jamk.fi

Biotalouden tiedonlähdeoppaasta löydät aineistoa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön alalta. Lisää lähteitä löydät Janetista ja Nelli-portaalista.

Etkö löydä etsimääsi? Ehdota linkkiä!

Ota yhteyttä

Piik Jenni

Kirjastonhoitaja, Librarian
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358407614180

Etäkäyttö

Voit käyttää lähes kaikkia e-kirjoja ja tietokantoja kotona tai matkoilla Janetin kautta. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla JAMK-tunnuksillasi.

Etäkäyttö

Tiedonlähdeoppaissa vaaleanpunaisella avainkuvakkeella merkityt tietokannat edellyttävät kirjautumista. 

Standardikokoelma SFS Online on JAMKin henkilökunnan käytettävissä etätyöpöydän kautta (Citrix, Remote Desktop). Opiskelijat voivat käyttää SFS Online -kokoelmaa vain paikallisesti kampuksilla.

Hakuvinkit

Finto - etsi asiasanoja, selaa asiasanastoja
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO - Yleinen suomalainen ontologia, myös englanninkielisiä termejä
AFO - Viikin kampuskirjaston asiasanasto (maatalous, metsätalous, eläinlääketiede, elintarvikeala, ympäristötieteet, biologia)
MOT-sanakirjasto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
TEPA-termipankki Tekniikan termejä eri kielillä
EnDic - ympäristösanakirja suomi-viro-englanti-ranska-saksa-ruotsi-latvia-liettua-venäjä
RedFox-sanakirja - monikielinen yleis- ja erikoisalojen sanasto

Lähdeluettelot, asiantuntijoiden nimet, samankaltaiset julkaisut
Tutki löytämäsi julkaisun lähdeluettelo, saat lukuvinkkejä aiheesta.
Etsi tekijän nimellä, pääset asiantuntijan muihin kirjoituksiin.
Asiantuntijoita haastatellaan usein lehdissä, tee hakuja heidän nimillään.

Kotimaiset artikkelit

Artikkelit teksteinä tai kuvien kera (pdf)

Helsingin Sanomien tekstiarkisto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
Elektra - kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
Talentum - talousalan lehtiä. Valitse Tarkennettu haku. Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
TISCI - Tieteellisiä verkkolehtiä Suomessa

Viitteitä ammatti- ja tiedelehtien artikkeleihin


Aleksi | Ohje | - ammattilehtien artikkeleita Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
ARTO | Ohje | - tutkimustiedon artikkeleita
eViikki | Ohje | - kotitalous-, ympäristö- ja kuluttaja-aiheisia artikkeleita, kirjoja ja opinnäytetöitä

Vieraskieliset artikkelit


Academic Search Elite
(Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Help|
Business Source Elite (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Help|
Green File (EBSCO)  |Help|
ABI/INFORM Complete (ProQuest) |Help| - englanninkielisiä lehtiartikkeleita eri tieteenaloilta
Encyclopedia of Life Support Systems EOLSS  |Help|
Emerald Journals | Tutorials |
Science Direct -lehdet (Elsevier) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Help|
DOAJ - kansainvälisiä tutkimustiedon artikkeleita
Suomenkielisiä e-kirjoja

Ellibs - e-kirjoja eri kustantajilta (myös englanniksi) |Ohje|
Talentum Verkkokirjahylly - e-kirjoja eri aihealueilta Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla | Ohje |
Suomen laki Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|
Logistiikan maailma
Rakennustiedon verkkopalvelu
Prosessijohtamisen käsitteet (Citrix-etätyöpöytä) |Ohje|

Fokus-palvelujen jatkuvasti päivittyvät e-kirjat
Esimiesfokus  |Ohje | Video-ohje
Juridiikkafokus |Ohje | Video-ohje
Talousfokus |Ohje | Video-ohje
Verotusfokus |Ohje | Video-ohje

E-kirjat löytyvät myös Janet-tietokannasta.
Ohjeita e-kirjojen käyttöön.

Vieraskielisiä e-kirjoja

Janet-tietokannassa
Dawsonera - e-kirjapalvelu |Ohje| |Help|
Ebrary - e-kirjapalvelu |Help|
eBook Collection (EBSCO) - e-kirjapalvelu
Books24x7 - e-kirjapalvelu (mm. tietotekniikka, teknologia, liiketalous) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
Encyclopedia of Life Support Systems - e-tietokirjoja luonnontieteistä ja kestävästä kehityksestä Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla

Ohjeita e-kirjojen käyttöön.

Vapaasti verkossa
DOAB - vertaisarvioituja kirjoja
Google Books | Ohje |
National Academies Press NAP - yli 5000 e-kirjaa (pdf) vapaasti luettavissa eri aihealoilta.

Opinnäytetöitä

Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt
Melinda - korkeakouluissa ja yliopistossa tehtyjä opinnäytetöitä
Helsingin yliopisto  Helda
Jyväskylän yliopisto JYX
Itä-Suomen yliopisto  UEF e-publications
Aalto-yliopisto Aaltodoc
Dissertationes Forestales - metsätieteelliset väitöskirjat
Sveriges Lantbruksuniversitet Epsilon-arkisto

Tutkimustietoa

OpenDOAR - tutkimustiedon portaaleja ja tietokantoja
Google Scholar - tutkimustiedonhaku | Ohje |
Base - tutkimustiedonhaku, Bielefeld University Library
Jukuri - Luonnonvarakeskuksen julkaisuarkistoTilastot

Virsta - Virtual Statistics - tilastotiedon verkko-oppimateriaali
Tilastokoulu - Tilastokeskuksen perustietoa tilastoista
Tilda - Tilastokirjaston tietokanta
Tilastokeskus 
Tilastotiedon tuottajia  (Tilastokeskus)
Suomen tilastollinen vuosikirja 2014  (Tilastokeskus)
Suomi lukuina (Tilastokeskus)
Eurostat - EU:n tilastot teemoittain
Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportit
Passport - kv. markkina- ja toimialatilastoja Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
Ympäristö.fi - Ympäristöhallinnon kartat ja tilastot
Teknologiateollisuus - Talous ja tilastot
Luken tilastopalvelu (ruoka- ja luonnonvaratilastoja)

Standardit ja patentit

Standardit
SFS Online (klikkaa kohtaa "Avaa sopimus")
SFSedu - Tietoa standardeista
IEEE/IEE Standards  |Help|
ISO |Help|
PSK Standardit

Patentit

Espacenet-patenttihaku  
Patent databases European Patent Office
Patentti- ja rekisterihallitus PRH

Muut tiedonlähteet

Biotalous

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti
Tekesin rahoittamat ohjelmat 
Luonnonvarakeskus Luke
Hajautettu biotalous - väylä vihreään tulevaisuuteen (pdf) - Sitran Maamerkit-ohjelman julkaisu.

 

Bioenergia

Bioenergia ry
Motivan sivustot
Uusiutuva energia ja Energiansäästöviikko
Maatilojen energiaohjelma
Kuntaliiton Energiankäyttö ja energiantuotanto -sivusto
Biokaasufoorumi
Keski-Suomen Bioenergiasta elinvoimaa -klusteri 
 

Maatalous

MTT:n julkaisut (Luke)
ProAgria-yhtymä
Hinkalo - Keski-Suomen maaseudun tiedotuskanava
TÄKY - maatilat kehittyvät -hanke (MTK)
MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja tuottajaliitot
Hevosvoimaa-tiedotushanke (JAMK)
Agronet maatila- ja puutarhayrittäjän tietoportaali
Laatuketju elintarvikealan laatutyön sivusto
Ruokatieto.fi elintarvikealan uutis- ja tiedotepalvelu, oppimateriaalia
Verso - ruokapolitiikan uutisblogi

Kasvituotanto

Kasper - kasvinsuojelun verkkopalvelu (Luke)
Siemen ja versotunnistussivut
Pinkka - Lajintuntemuksen oppmisympäristö (HY)
Nettikasvio Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos
Kasvinsuojeluseura (tapahtumia, julkaisuja)
Kasvintuotantotieteet Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos
Salaojayhdistys (tiedotteita, julkaisuja)
Boreal Kasvinjalostus
Yara Suomi
Nordkalk
Viljavuuspalvelu

Kotieläintuotanto

Rehutaulukot (Luke)
Tietosiilo - rehutaulukoita tukevaa tietoa
Journal of Animal Science (open access 12 kk vanhempiin artikkeleihin)
Journal of Dairy Science (open access 12 kk vanhempiin artikkeleihin)
Kotieläintiede Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos
Siipikarjaliitto
Maitohygienialiitto
Osuuskunta Maitosuomi
Faba
Viking Genetics
A-Tuottajat
LSO Osuuskunta
Raisioagro  (myös Agromakasiini-lehti)
Suomen Rehu

Talous

MTT Taloustohtori kannattavuuskirjanpitotuloksia (Luke)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen taloustutkimus
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT (myös julkaisuja)
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA
Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT
Helsingin yliopiston taloustieteen laitos

Teknologia

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen teknologiatutkimus
TTS Työtehoseura
VTT
Agroteknologia Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos
Valtra

Luonnonmukainen tuotanto

Eviran luonnonmukaisen tuotannon sivusto - mm. tuotanto-ohjeet
Luomuliitto 
Pro Luomu ry

Metsätalous

Metsähallitus
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO 
Metsänhoitoyhdistykset
Päijänteen metsänhoitoyhdistys
Keski-Suomen metsäkeskus 
ja Suomen metsäkeskus
Metsän oppimispolku

Metsäteho

Global Forest Information Service GFIS

Riistanhoito

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (Luke)
Suomen riistakeskus
Metsästäjän lakikirja (2010)
Petovahinkojen tunnistamisopas (Norberg, H., Kohola, I. & Härkönen, S. 2010. Metsästäjäin Keskusjärjestö)
Riistakosteikko-opas (Metsästäjäin Keskusjärjestö, Pohjanmaan riistanhoitopiiri ja Helsingin yliopisto. 2010)

Ympäristönhoito

Ympäristöhallinnon verkkopalvelut (YM, SYKE, alueelliset ympäristökeskukset)
Ympäristöministeriön julkaisut | SYKEn julkaisut | ELY-keskusten julkaisut
World Watch Institute
Kompostointiopas Jätekukko Oy

Yrittäjyys

Yritys-Suomi palveluja yrityksen perustajalle
Suomen Yrittäjien Yrittäjyys ammattikorkeakoulussa -julkaisu

Maaseudun kehittäminen

Maaseutu.fi Maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
Keskisuomenmaaseutu.fi - tietoa Keski-Suomen maaseudun kehittämisestä
Keski-Suomen EU-rahoitus Keski-Suomen liiton sivusto
Suomen Kylätoiminta ry
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

European Countryside -lehti (open access)

Koulutus

Virtuaaliammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto
Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Rural Studies monitieteiset maaseutuopinnot