jamk.fi

Tutustu englanninkielisten ja suomenkielisten AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja ohjeisiin. Ohjeet koskevat sekä päivä- että monimuotototeutuksia. Englanninkieliset AMK-tutkinnot ovat ainoastaan päivätoteutuksina.

Näin haet

JAMKiin haetaan korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, yhteishaussa. Käytettävissäsi on yksi hakulomake, jolle täytät englanninkieliset koulutukset 7.-27.1.2015 ja suomenkieliset 17.3.-9.4.2015. Hakuajat päättyvät klo 15.00. Voit hakea yhteensä enintään 6 koulutukseen.

Tutustu ja vertaa

Tutustu AMK- ja YAMK-tutkintoihimme. Kaikkien korkeakoulujen  yhteishaussa olevat koulutukset löydät osoitteista opintopolku.fi ja studyinfo.fi.

jamk.fi/tutkinnot

Hae englanninkielisiin 7.-27.1.2015

Täytä hakulomake 27.1.2015 klo 15 mennessä. Laita mieluisin koulutus ensimmäiseksi ja jätä tyhjiä kohtia, mikäli haet myös suomenkielisiin koulutuksiin. Voit hakea yhteensä enintään 6 koulutukseen, mukaan lukien suomenkieliset koulutukset.

studyinfo.fi

Hae suomenkielisiin 17.3.-9.4.2015

Täytä hakulomakkeelle 9.4.2015 klo 15 mennessä suomenkieliset koulutukset, joihin haluat hakea. Englanninkielisten koulutusten keskinäistä järjestystä  et voi enää tässä vaiheessa muuttaa.

opintopolku.fi

Käy valintakokeissa

JAMKin valintakokeet pidetään

 • englanninkieliset AMK- tutkinnot 21.-22.4.
 • suomenkieliset AMK-tutkinnot 25.5.-12.6.

Tervetuloa opiskelijaksi

Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 15.7.2015 klo 15.00. Opinnot alkavat elokuun loppupuolella.

jamk.fi/opinto-opas

Huomioon otettavaa

Voinko muuttaa hakutoiveita?
Kyllä, mutta vain kunakin hakuaikana kirjautumalla opintopolku.fi. Huomaa, että suomenkielisten koulutusten hakuaikana et enää voi poistaa yksittäisiä englannikielisiä koulutuksia lomakkeeltasi tai muuttaa niiden keskinäistä järjestystä.

Mihin voin päästä?
Voit tulla valituksi siihen koulutukseen, joka on ylin toiveesi, ja johon pisteesi riittävät. Mieti tarkasti, mihin järjestykseen koulutukset hakulomakkeelle laitat.

Rohkeasti hakemaan myös englanninkielisiin koulutuksiin!

Tammikuun haussa on kolme englanninkielistä AMK-tutkintoa: Nursing -koulutuksesta valmistuu sairaanhoitajia, Logistics Engineering valmistaa kansainvälisiin logistiikkatehtäviin ja International Business tarjoaa liiketalouden ohella mahdollisuuden erikoistua mm. high tech -yritysten johtamiseen, music and media management:n tai tourism and hospitality management:n.

Suomalaisia on englanninkielisissä koulutuksissa yleensä noin puolet. Englanninkielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, sillä kielitaito karttuu opintojen kuluessa. Tutkinto antaa vastaavan kelpoisuuden kuin suomenkielellä suoritettu AMK-tutkinto. Hyvän kielitaidon lisäksi saat kokemusta kansainvälisessä ryhmässä toimimisesta.

Päivä- ja monimuotototeutuksen erot

 • koulutuksen muoto
 • myös koulutusten sisällöissä voi olla eroja

Päivätoteutus ("nuorten" koulutus)

 • pääasiassa päiväopintoja
 • yleensä päätoimista
 • monen ikäisiä opiskelijoita.

 Monimuotototeutus ("aikuiskoulutus")

 • osa JAMKin suomenkielisistä AMK-tutkinnoista toteutetaan myös monimuotona
 • yleensä opintoja voi suorittaa työn ohessa
 • aikuiset voivat hakea myös päivätoteutukseen
 • kohdennettu erityisesti jo alan työkokemusta tai koulutusta omaaville.

Katso erot kustakin tutkinto-ohjelmien omilta sivuilta.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaku

Katso miten yhteishaku toimii.

Voit katsoa videon myös täältä »

Aikataulut AMK-tutkinnot

1. Ensimmäinen hakuaika, englanninkielisiin AMK-tutkintoihin, 7.-27.1.2015 klo 15.00 asti osoitteessa www.studyinfo.fi.

  • Ammatti-ja erikoisammattitutkinnon sekä ulkomaisen tutkinnon todistuskopioiden oltava perillä 10.2.2015 klo 15.00.
  • Valintakokeet JAMKissa
   • Nursing 21.4.2015
   • Logistics Engineering 22.4.2015
   • International Business 22.4.2015

2. Toinen hakuaika, suomenkielisiin AMK-tutkintoihin, 17.3.-9.4.2015 klo 15.00 www.opintopolku.fi

  • Ammatti-ja erikoisammattitutkinnon sekä ulkomaisen tutkinnon todistuskopioiden oltava perillä 23.4.2015 klo 15.00.
  • Valintakokeet JAMKissa
   • Musiikki, yksipäiväiset aikavälillä 25.-29.5.2015
   • Liiketalous: päivä 5.6.2015, monimuoto 27.5.2015
   • Tietojenkäsittely 4.6.2015
   • Matkailu- ja palveluliiketoiminta 2.6.2015, haastattelut voivat jatkua 3.6.
   • Tekniikka ja liikenne 28.5.2015
   • Maaseutuelinkeinot: päivä 3.6.2015, monimuoto 26.-27.5.2015
   • Sosiaali- ja terveysala: päivä 8.-12.6.2015, monimuoto 1.-5.6.2015

3. Valintojen julkistaminen viimeistään 1.7.2015
4. Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 15.7.2015 klo 15

Tutkinto, jolla voit hakea / Hakukelpoisuus AMK-tutkintoihin

Koulutus ja tutkinto, jolla voit hakea

 • A. Lukio/ylioppilas
 • B. Ammatillinen perustutkinto
 • C. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto
 • D. Ammattitutkinto ja ulkomailla suoritettu tutkinto
 • E. Avoimen amk:n opinnot (erillishaussa)
 • F. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto (ei käytössä)
 • Harkinnanvarainen valinta (käytössä ainoastaan JAMKin englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa)

 

Hakulomakkeelle voit merkitä kaikki tutkinnot, joita sinulla on.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että tutkintotodistus on perillä korkeakoulussa viimeistään 17.7.2015 klo 15. Tämä koskee myös EU-/ETA- maan kansalaisten tutkintoja sekä kansainvälisiä ylioppilastutkintoja (IB, EB, RP).

Huom. jos haet ulkomailla suoritetulla tutkinnolla etkä ole EU- tai ETA-maan kansalainen tai haet ammatti/erikoisammattitutkinnolla tutkinnon on oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä. Tässä tapauksessa tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa englanninkielisiin koulutuksiin haettassa viimeistään 10.2.2015 klo 15 ja suomenkielisiin koulutuksiin haettassa viim. 23.4.2015 klo 15 (lisätietoa alla kohdassa D.)

A. Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut lukion, hae lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Pelkällä lukion päättötodistuksellakin voit hakea, mutta koulumenestyspisteet jäävät tällöin alhaisemmiksi.

Jos olet abiturientti, hae lukion viimeisimmän todistuksen arvosanoilla. Laske lukion päättötodistuksen keskiarvo painottamattomana keskiarvona kaikista numeroina todistukseen merkityistä arvosanoista. Ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä kevään yhteishaussa. Lukion päättötodistuksen keskiarvoa ei saada lukioilta suoraan, joten sen merkitseminen on hakijan vastuulla.

EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavien muuntotaulukoiden mukaisesti.

EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava

EB-tutkinto

 

IB-tutkinto (Diploma)

Reifeprüfung-tutkinto

Suomalainen ylioppilastutkinto

Matematiikka

Muu aine-kohtainen koe

 

 

 

9,50–10,00

9,00–10,00

7 (Excellent)

13–15 pistettä

Laudatur

8,50–9,45

8,00–8,95

 

6 (Very good)

12–10 pistettä

Eximia cum laude approbatur

7,00–8,45

7,00–7,95

 

5 (Good)

8–9 pistettä

Magna cum laude approbatur

6,00–6,95

6,00–6,95

4 (Satisfactory)

7 pistettä

Cum laude approbatur

5,00–5,95

5,00–5,95

3 (Mediocre)

5–6 pistettä

Lubenter approbatur

4,00–4,95

4,00–4,95

2  (Poor)

4 pistettä

Approbatur


Todistusarvosanojen muuntokaava

EB-linjan päättötodistus

IB-linjan päättötodistus

Reifeprüfung-linjan päättötodistus *

Lukion päättötodistus

9 - 10

7 (Excellent)

13 – 15 pistettä

10

8

6 (Very good)

10 - 12 pistettä

9

7

5 (Good)

7 - 9 pistettä

8

6

4 (Satisfactory)

5 - 6 pistettä

7

5

3 (Mediocre)

3 - 4 pistettä

6

3 - 4

2  (Poor)

1 - 2 pistettä

5

* Reifeprüfung-tutkinnon keskiarvo muunnetaan siten, että kokonaispistemäärä jaetaan 60:llä ja muunnetaan taulukon mukaan. (Esim. 520:60 ~ 8,67 mikä oheisen muuntotaulukon mukaan vastaa lukion päästötodistuksen numeroa 8.)

B. Ammatillinen perustutkinto / koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

Jos sinulla on ammatillinen tutkinto, hae päättötodistuksen perusteella. Laske päättötodistuksen keskiarvo painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Keskiarvoon ei lasketa ”Opintoihin sisältyvät” -otsikon alaisia numeroita, yleensä opinnäytetyö. Jos todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, ota se mukaan keskiarvoa laskiessasi. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta.

Jos valmistut hakukeväänä, laske arvosanat viimeisimmästä todistuksestasi/opintorekisteriotteestasi. Sen perusteella sinulle lasketaan esivalintapisteet. Valinta on kuitenkin aina ehdollinen, kunnes ammatillinen perustutkinto on suoritettu.  Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna syksyn haussa niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään 17.7.2015 klo 15.

Jos sinulla on useita ammatillisia tutkintoja, voit valita, mitä niistä käytät haussa. Valitsemasi todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Huomaa, että saman alan tutkinnosta ei tule lisäpisteitä, vaan kaikki tutkinnot pisteitetään samalla tavalla.

C. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto

Jos sinulla on sekä ammatillinen perustutkinto (120 ov) että yo-tutkinto, voit merkitä hakulomakkeelle molemmat tutkinnot. Hakupisteet muodostuvat parhaiten pisteitä antavalla tavalla:

a) Hakeminen lukio/yo-tutkinnon perusteella
b) Hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella
c) Hakeminen yo-tutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella.

Katso A ja B -kohdat arvosanojen ilmoittamiseen liittyen.

D. Näyttönä suoritettu ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai ulkomailla suoritettu tutkinto

Ammattitutkinto tehdään aikuiskoulutuksena. Se on laajuudeltaan suppeampi kuin ammatillinen perustutkinto. Hakijalla on tutkintotoimikunnan myöntämä tutkintotodistus. Koulumenestyspisteitä ei voida laskea, koska näyttötutkintotodistuksessa ei ole arvosanoja eikä valmentavan koulutuksen arvosanoja käytetä haussa. Tutkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä.

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, pääsääntö on, että tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Keväällä valmistuva hakija katsotaan hakukelpoiseksi, jos hän on EU- tai ETA-maan kansalainen. Valinta on tällöin ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Molemissa tapauksissa sinun tuleetoimittaa tutkintotodistuksen kopio, englanninkielisiin koulutuksiin haettassa viimeistään 10.2.2015 klo 15 ja suomenkielisiin koulutuksiin haettassa viim. 23.4.2015 klo 15, ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Sen perusteella tehdään päätös hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakoulutoiveisiin.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin.

Valintaperusteet englanninkielisiin koulutuksiin

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. JAMKin Nursing, Logistics Engineering ja International Business tutkinto-ohjelmiin kaikki hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valintaan ei siis vaikuta koulumenestys. Joissakin muissa ammattikorkeakouluissa valintaan voi vaikuttaa myös koulumenestys.

Kokonaisvaltaiset hakuohjeet ja valintaperusteet

Kokonaisvaltaiset hakuohjeet, valintaperusteet sekä tarkemmat tiedot valintakokeista löydät englanninkieliseltä nettisivustoltamme.

Työkokemus

Työkokemuksesta saa pisteitä vain suomenkielisissä matkailu- ja palveluliiketoiminnan (monimuotototeutus) ja liiketalouden (monimuotototeutus) tutkinto-ohjelmissa. Lisätietoa työkokemuspisteistä löydät em. koulutusten valintaperusteiden sivuilta.

Kielikoe

Englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa

Englanninkielen taitosi testataan valintakokeen yhteydessä, jos olet EU/EEA -maan kansalainen. Lisätietoja voit lukea englanninkieliseltä nettisivustoltamme.

Suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa

Jos äidinkielesi tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomen kieli, JAMK järjestää kielikokeen. Kielikoe arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä ja josta kielestä hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa. Koulusivistyskieleksi katsotaan tässä yhteydessä myös ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli ja josta kielestä hakijalla on todistuksessaan äidinkielen tai suomi (tai ruotsi) toisena kielenä arvosana.

Valintakokeessa voi tarvittaessa olla kielitaitoa mittaava osio.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa sekä esivalinnassa valintakokeisiin kutsuttaessa että lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. hakutoivejärjestys
2. valintakoepisteet
3. kaikkien aineiden keskiarvo siitä todistuksesta, jolla hakija hakee
4. koulumenestyspisteet
5. työkokemuspisteet

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita hakukohteittain seuraavista vaihtoehdoista:

A) tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen
B) kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan
C) ketään tasasijalla olevista ei valita

JAMK käyttää vaihtoehtoa A) tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen.

Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija

Mikäli tarvitset valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukihäiriö), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Täytä erityisjärjestelyt valintakokeessa -hakemus ja toimita se meille liitteineen 23.4.2015 (englanninkielisiin koulutuksiin 31.3.) mennessä, jossa mainitaan tarvittavat erityisjärjestelyt. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä erityisjärjestelyistä ja/tai lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto oppimisvaikeudesta, vammasta tai sairaudesta.

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Hakuneuvoja, Admission Advisor
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen sinun tulee osoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitukselle/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.

Kysy Hakijapalveluista

Jäikö jokin askarruttamaan? Kysy lisää hakemisesta. JAMKin hakijapalvelut auttaa.

Hakijapalveluiden yhteystiedot