for universities to respond to global challenges in their research, education, and societal responsibility.

Chair: Leasa Weimer, EAIE – European Association for International Education

Speakers:

 • Liisa Laakso, University of Tampere
 • Tiina Vihma-Purovaara, Ministry of Education and Culture
 • Elina Lehtomäki, University of Oulu

Session Presentations

Livekuvitus: Linda Saukko-Rauta, Redanredan.fi

Globaali vastuu: What next with Eritrea?

Torstai 17.5. 15:00-17:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S304

The Eritrea Specific HEI ICI programme is coming to an end. Cooperation with Eritrea has been fruitful, and provided ample learning on both sides. The purpose of this session is to discuss the future of Finland higher education cooperation with Eritrea.  Eritrea higher education institutions are in dire need of teachers and educational resources. How can Finnish institutions help? To discuss this topic, let’s hear directly from a delegation of Eritreans who have participated in the Eritrean HEI ICI programme managed by EDUFI.

Chair:  Sini Piippo, EDUFI

Speakers:

 • Zemenfes Tsighe, National Commission for Higher Education of Eritrea
 • Comments from participating projects

Globaali vastuu: From Brain Drain to Brain Circulation in neighbouring areas.

Perjantai 18.5. klo 9:00-10:15
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S204

The session will discuss and question rationales of researcher mobility in the context of neighbouring area cooperation. Interreg Baltic Sea Region project Baltic Science Network has surveyed the challenges and obstacles in researcher mobility in the area. Three alternative aims for researcher mobility have been identified: connecting the researchers of the region, increasing the prosperity of the region by pooling and sharing excellent research and innovation, or responding to common challenges of the region. The relevance of these options will be discussed from the point of view of Finnish HEIs.

Why should we be interested (in researcher mobility) in neighbouring areas when the world is global? How does mobility in the Baltic Sea Region benefit our institutions and our academics? How to get over the fear of brain drain in order to realise the possibilities of brain circulation in the region?

Chair: Riitta Mustonen, University of Turku

Short introduction: Mari Leino, University of Turku

Speakers:

 • Tadas Juknevičius, MOSTA Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre
 • Susanna Sepponen, Gaia Consulting
 • Johanna Hakala, Suomen Akatemia
 • Commentary (tbc)

Session Presentations

Globaali vastuu: Supporting integration path of migrant prospective students in Finnish higher education

Perjantai 18.5. klo 10:45-12:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S304

This session discusses the role of academic and language training as well as individual guidance in supporting the integration paths of migrants possessing previous higher education studies or even degrees. The session approaches the topic from three main perspectives of access and admission, education provision and study experience. The session offers compact presentations on SIMHE implemented according to slightly different models in two HEI’s of Karelia University of Applied Sciences and University of Jyväskylä. INTEGRA, a new training concept of university studies as part of the integration path is being introduced. Both, the students and teachers participating in INTEGRA will cast light on this studies first time in the Finnish higher education history provided in an academy. In conclusion, a panel of speakers and interactive discussion enabling questions and answers is being provided.

INTEGRA is a two-year project funded by the Finnish Ministry of Education and Culture (MEC). The project develops an educational model that integrates university language and content studies for immigrants. SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education in Finland, an initiative introduced by MEC and implemented from 2017 to 2020 in University of Jyväskylä, University of Turku, University of Helsinki, Metropolia University of Applied Sciences, Oulu University of Applied Sciences and Karelia University of Applied Sciences. 

Chair:

 • Tuija Lehtonen, University of Jyväskylä, Language Centre
 • Marita Häkkinen, University of Jyväskylä, Student and Academic Services

Speakers:           

 • Tuija Lehtonen, University of Jyväskylä, Language Centre
 • Hannele Niskanen, Karelia University of Applied Sciences
 • Nina Reiman, University of Jyväskylä, Open University
 • Marita Häkkinen, University of Jyväskylä, Student and Academic Services
 • Comments from INTEGRA students

Session Presentations

Liikkuvuus | Mobility

Liikkuvuus: Virta, Mobility Tool+ ja liikkuvuudenhallintajärjestelmät

Torstai 17.5. klo 13:00-14:30
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Liikunta (L-rakennus), tila L302

Järjestelmäkentällä kuhisee: monet korkeakoulut ottavat käyttöön uusia opiskelijahallinnon järjestelmiä ja/tai liikkuvuudenhallintajärjestelmiä. Kv-Virta, Erasmus+-ohjelman Mobility Tool+ ja liikkuuvuudenhallintajärjestelmät vaikuttavat kv-toimiston tapaan tehdä töitä. Miten tiedonkeruun tarpeet on huomioitu kv-järjestelmissä? Sessiossa esitellään eri korkeakoulujen olemassa olevia ratkaisuja liikkuvuudenhallintajärjestelmän sekä oman opiskelijarekisterin tietojen yhdistämiseen ja tiedonsiirtoon Virtaan ja ”Tooliin”. Session puhujat edustavat eri rooleissa kolmea eniten käytettyä liikkuvuudenhallintajärjestelmää: SoleMOVE, Mobility-Online ja MoveON. Toivomme mukaan Virta- ja Erasmus+-tiedonsiirron kanssa työskenteleviä.

Puheenjohtaja: Sami Niemelä, Oulun ammattikorkeakoulu

Puhujat:

 • Jenni Leinonen, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Mari Pohjola, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Riikka Jääskeläinen, Aalto-yliopisto

Session Presentation

Liikkuvuus: Lähtöorientaatio – ohjelmabyrokratiaa vai aitoa valmentautumista vaihtokokemukseen?

Torstai 17.5. klo 13:00-14:30
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Philologica (P-rakennus), tila Lyhty

Sessiossa kokoonnutaan yhteen kollegojen kanssa ideoimaan vaihtoon lähtevien opiskelijoiden valmentamista kansainvälistä liikkuvuusjaksoa varten round table –tyylisessä työpajassa. Aihe on kaikille tuttu, mutta nyt pysähdytään miettimään, miten opiskelija voi saada kaiken mahdollisen hyödyn lyhyestä, usein kaikille opiskelijoille suunnatusta orientaatiosta.

Puheenjohtaja: Heidi Säävuori, Helsingin yliopisto

Puhujat:

 • Anne-Sophie Hokkanen, Helsingin yliopisto
 • Jenna Jokinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Sanna Jeskanen, Karelia ammattikorkeakoulu
 • Janina Lygdman, Hanken Svenska handelshögskolan

Liikkuvuus: Implementing Erasmus+ funding into Nordplus networks’ mobility

Torstai 17.5. 15:00-17:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Philologica (P-rakennus), tila Lyhty

Nordic countries with the exception of Finland are returning unused Erasmus+ funding to the EU Commission whereas the Nordplus funding is fully used with a wish to have more. Nordplus funding is not increasing and there is the pressure to use the Erasmus+ funding extensively. Many Nordplus networks face the challenge of implementing Erasmus+ funding into their activity. The session addresses questions and challenges arising from the universities and networks in organizing the mobility using Erasmus+ within Nordplus networks: Equal treatment of students. Erasmus+ and Nordplus networks administration in various units. Statistics – Nordplus or Erasmus+ mobility? searching for solutions.

Chair: Virpi Nurmela, University of Lapland, Internationalisation Services

Speakers:

 • Kenneth Lundin, EDUFI
 • Lotte Skovborg, Aarhus University, International Centre

Liikkuvuus: Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) – Supporting strategic partnerships

Torstai 17.5. 15:00-17:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S204

The first round of Erasmus+ ICM has been completed. What did we learn, where did we succeed? This session will analyse strengths and challenges of ICM from a higher education perspective. Has ICM been a tool for strategic development between higher education institutions in Finland and partner countries? What is the impact of ICM from the National Agency and higher education institute points of view? It is time to share best practices without forgetting the challenges encountered. 

Chair: Minna Junttila, JAMK University of Applied Sciences

Speakers:        

 • Anni Kallio, EDUFI
 • Liisa Järvinen, University of Turku
 • Parichart Kreaktarvuth, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
 • Sanna-Leena Piiroinen, JAMK University of Applied Sciences

Session Presentation

Liikkuvuus: Kultainen keskitie vai oman polun kulkija: toimivaa kv-palveluiden organisaatiorakennetta etsimässä

Perjantai 18.5. klo klo 9:00-10:15
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S212

Organisaatiomuutokset ravistelevat korkeakouluhallintoja tasaisin väliajoin yhdistymisten, uusien strategialinjausten ja leikkausten myötä ja kansainväliset palvelut saavat muutosvaatimuksista osansa. Tässä sessiossa tarkastellaan hyvin käytännönläheisesti erilaisia kv-liikkuvuuden hallinnon organisoimismalleja korkeakouluissa. Aluksi esitellään lyhyesti kolmen korkeakoulun mallit. Osallistujat myös vastaavat etukäteen kyselyyn, jolla kartoitetaan organisoitumismalleja ja pohjustetaan pienryhmäkeskusteluita. Session pääpaino on osallistujien keskusteluissa ja eri mallien perusteluiden, vahvuuksien ja haasteiden tarkastelussa sekä tärkeiden sidosryhmien ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistamisessa. Tarkoituksena on koota yhdessä ajatuksia siitä, millainen organisaatio- ja palvelumalli tukisi parhaiten opiskelijoita ja edistäisi opiskelijoiden liikkuvuutta.

Puheenjohtaja: Mari Dagnall, Aalto-yliopisto

Puhujat:

 • Niina Huovinen, Aalto-yliopisto
 • Kimmo Kuortti, Oulun yliopisto
 • Kaisa Meghjee, Metropolia ammattikorkeakoulu

Session Materials

Liikkuvuus: Interoperability of IT systems and the “Erasmus Without Papers” tools

Perjantai 18.5. klo klo 9:00-10:15
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Liikunta (L-rakennus), tila L303

EWP, OLA, Erasmus+ dashboard, ESC, IIA manager, EVA... A lot of new Erasmus+ funded projects and systems are introduced in 2018 to improve the student mobility experience. Come hear the latest developments directly from the Erasmus Without Papers working group (especially from the point of view of IT systems), and discuss together how Finnish HEIs could contribute to the project as well as start preparing for the transformation. The idea of the session is to share ideas on the current developments towards the Erasmus programme after 2020 and look at the general IT architecture and interoperability of IT systems used in mobility management, so that the possible overlaps can be minimized.

Chair: Sofia Lähdeniemi, EDUFI

Speaker:

 • João Bacelar, European University Foundation
 • Jenni Leinonen, Metropolia University of Applied Sciences

Session Presentation

Liikkuvuus: Kansainvälinen viikko kansainvälisyyden edistäjänä – nyt ja tulevaisuudessa

Perjantai 18.5. klo 10:45-12:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S204

Kv-viikoista on tullut Suomessa monissa korkeakouluissa jo tapa; Suomessa viikkojen sisällötkin tuntuvat olevan monasti varsin kunnianhimoisia - maailmalla ei välttämättä näin ole. Viikot tarjoavat hyvän mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen ja verkottumiseen, mutta onko kv-viikkojen järjestämismalli kärsinyt meillä jo vähän inflaation? Miten viikkoja voitaisiin kehittää? Mikä olisi seuraava askel kv-viikkojen suhteen? Onko mahdollisia löytää muita "palvelumalleja" sille, että ulkomailta tulevat asiantuntijat pääsisivät tutustumaan toimintoihimme ja pääsisivät verkottumaan sekä luomaan suhteita? Millä innostamme kotimaisia kollegoitamme osallistumaan viikkojen kehittämiseen? Mitä seuraavaksi & miten?

Case-esimerkkinä TAMKin kv-viikkoperinteen aloittanut Taide, musiikki ja media, joka on järjestänyt jo kymmenen kv-viikkoa: miten on toimittu, mitä on opittu, mitä haasteita on, miten opiskelijat ja henkilökunta osallistuvat ja mitä he oppivat.

Toteutustapa: Pyöreän pöydän keskustelu, ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Pieni ryhmätehtävä.

Puheenjohtajat:

 • Sohvi Sirkesalo, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tiina Nilsson, Tampereen ammattikorkeakoulu

Session Presentation

Liikkuvuus: Kotikorkeakoulun toiminta ulkomaisten kriisien aikana

Perjantai 18.5. klo 10:45-12:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C2

Suurin osa korkeakouluista on laatinut kriisiviestinnän periaatteet, mutta onko niistä ohjenuoraksi silloin, kun ulkomaisessa kohteessa, jossa on korkeakoulun opiskelijoita ja/tai henkilöstöä, tapahtuu luonnonkatastrofi, suuronnettomuus, vakava terroriteko, vallankaappaus tms.? Mitkä ovat ne käytännön toimenpiteet, joihin tässä tilanteessa ryhdytään? Kuka kontaktoi opiskelijoita, kuka henkilökuntaa ja tehdäänkö tämä vasta työpäivän koittaessa vaiko välittömästi kriisin tultua tietoon? Mitä opiskelijoille ja henkilökunnalle viestitään? Entä mikä taho arvioi, onko tapahtunut kriisi niin laaja tai vakava, että korkeakoulu ryhtyy toimenpiteisiin. Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia ja hyviä käytänteitä keskustellen ja alustusten valossa.

Puheenjohtaja: Solja Ryhänen, Savonia ammattikorkeakoulu

Puhujat:

 • Minna Koutaniemi, Helsingin yliopisto
 • Sonja Valjus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Tiina Ranta, Turvallisuusjohtaja, Laurea ammattikorkeakoulu (Etänä)

Session Presentations

Liikkuvuus: Fulbright Reloaded

Perjantai 18.5. klo 10:45-12:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S203

Fulbright-stipendiaattiohjelmat ovat tuttu juttu jo 1950-luvulta lähtien. Mutta onko ohjelmia todella hyödynnetty strategisen liikkuvuuden näkökulmasta näinä vuosina? Mihin kaikkeen ohjelmat taipuisivat? Alustuksena (interaktiiviselle) keskustelulle tarjoamme esimerkkejä siitä, miten korkeakoulujen kansainvälisyyttä jo tuetaan järjestelmällisesti Fulbright-ohjelmien avulla. Lisäksi kuullaan ajatuksia mm. siitä, miten yliopistot ja ammattikorkeakoulut voisivat vahvistaa amerikkalaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden kiinnostusta hakeutua Suomeen Fulbright-stipendiaatiksi ja mikä rooli suomalaisilla alumneilla voisi olla. Session lopuksi laitetaan vielä ideahatut päähän ja keskustellaan yhdessä, miten korkeakoulun strategiset tavoitteet ja Fulbright-stipendiaatin sekä -alumnin toiveet saataisiin kohtaamaan, jotta lopputulos olisi kaikkien osalta a happy end.

Puheenjohtaja: Anu Härkönen, Turun ammattikorkeakoulu

Puhujat:

 • Irinja Paakkanen, Turun yliopisto
 • Annica Isacsson, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • David Yoken, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu, Fulbright Suomi -säätiön hallituksen jäsen,
 • Leena Lindström, Jyväskylän yliopisto

KV-tutkinto Ohjelmat | International Degree Programmes

Kv-tutkinto-ohjelmat: Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien valintaperusteiden kehittäminen

Torstai 17.5. klo 13:00-14:30
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C4

Korkeakoulujen kansainvälisten tutkinto-ohjelmien hakijajoukko on hyvin heterogeenistä, ja hakijoiden osaamisen sekä eri maissa suoritettujen aiempien tutkintojen ja arvosanojen keskinäinen vertailu on usein haastavaa. Sessiossa keskustellaan korkeakoulujen kansainvälisten tutkinto-ohjelmien valintaperusteista ja niiden kehittämisestä: minkälaista osaamista hakijalta edellytetään, minkä tasoista osaamisen tulee olla ja miten osaaminen todennetaan. Alustuksissa käsitellään kansainvälisten ammattikorkeakoulututkintojen sekä yliopistojen kansainvälisten maisteriohjelmien valintaperusteita. Lisäksi tutustutaan Mastermind Europe –hankkeessa (http://mastermindeurope.eu) tuotettuun maisteriohjelmien valintaprosessia tukevaan tietoon ja materiaaleihin. Sessio on interaktiivinen, ja osallistujia pyydetään tuomaan keskusteluun mukaan omia näkökulmiaan ja hyviä käytänteitä oman korkeakoulunsa valintaperusteisiin liittyen. 

Puheenjohtaja: Emilia Tolvanen, Jyväskylän yliopisto

Puhujat:

 • Esko Koponen, Helsingin yliopisto
 • Janne Santala, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Session Presentation

KV-tutkinto-ohjelmat: Kaksoistutkinnot: opintohallinnon päänsärky

Torstai 17.5. klo 15:00-17:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C2

Kansainvälisten kaksoistutkinto-ohjelmien toteuttamiseen liittyy erityisesti perustutkintojen tasolla opintohallinnollisia haasteita toteutuksen eri vaiheissa. Tässä käytännönläheisessä sessiossa käsitellään esimerkkien avulla eri korkeakouluissa tehtyjä ratkaisuja mm. opiskelijoiden haku- ja valintaprosessiin, ohjelmiin sisältyvän liikkuvuuden toteuttamiseen ja siihen, kuinka kaksoistutkinto-ohjelma näkyy opiskelijoiden tutkintotodistuksessa.

Puheenjohtaja: Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Puhujat:

 • Sirpa Holmströmin, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Karoliina Kekko, Aalto-yliopisto
 • Kirsi Jokipakka, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Johanna Kärki, Turun yliopisto

Session Presentations

KV-tutkinto-ohjelmat: The successful integration of international talents into working life in Finland

Perjantai 18.5. klo 9:00-10:15
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C4

How can we support international talents in the transition between studies and working life? This session brings together higher education institutions, businesses, the public sector and international alumni in a panel discussion. An important aim of the panel is to discuss the roles and responsibilities of different actors in the transition of international talents from studies into working life in Finland. Another aim of the panel is to pay attention to what can be done together to improve the current situation.

Chair: Anna Storgårds, University of Helsinki

Panelists:

 • Sami Puttonen, WorkBoost
 • Mari Alger, EduCluster Finland
 • Muru Linjala, University of Jyväskylä
 • Laura Lindeman, Ministry of Economic Affairs and Employment in Finland

Session Presentations

Livekuvitus: Linda Saukko-Rauta, Redanredan.fi

CANCELLED: KV-tutkinto-ohjelmat: Cotutelle-yhteistyö - työläästä sopimusvalmistelusta laatukoulusta?

CANCELLED: Insufficient number of registered participants

KV-tutkinto-ohjelmat: Kaksois- ja yhteistutkinnot ja lukuvuosimaksut

Perjantai 18.5. klo 10:45-12:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S303

Lukuvuosimaksut vaikuttavat korkeakoulujen kaksois- ja yhteistutkintoyhteistyöhön. Keskustelusessiossa käydään läpi korkeakoulujen ratkaisuja ohjelmiin saapuvien opiskelijoiden lukuvuosimaksuihin liittyen. Lisäksi keskustellaan lukuvuosimaksujen vaikutuksesta yhteistyöhön partnerikorkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on saada yhtenäiskuvaa siitä, miten suomalaiset korkeakoulut ovat ratkoneet kaksois- ja yhteistutkintoihin liittyvien lukuvuosimaksujen erityiskysymyksiä.

Alustuksena keskusteluun esittelemme kolmen korkeakoulun ratkaisuja aiheeseen liittyen. Lisäksi lähetämme osallistujille ennakkokyselyn, jolla keräämme kokemuksia ja tietoja aiheesta yhteistä käsittelyä varten. Keskustelemme mm. seuraavista teemoista:

 1. Nykyinen toimintamalli (perittävät maksut/myönnettävät apurahat)
 2. Toimintamallin valmistelu ja päätöksentekoprosessi (miten ja miksi korkeakoulu on päätynyt valitsemaansa toimintamalliin)
 3. Toimintamallin operatiiviset käytänteet (miten valittu toimintamalli toteutetaan käytännössä)
 4. Kokemuksia valitusta toimintamallista (hyvät puolet vs. kompastuskivet)
 5. Kaksois-/yhteistutkintosopimukset (vaikutukset nykyiseen/tulevaan yhteistyöhön)

Maksimi 30 osallistujaa.

Puheenjohtaja: Miska Lepistö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Puhujat:

 • Eija Kujanpää, Aalto-yliopisto
 • Marjo Arola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Session Presentation

Koulutusvienti | Education Exports

Koulutusvienti: Osaamisen vienti - Global Education Services korkeakoulun uutena haasteena

Torstai 17.5. klo 13:00-14:30
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C418

Korkeakoulujen kansainvälisyydessä on edetty kaupallistamisen vaiheeseen. Osaamisen vienti on myös hallitusohjelman tavoitteena. Sessiossa käsitellään osaamisen viennin strategista suunnittelua, haasteita, mahdollisuuksia ja yhteistyömuotoja.

Yhtenä esimerkkinä yhteistyöstä ovat Arenen toimet koulutusviennin edistämiseksi ja siinä erityisesti Kiina -case. Sessiossa pohditaan mitä vienti tarkoittaa korkeakoulun eri toimijoille. Case-esimerkkinä käsitellään mm. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vuonna 2017 aloittamaa IB-koulutusohjelmaa Meksikossa.

Näkökulmia avataan ulkomailla järjestettävän tutkintokoulutuksen opetuksen järjestämiseen, hakujärjestelyihin, valintaprosessiin, opettajien koulutukseen, markkinointiin ja viestintään, opiskelijoiden ohjaukseen, hallinnolliseen yhteistyöhön sekä laadunhallintaan.

Session osallistujien toivotaan keskustelevan osaamisen viennin strategisesta suuunnittelusta ja yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Lisäksi tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja käytänteitä osallistujien korkeakouluista.

Puheenjohtaja: Helli Kitinoja, erityisasiantuntija, osaamisen vienti, SeAMK

Puhujat:

 • Anne-Mari Karppinen, koulutusohjelmajohtaja, Haaga-Helia AMK
 • Ari-Pekka Kainu, kansainvälisten asiain päällikkö, SAMK

Session Presentations

Koulutusvienti: Team Finland Knowledge Network: kysymyksiä ja vastauksia

Perjantai 18.5. klo 9:00-10:15
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Liikunta (L-rakennus), tila L302

Sessiossa keskustellaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämislinjausten myötä perustettavan Team Finland Knowledge Networkin tavoitteista ja käytännön toiminnasta.

TFK-verkoston tarkoituksena on vahvistaa korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyötä ja osaamisen ja koulutusinnovaatioiden vientiä valittujen maiden ja alueiden kanssa. Verkosto lisää Suomen houkuttelevuutta osaajille sekä mahdollistaa läheisessä yhteistyössä Opetushallituksen kasvuohjelman kanssa osaamisen ja koulutusinnovaatioiden viennin kasvun. Verkoston asiantuntijat sijoittuvat ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2018 aikana Pekingiin, Washingtoniin, Singaporeen ja Buenos Airesiin. Toisessa vaiheessa vuonna 2019 verkosto laajenee Pretoriaan, Moskovaan ja New Delhiin.

Session toinen alustaja, Mika Tirronen, on työskennellyt lähes kuusi vuotta korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntijana Suomen suurlähetystössä Pekingissä. Aloitettuaan työnsä Mika on vuosittain kevätpäivillä jakanut korkeakouluille ajankohtaista tietoa Kiinan korkeakoulumaailmasta. Kiina-komennuksen päättyessä Mika tarkastelee puheenvuorossaan hieman mennyttä, mutta suuntaa fokuksen ennen kaikkea tulevaan; mitkä ovat keskeiset periaatteet, jotka jatkossa johtavat menestykseen Suomi-Kiina yhteistyössä ja miltä näyttävät Suomi-Kiina yhteistyön tulevaisuuden näkymät korkeakoulutoimijoille – entä mitkä ovat ne keskeiset toimintatavat, joiden varassa TFK-verkoston asiantuntijat yhdessä korkeakoulujen kanssa edistävät korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyötä valittujen kohdemaiden kanssa.

Puheenjohtaja: Anna Grönlund, Jyväskylän yliopisto

Puhujat:

 • Tiina Vihma-Purovaara, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Mika Tirronen, Suomen suurlähetystö Peking

Session Presentation

Koulutusvienti: Lukuvuosimaksullisuus - ensimmäiset kokemukset, haasteet ja ratkaisut

Perjantai 18.5. klo 10:45-12:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S212

Alkuvuodesta 2018 korkeakouluille tehtiin ensimmäinen koko korkeakoulukentän kattava seurantakysely lukuvuosimaksujen käyttöönottoon liittyen. Sessiossa käydään läpi kyselyn tuloksia ja keskustellaan kokemuksista ja haasteista sekä siitä, millaisia yhteisiä kehittämistarpeita kyselyn perusteella näyttää olevan ja millaisia hyviä käytäntöjä on jo syntynyt jaettavaksi. Session osallistujilla on mahdollisuus esittää toiveita keskusteltavien teemojen osalta (esimerkiksi vieraskieliset ohjelmat, haku- ja valintaprosessit, maksujen periminen, apurahat, tukipalvelut, markkinointi)

Puheenjohtaja: Maija Airas, Opetushallitus

Puhujat:

 • Francesca Cucinotta, Vaasan yliopisto
 • Ari-Pekka Kainu, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Session Presentation

Livekuvitus: Linda Saukko-Rauta, Redanredan.fi

Livekuvitus: Linda Saukko-Rauta, Redanredan.fi

Koulutusvienti: Koulutusviennin terminologia, toimijat ja toimintamallit korkeakouluissa

Perjantai 18.5. klo 10:45-12:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C418

Sessiossa pohditaan koulutusviennin terminologiaa ja kartoitetaan, mitä kaikkea käsite kattaa suomalaisen korkeakoulukentän yhteydessä. Tarkoituksena on lisäksi esitellä mahdollisia kategorisointeja koulutusvientitoiminnan eri toiminta- ja toteutusmalleista. Mitä kaikkea koulutusvienti voi olla ja millaisia uusia malleja korkeakoulut ovat kehittäneet? Entä mitkä tahot ja toimijat korkeakouluissa toimintaa toteuttavat ja miten koulutusviennin tavoitteet ja toimenpiteet ovat linjassa muun kansainvälisen toiminnan kanssa? Session tavoitteena on edistää koulutusvientitoimintaan liittyvän käsitteistön ja toimintamallien tuntemusta ja sen myötä kehittää toimijoiden mahdollisuuksia osallistua koulutuksen hyödynnettävyyden, kaupallistamisen ja ylipäänsä osaamisen viennin toteuttamiseen.

Puheenjohtaja: Riikka Vanhanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Global Education Services

Puhujat:

 • Henna Juusola, Haaga-Helia AMK/ Tampereen yliopiston
  Johtamiskorkeakoulu
 • Kaisa Kurki, Tampereen yliopisto
 • Timo Juntunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Session Presentations

Markkinointi | Marketing

Markkinointi: International Student Barometer – are international students satisfied in their studies and services?

Torstai 17.5. klo 13:00-14:30
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C2

This session discusses the national level results of the ISB survey and the experiences of HEIs participating in the survey. The session explores the main takeaways from the survey results and offers examples of how to use the results in HEIs internal development work and marketing.

Speakers:

 • Irma Garam, EDUFI
 • Joanna Kumpula, EDUFI

Markkinointi: Agenttiyhteistyön kansallisen tason kysymykset

Torstai 17.5. 15:00-17:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S303

Ollaanko Suomessa valmiita agenttiyhteistyöhön? Mikä on tämän päivän agentti? Miten perustellaan agenttien käyttö investointina? Millaista yhteistyötä korkeakoulut voisivat tehdä agenttiyhteistyökysymyksissä? Aluksi kuullaan AMK- ja yliopistosektoreiden sekä OPH:n puheenvuorot ja sen jälkeen on aikaa keskustelulle. Roundtable-keskustelun osallistujilta toivotaan kokemusta ja/tai näkemystä ja keskusteluvalmiutta opiskelijarekrytoinnista ja -markkinoinnista sekä agenttiyhteistyöstä. Osallistujamäärän rajaus: 1-2 per korkeakoulu.

Puheenjohtaja: Katri Ventus, Aalto-yliopisto

Puhujat:

 • Taru Kosunen Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Joanna Kumpula, Opetushallitus
 • Kimmo Kuortti, Oulun yliopisto

Markkinointi: Enhancing the International Student Recruitment in HEIs. Strategies and Tools Explored.

Torstai 17.5. 15:00-17:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium (S-rakennus), tila S212

The introduction of tuition fees marked the start of a new era in Finnish HEIs' international student recruitment. This session is focused on identifying the different ways in which HEIs can strategically plan and successfully implement the marketing and recruitment activities globally in the new situation. The session offers a possibility for commercial operators to introduce their services to support HEIs' international marketing and student recruitment efforts. At the same time, the examples and experiences from HEIs serve to acknowledge the need of HEIs to define their goals with regard to student recruitment as well as understand their responsibilities as authorities.

The purpose of the session is to open up ideas for effective international student recruitment that acknowledges the tasks and roles of both HEIs and commercial actors.

Chair: Riikka Vanhanen, JAMK University of Applied Sciences

Speakers:

 • Francesca Cucinotta, University of Vaasa, Education Services
 • Riikka Vanhanen, JAMK University of Applied Sciences, Global Education Services & Coordinator of the FINNIPS network
 • Vaiva Knasyte, StudyPortals
 • Harri Suominen, Edunation
 • Tom Wilmot, International Student Acquisition & Enrolment Services (ISAS)

Presentation Materials

Markkinointi: Kv- alumnit ja kv-opiskelijalähettilästoiminta korkeakouluissa - mikä toimii ja mikä ei?

Perjantai 18.5. klo klo 9:00-10:15
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C2

Miten kasvatetaan kansainvälinen opiskelija suomalaisen korkeakoulun alumniksi? Miten rakennetaan yhteisö opiskelijoiden ja jo valmistuneiden välille ja miten sitoutumista ylläpidetään valmistumisen jälkeen? Miten alumneja ja opiskelijoita voidaan hyödyntää korkeakoulun rekrytoinneissa? Millainen prosessi on sujuva sekä hallinnoijan ja toimijan näkökulmasta? Mitä haasteita matkaan tuo korkeakoulujen alueellinen tai kansallinen yhteistyö?

Sessiossa keskustellaan näihin kysymyksiin liittyvistä ratkaisumalleista Oulun yliopiston kv-alumnitoiminnan ja muutoksissa elävän Tampere3:n ambassador-toiminnan hyvien käytänteiden tukemana. Etsimme yhdessä keinoja nähdä metsä puilta siten, että kv-alumni ja opiskelijalähettilästoiminto saadaan luonnolliseksi osaksi korkeakoulun normaaleja prosesseja siten että mahdollisten toimijoiden runsas määrä ei hämärrä tavoitteita, toimintatapoja tai syö liikaa olemassa olevia resursseja.

Puheenjohtaja: Irinja Paakkanen, Turun yliopisto

Puhujat:

 • Karoliina Kekki ja Sanna Heikkinen, Oulun yliopisto
 • Kaisa Kurki ja Hanna-Kaisa Autio, Tampereen yliopisto

Session Presentation

Markkinointi: Study in Finland and promotion of Finnish higher education

Perjantai 18.5. klo 10:45-12:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Päärakennus (C-rakennus), tila C4

This session will feature the latest from the Study in Finland; what is Study in Finland and what type of work is done in promoting Finnish higher education in 2018. We will also discuss how it relates to the international student recruitment work done by Finnish higher education institutions. We will also look at the impact of certain marketing operations in for example social media and content marketing executed in 2017.

Speaker: Joanna Kumpula, EDUFI