jamk.fi

Tältä sivulta löydät apua tiedonhakuun ja tiedonlähteitä seuraavilta aloilta:
hoitotyö, kuntoutus, toimintaterapia, fysioterapia, sosiaaliala.

Ehdota hyödyllistä linkkiä!

Sivun ylläpitäjä:
Arja Kunnela, informaatikko, Pääkampuksen kirjasto, puh. 040 771 7902 
e-mail etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

Etäkäyttö

Etäkäyttö

Voit käyttää lähes kaikkia e-kirjoja ja tietokantoja myös kotona tai matkoilla Nelli-portaalin kautta. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla JAMK-tunnuksillasi. Muut kuin jamkilaiset voivat käyttää Nelli-portaalin kaikille avoimia tietokantoja.

Elektraan, Rakennustiedon palveluihin ja Helsingin Sanomien arkistoon pääset JAMKin ulkopuolella vain etäyhteydellä (Citrix, Remote Desktop). SFS Onlinea voi käyttää etäyhteydellä vain JAMKin henkilökunta, eivät opiskelijat.

E-kirjapalveluja

E-kirjat löytyvät Janet-tietokannasta 

Dawsonera  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Ebrary  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Johtamisen käsikirjat Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Juridiikkafokus  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Oppiportti (Duodecim) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Talentum Verkkokirjahylly  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Sosiaali- ja terveysalan kirjat hyllyluokituksissa

Sosiaali- ja terveysalan painetut kirjat löytyvät hyllyluokista:

Pääkampuksen kirjastossa

K                Kurssikirjat

364            Hyvinvointi. Sosiaalipolitiikka  + alaluokat
61              Lääketieteen yleisteokset + alaluokat

Musiikkikampuksen ja Luonnonvara-alan kirjastoissa

37              Sosiaalipolitiikka. Työsuojelu. Ergonomia
59              Lääketiede. Terveydenhoito
59.5624    Musiikkiterapia

Janet-tietokannasta voit tarkistaa kirjan saatavuuden. Osa kirjoista saatavana myös e-kirjoina.

Uusia sosiaali- ja terveysalan kirjoja

18.8.2014 14:41

Hoidon menoja hillitsemässä : heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Hoidon menoja hillitsemässä : heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus / Sari Kehusmaa. (2014)...

18.8.2014 10:30

Huuto! : lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta

Huuto! : lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta / Päivi Hamarus, Pekka Kanervio, Laila Landén, Seppo Pulkkinen (toim.) (2014). Kokoelma: ...

Sosiaali- ja terveysalan artikkelit ja tietokannat

Terveysportti Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Keskeisin terveysalan tiedonlähde Suomessa)

Medic  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Terveysalan keskuskirjaston Terkon tietokanta)

Melinda Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta)

Cinahl (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Hoitotiede, hoitotyö, sairaanhoito, terveydenhuolto, kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia)

Academic Search Elite (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (mm. yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, terveys- ja sosiaaliala)

Journals@Ovid (OVID) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Nursing collection journals full-text)

Elsevier Science Direct Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (mm. Midwifery-lehden arkisto)

Pubmed kansainvälisiä lääketieteen ja hoitotieteen artikkeleita

Aleksi Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (kotimaisia artikkeleita)

Arto (kotimaisia artikkeleita)

Elektra Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (kotimaisia kokotekstiartikkeleita)

Helsingin Sanomien arkisto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla

Sosiaali- ja terveysalan näyttöön perustuva tieto

Käypä hoito
(Suomeen soveltuvia valtakunnallisia hoitosuosituksia)

Cochrane Library Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla 
(näyttöön perustuva lääketiede ja hoitotyö)
Webliography of resources

Cinahl (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (Hoitotiede, hoitotyö, sairaanhoito, terveydenhuolto, kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia)

PEDro 
(Näyttöön perustuva fysioterapia)

OTseeker 
(Näyttöön perustuva toimintaterapia)

The Campbell Library 
(systemaattisia katsauksia sosiaalityön ja kasvatuksen alalta)

Social Care Online 
(sosiaalialan katsauksia ja artikkeleita)

Opinnäytteet

Opinnäytetöitä voit hakea korkeakoulujen kirjastotietokannoista ja sähköisistä julkaisuarkistoista. Myös kirjaston Nelli-portaaliin on koottu linkkejä opinnäytetyötietokantoihin.

Opinnäytetöitä ja julkaisuarkistoja

AMK-opinnäytteet Theseuksessa

Helsingin yliopisto, Helda 
Jyväskylän yliopisto, JYX
Oulun yliopisto, Jutika
Tampereen yliopisto, TamPub