jamk.fi

Biotalouden tiedonlähdeoppaasta löydät aineistoa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön alalta. Lisää lähteitä löydät Janetista ja Nelli-portaalista.

Etkö löydä etsimääsi? Ehdota linkkiä!

Ota yhteyttä

Piik Jenni

Kirjastonhoitaja, Librarian
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358407614180

Etäkäyttö

Voit käyttää lähes kaikkia e-kirjoja ja tietokantoja kotona tai matkoilla Janetin kautta. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla JAMK-tunnuksillasi.

Etäkäyttö

Tiedonlähdeoppaissa vaaleanpunaisella avainkuvakkeella merkityt tietokannat edellyttävät kirjautumista. 

Standardikokoelma SFS Online on JAMKin henkilökunnan käytettävissä etätyöpöydän kautta (Citrix, Remote Desktop). Opiskelijat voivat käyttää SFS Online -kokoelmaa vain paikallisesti kampuksilla.

Asiasanastot ja sanakirjat

Aloita tiedonhaku valitsemalla sopivat hakusanat sanastojen avulla. Asiasanastojen ja sanakirjojen lisäksi voit käyttää tietokantojen omia sanastoja ("Thesaurus", "Subject Terms", "Subject Headings" tai vastaava).

Finto Asiasanasto- ja ontologiapalvelu (suomi, ruotsi, englanti)
YSA Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO Yleinen suomalainen ontologia, myös englanninkielisiä termejä
MOT-sanakirjasto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
LCHS Kongressin kirjaston asiasanasto
Finmesh Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Lääketieteen ja terveystieteen asiasanasto, jossa termejä voi etsiä suomeksi tai englanniksi
Terminologian tietokannat Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Terveysportin lääketieteen termit, sanakirjat ja sanastot (myös suomalaiset luokitukset, lyhenteet sekä MeSH)
Hoidokki Hoitotieteellinen asiasanasto
MeSH Lääketieteen ja terveystieteen englanninkielinen asiasanasto
Tepa-termipankki Tekniikan termejä eri kielillä
ERIC Englanninkielinen kasvatustieteellinen asiasanasto
Grove Music Online  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Hakuteos ja sanakirja musiikin alalta
MUSA Musiikin asiasanasto
AFO Viikin kampuskirjaston asiasanasto (maatalous, metsätalous, eläinlääketiede, elintarvikeala, ympäristötieteet, biologia)
EnDic ympäristösanakirja suomi-viro-englanti-ranska-saksa-ruotsi-latvia-liettua-venäjä

Opinnäytetöitä ja julkaisuja

Opinnäytetöitä, väitöskirjoja ja korkeakoulujen tutkimusjulkaisuja voit hakea korkeakoulujen omista kirjastotietokannoista ja sähköisistä julkaisuarkistoista.

Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut
Helsingin yliopisto Helka-tietokanta | Helda-julkaisuarkisto
Jyväskylän yliopisto Jykdok-tietokanta | JYX-julkaisuarkisto
Itä-Suomen yliopisto Josku-tietokantaUEF e-publications
Aalto-yliopisto Alli-tietokanta | Aaltodoc-julkaisuarkisto
Dissertationes Forestales - metsätieteelliset väitöskirjat
Luonnonvarakeskuksen julkaisuarkisto Jukuri
Sveriges Lantbruksuniversitet Epsilon-arkisto

Tilastot

Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelu (ruoka- ja luonnonvaratilastot: maatalous, metsä, kala ja riista)
Tilastokoulu Tilastokeskuksen perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista
Tilda Tilastokirjaston tietokanta
Tilastotiedon tuottajia
Suomen tilastollinen vuosikirja
Suomi lukuina 2013 Tilastokeskuksen taskutilasto
Tilastokeskus 
Eurostat - Euroopan tilastovirasto
Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportit
Ympäristö.fi Ympäristöhallinnon kartat ja tilastot
Teknologiateollisuus: talous ja tilastot 

Standardit ja patentit

Muut tiedonlähteet

Biotalous

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti
Tekesin rahoittamat ohjelmat 
Luonnonvarakeskus Luke
Hajautettu biotalous - väylä vihreään tulevaisuuteen (pdf) - Sitran Maamerkit-ohjelman julkaisu.

 

Bioenergia

Bioenergia ry
Motivan sivustot
Uusiutuva energia ja Energiansäästöviikko
Maatilojen energiaohjelma
Kuntaliiton Energiankäyttö ja energiantuotanto -sivusto
Biokaasufoorumi
Keski-Suomen Bioenergiasta elinvoimaa -klusteri 
 

Maatalous

MTT:n julkaisut (Luke)
ProAgria-yhtymä
Hinkalo - Keski-Suomen maaseudun tiedotuskanava
TÄKY - maatilat kehittyvät -hanke (MTK)
MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja tuottajaliitot
Hevosvoimaa-tiedotushanke (JAMK)
Agronet maatila- ja puutarhayrittäjän tietoportaali
Laatuketju elintarvikealan laatutyön sivusto
Ruokatieto.fi elintarvikealan uutis- ja tiedotepalvelu, oppimateriaalia
Verso - ruokapolitiikan uutisblogi

Kasvituotanto

Kasper - kasvinsuojelun verkkopalvelu (Luke)
Siemen ja versotunnistussivut
Pinkka - Lajintuntemuksen oppmisympäristö (HY)
Nettikasvio Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos
Kasvinsuojeluseura (tapahtumia, julkaisuja)
Kasvintuotantotieteet Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos
Salaojayhdistys (tiedotteita, julkaisuja)
Boreal Kasvinjalostus
Yara Suomi
Nordkalk
Viljavuuspalvelu

Kotieläintuotanto

Rehutaulukot (Luke)
Tietosiilo - rehutaulukoita tukevaa tietoa
Journal of Animal Science (open access 12 kk vanhempiin artikkeleihin)
Journal of Dairy Science (open access 12 kk vanhempiin artikkeleihin)
Kotieläintiede Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos
Siipikarjaliitto
Maitohygienialiitto
Osuuskunta Maitosuomi
Faba
Viking Genetics
A-Tuottajat
LSO Osuuskunta
Raisioagro  (myös Agromakasiini-lehti)
Suomen Rehu

Talous

MTT Taloustohtori kannattavuuskirjanpitotuloksia (Luke)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen taloustutkimus
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT (myös julkaisuja)
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA
Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT
Helsingin yliopiston taloustieteen laitos

Teknologia

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen teknologiatutkimus
TTS Työtehoseura
VTT
Agroteknologia Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos
Valtra

Luonnonmukainen tuotanto

Eviran luonnonmukaisen tuotannon sivusto - mm. tuotanto-ohjeet
Luomuliitto 
Pro Luomu ry

Metsätalous

Metsähallitus
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO 
Metsänhoitoyhdistykset
Päijänteen metsänhoitoyhdistys
Keski-Suomen metsäkeskus 
ja Suomen metsäkeskus
Metsän oppimispolku

Metsäteho

Global Forest Information Service GFIS

Riistanhoito

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (Luke)
Suomen riistakeskus
Metsästäjän lakikirja (2010)
Petovahinkojen tunnistamisopas (Norberg, H., Kohola, I. & Härkönen, S. 2010. Metsästäjäin Keskusjärjestö)
Riistakosteikko-opas (Metsästäjäin Keskusjärjestö, Pohjanmaan riistanhoitopiiri ja Helsingin yliopisto. 2010)

Ympäristönhoito

Ympäristöhallinnon verkkopalvelut (YM, SYKE, alueelliset ympäristökeskukset)
Ympäristöministeriön julkaisut | SYKEn julkaisut | ELY-keskusten julkaisut
World Watch Institute
Kompostointiopas Jätekukko Oy

Yrittäjyys

Yritys-Suomi palveluja yrityksen perustajalle
Suomen Yrittäjien Yrittäjyys ammattikorkeakoulussa -julkaisu

Maaseudun kehittäminen

Maaseutu.fi Maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
Keskisuomenmaaseutu.fi - tietoa Keski-Suomen maaseudun kehittämisestä
Keski-Suomen EU-rahoitus Keski-Suomen liiton sivusto
Suomen Kylätoiminta ry
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

European Countryside -lehti (open access)

Koulutus

Virtuaaliammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto
Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Rural Studies monitieteiset maaseutuopinnot

Viranomaiset, säädökset

Maa- ja metsätalousministeriö
Maaseutuvirasto Mavi
Euroopan unionin virallinen kotisivu
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Eduskunta
Valtioneuvosto
FINLEX Valtion säädöstietopankki
Verohallinto
Patentti- ja rekisterihallitus
YTJ Yritystietojärjestelmä