jamk.fi

Tältä sivulta löydät apua tiedonhakuun ja tiedonlähteitä seuraavilta aloilta: hoitotyö, kuntoutus, toimintaterapia, fysioterapia, sosiaaliala.

Ehdota hyödyllistä linkkiä!

Ota yhteyttä

Kunnela Arja

Informaatikko, Information Specialist
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358407717902

Etäkäyttö

Etäkäyttö

Voit käyttää lähes kaikkia e-kirjoja ja tietokantoja myös kotona tai matkoilla Nelli-portaalin kautta. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla JAMK-tunnuksillasi. Muut kuin jamkilaiset voivat käyttää Nelli-portaalin kaikille avoimia tietokantoja.

Elektraan, Rakennustiedon palveluihin ja Helsingin Sanomien arkistoon pääset JAMKin ulkopuolella vain etäyhteydellä (Citrix, Remote Desktop). SFS Onlinea voi käyttää etäyhteydellä vain JAMKin henkilökunta, eivät opiskelijat.

Asiasanastot ja sanakirjat

Aloita tiedonhaku valitsemalla sopivat hakusanat sanastojen avulla. Asiasanastojen ja sanakirjojen lisäksi voit käyttää tietokantojen omia sanastoja ("Thesaurus", "Subject Terms", "Subject Headings" tai vastaava).

Finto Asiasanasto- ja ontologiapalvelu (suomi, ruotsi, englanti)
YSA Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO Yleinen suomalainen ontologia, myös englanninkielisiä termejä
MOT-sanakirjasto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
LCHS Kongressin kirjaston asiasanasto
Finmesh Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Lääketieteen ja terveystieteen asiasanasto, jossa termejä voi etsiä suomeksi tai englanniksi
Terminologian tietokannat Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Terveysportin lääketieteen termit, sanakirjat ja sanastot (myös suomalaiset luokitukset, lyhenteet sekä MeSH)
Hoidokki Hoitotieteellinen asiasanasto
MeSH Lääketieteen ja terveystieteen englanninkielinen asiasanasto
Tepa Termipankki tekniikan termejä eri kielillä
ERIC Englanninkielinen kasvatustieteellinen asiasanasto
Grove Music Online  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Hakuteos ja sanakirja musiikin alalta
MUSA musiikin asiasanasto
Agriforest Viikin tiedekirjaston maatalous-, metsä-, elintarvike-, kotitalous-, kuluttaja- ja ympäristöalojen asiasanasto
EnDic ympäristösanakirja suomi-viro-englanti-ranska-saksa-ruotsi-latvia-liettua-venäjä, Suomen ympäristökeskus

E-kirjapalveluja

E-kirjat löytyvät Janet-tietokannasta 

Dawsonera  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Ebrary  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Johtamisen käsikirjat Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Juridiikkafokus  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Oppiportti (Duodecim) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Talentum Verkkokirjahylly  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Sosiaali- ja terveysalan kirjat hyllyluokituksissa

Sosiaali- ja terveysalan painetut kirjat löytyvät hyllyluokista:

Pääkampuksen kirjastossa

K                Kurssikirjat

364            Hyvinvointi. Sosiaalipolitiikka  + alaluokat
61              Lääketieteen yleisteokset + alaluokat

Musiikkikampuksen ja Luonnonvara-alan kirjastoissa

37              Sosiaalipolitiikka. Työsuojelu. Ergonomia
59              Lääketiede. Terveydenhoito
59.5624    Musiikkiterapia

Janet-tietokannasta voit tarkistaa kirjan saatavuuden. Osa kirjoista saatavana myös e-kirjoina.

Uusia sosiaali- ja terveysalan kirjoja

20.10.2014 13:03

Vaarantunut suojeluvalta : tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä

Vaarantunut suojeluvalta : tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä / Kai Alhanen. (2014). Kokoelma: Pääkampus. Laina-aika 28 vrk -...

20.10.2014 12:59

Lapsiperheiden hyvinvointi 2014

Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 / Johanna Lammi-Taskula, Sakari Karvonen (toim.). (2014). Kokoelma: Pääkampus. Laina-aika 28 vrk - Main Libr...

20.10.2014 10:23

Rakenteellinen sosiaalityö : sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014

Rakenteellinen sosiaalityö : sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014 / Anneli Pohjola & Merja Laitinen & Marjaana Seppänen (toim.). (2014)....

Sosiaali- ja terveysalan artikkelit ja tietokannat

Terveysportti Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Keskeisin terveysalan tiedonlähde Suomessa)

Medic  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Terveysalan keskuskirjaston Terkon tietokanta)

Melinda  (Suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta)

Cinahl (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Hoitotiede, hoitotyö, sairaanhoito, terveydenhuolto, kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia)

Academic Search Elite (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (mm. yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, terveys- ja sosiaaliala)

Journals@Ovid (OVID) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Nursing collection journals full-text)

Elsevier Science Direct Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (mm. Midwifery-lehden arkisto)

Pubmed kansainvälisiä lääketieteen ja hoitotieteen artikkeleita

Aleksi Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (kotimaisia artikkeleita)

Arto (kotimaisia artikkeleita)

Elektra Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (kotimaisia kokotekstiartikkeleita)

Helsingin Sanomien arkisto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla

Sosiaali- ja terveysalan näyttöön perustuva tieto

Käypä hoito
(Suomeen soveltuvia valtakunnallisia hoitosuosituksia)

Cochrane Library Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla 
(näyttöön perustuva lääketiede ja hoitotyö)
Webliography of resources

Cinahl (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Hoitotiede, hoitotyö, sairaanhoito, terveydenhuolto, kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia)

PEDro 
(Näyttöön perustuva fysioterapia)

OTseeker 
(Näyttöön perustuva toimintaterapia)

The Campbell Library 
(systemaattisia katsauksia sosiaalityön ja kasvatuksen alalta)

Social Care Online 
(sosiaalialan katsauksia ja artikkeleita)

Opinnäytetyöt

Suomalaisten korkeakoulujen opinnäytteitä
AMK-opinnäytteet Theseuksessa

Melinda, korkeakouluissa ja yliopistossa tehtyjä opinnäytetöitä

Aalto yliopisto, Aaltodoc
Helsingin yliopisto, Helda 
Jyväskylän yliopisto, JYX
Oulun yliopisto, Jutika
Tampereen yliopisto, TamPub
Muiden korkeakoulujen opinnäytetöitä

Ulkomaisten korkeakoulujen opinnäytteitä
Katso englanninkieliset artikkelit.