jamk.fi

Tältä sivulta löydät apua tiedonhakuun ja tiedonlähteitä seuraavilta aloilta: hoitotyö, kuntoutus, toimintaterapia, fysioterapia, sosiaaliala.

Ehdota hyödyllistä linkkiä!

Ota yhteyttä

Kunnela Arja

Informaatikko, Information Specialist
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358407717902

Etäkäyttö

Voit käyttää lähes kaikkia e-kirjoja ja tietokantoja kotona tai matkoilla Janetin kautta. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla JAMK-tunnuksillasi.

Etäkäyttö

Tiedonlähdeoppaissa vaaleanpunaisella avainkuvakkeella merkityt tietokannat edellyttävät kirjautumista. 

Standardikokoelma SFS Online on JAMKin henkilökunnan käytettävissä etätyöpöydän kautta (Citrix, Remote Desktop). Opiskelijat voivat käyttää SFS Online -kokoelmaa vain paikallisesti kampuksilla.

Asiasanastot ja sanakirjat

Aloita tiedonhaku valitsemalla sopivat hakusanat sanastojen avulla. Asiasanastojen ja sanakirjojen lisäksi voit käyttää tietokantojen omia sanastoja ("Thesaurus", "Subject Terms", "Subject Headings" tai vastaava).

Finto Asiasanasto- ja ontologiapalvelu (suomi, ruotsi, englanti)
YSA Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO Yleinen suomalainen ontologia, myös englanninkielisiä termejä
MOT-sanakirjasto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
LCHS Kongressin kirjaston asiasanasto
Finmesh Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Lääketieteen ja terveystieteen asiasanasto, jossa termejä voi etsiä suomeksi tai englanniksi
Terminologian tietokannat Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Terveysportin lääketieteen termit, sanakirjat ja sanastot (myös suomalaiset luokitukset, lyhenteet sekä MeSH)
Hoidokki Hoitotieteellinen asiasanasto
MeSH Lääketieteen ja terveystieteen englanninkielinen asiasanasto
Tepa-termipankki Tekniikan termejä eri kielillä
ERIC Englanninkielinen kasvatustieteellinen asiasanasto
Grove Music Online  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Hakuteos ja sanakirja musiikin alalta
MUSA Musiikin asiasanasto
AFO Viikin kampuskirjaston asiasanasto (maatalous, metsätalous, eläinlääketiede, elintarvikeala, ympäristötieteet, biologia)
EnDic ympäristösanakirja suomi-viro-englanti-ranska-saksa-ruotsi-latvia-liettua-venäjä

E-kirjapalveluja

E-kirjat löytyvät Janet-tietokannasta 

Dawsonera  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Ebrary  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Johtamisen käsikirjat Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Juridiikkafokus  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Oppiportti (Duodecim) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Talentum Verkkokirjahylly  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Sosiaali- ja terveysalan kirjat hyllyluokituksissa

Sosiaali- ja terveysalan painetut kirjat löytyvät hyllyluokista:

Pääkampuksen kirjastossa

K                Kurssikirjat

364            Hyvinvointi. Sosiaalipolitiikka  + alaluokat
61              Lääketieteen yleisteokset + alaluokat

Musiikkikampuksen ja Luonnonvara-alan kirjastoissa

37              Sosiaalipolitiikka. Työsuojelu. Ergonomia
59              Lääketiede. Terveydenhoito
59.5624    Musiikkiterapia

Janet-tietokannasta voit tarkistaa kirjan saatavuuden. Osa kirjoista saatavana myös e-kirjoina.

Uusia sosiaali- ja terveysalan kirjoja

26.8.2015 15:07

Psykoterapeuttinen hoitosuhde

Psykoterapeuttinen hoitosuhde / Marko Lindberg, Olavi Louheranta, Kati Mustonen, Olli Salo, Jaakko Stenius. (2015). Kokoelma: Pääkampus. Lai...

26.8.2015 9:50

Iskä, äiskä, omahoitsu ja mä siltaa rakentamassa : käsikirja sijaishuollon ammattilaisille

Iskä, äiskä, omahoitsu ja mä siltaa rakentamassa : käsikirja sijaishuollon ammattilaisille / toimittanut Pirjo Kiiskinen ja Tuija Eskelinen ...

19.8.2015 14:58

Fundamental toxicology

Fundamental toxicology / edited by John H. Duffus, Howard G.J. Worth. (2006). Kokoelma: Pääkampus. Laina-aika 28 vrk - Main Library. 28 day ...

19.8.2015 14:51

Medical microbiology and infection at a glance

Medical microbiology and infection at a glance / Stephen H. Gillespie, Kathleen B. Bamford ; edited by Janet P. Gillespie. (2000). Kokoelma:...

Näytä lisää

Sosiaali- ja terveysalan artikkelit ja tietokannat

Terveysportti Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Keskeisin terveysalan tiedonlähde Suomessa)

Medic  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Terveysalan keskuskirjaston Terkon tietokanta)

Melinda  (Suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta)

Cinahl (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Hoitotiede, hoitotyö, sairaanhoito, terveydenhuolto, kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia)

Academic Search Elite (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (mm. yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, terveys- ja sosiaaliala)

Elsevier Science Direct Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (mm. Midwifery-lehden arkisto)

Pubmed kansainvälisiä lääketieteen ja hoitotieteen artikkeleita

Aleksi Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (kotimaisia artikkeleita)

Arto (kotimaisia artikkeleita)

Elektra Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (kotimaisia kokotekstiartikkeleita)

Helsingin Sanomien arkisto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla

Sosiaali- ja terveysalan näyttöön perustuva tieto

Käypä hoito
(Suomeen soveltuvia valtakunnallisia hoitosuosituksia)

Cochrane Library Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla 
(näyttöön perustuva lääketiede ja hoitotyö)
Webliography of resources

Cinahl (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Hoitotiede, hoitotyö, sairaanhoito, terveydenhuolto, kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia)

PEDro 
(Näyttöön perustuva fysioterapia)

OTseeker 
(Näyttöön perustuva toimintaterapia)

The Campbell Library 
(systemaattisia katsauksia sosiaalityön ja kasvatuksen alalta)

Social Care Online 
(sosiaalialan katsauksia ja artikkeleita)

Opinnäytetyöt

Suomalaisten korkeakoulujen opinnäytteitä
AMK-opinnäytteet Theseuksessa

Melinda, korkeakouluissa ja yliopistossa tehtyjä opinnäytetöitä
Myös Doriassa on opinnäytteitä.

Aalto yliopisto, Aaltodoc
Helsingin yliopisto, Helda 
Jyväskylän yliopisto, JYX
Oulun yliopisto, Jutika
Tampereen yliopisto, TamPub
Muiden korkeakoulujen opinnäytetöitä

Ulkomaisten korkeakoulujen opinnäytteitä
PQDT Open, ProQuest:n Open Access Dissertations and Theses
Katso englanninkieliset artikkelit ja OpenDOAR.