jamk.fi

E-kirjoja, e-lehtiä ja muuta hyödyllistä biotaloudesta

Tästä biotalouden tiedonlähdeoppaasta löydät Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjoamat tietokannat, kirjat ja opinnäytteet uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön alalta. Lisää verkkolähteitä löydät Nelli-portaalista.

  Avainsymbolilla merkityt aineistot vaativat kirjautumisen JAMKin tunnuksilla.

Etkö löydä etsimääsi? Ehdota linkkiä!

Ota yhteyttä

Piik Jenni

Kirjastonhoitaja, Librarian
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358407614180

Opinnäytetöitä ja julkaisuja

Opinnäytetöitä, väitöskirjoja ja korkeakoulujen tutkimusjulkaisuja voit hakea korkeakoulujen omista kirjastotietokannoista ja sähköisistä julkaisuarkistoista.

Theseus - ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto
Helsingin yliopisto Helka-tietokanta | Helda-julkaisuarkisto
Jyväskylän yliopisto Jykdok-tietokanta | JYX-julkaisuarkisto
Itä-Suomen yliopisto Josku-tietokantaUEF e-publications
Aalto-yliopisto Alli-tietokanta | Aaltodoc-julkaisuarkisto
Dissertationes Forestales - metsätieteelliset väitöskirjat
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen julkaisurekisteri Jukuri
Sveriges Lantbruksuniversitet Epsilon-arkisto

Myös kirjaston Nelli-portaaliin on koottu linkkejä opinnäytetyötietokantoihin.

Etäkäyttö

EtäkäyttöUseimpien kirjaston hankkimien maksullisten aineistojen etäkäyttö on sallittu JAMKin opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Voit käyttää e-kirjoja ja tietokantoja kotoa tai matkoilla Nelli-portaalin kautta. Myös tämän oppaan avainkuvakkeella merkityt linkit toimivat jamkilaisille. Kirjaudu sisään henkilökohtaisilla JAMK-tunnuksillasi.

Huom! Rakennustiedon palveluihin ja Helsingin Sanomien arkistoon pääsee JAMKin ulkopuolella vain kirjautumalla Citrix-etätyöpöydän kautta. Opiskelijat eivät voi etäkäyttää SFS Online -standardipalvelua ollenkaan, henkilökunta saa sen käyttöönsä Citrix-etätyöpöydän kautta.

Tilastot

Suomen tilastollinen vuosikirja
Suomi lukuina 2013 Tilastokeskuksen taskutilasto
Tilastokeskus  
Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportit
Ympäristö.fi Ympäristöhallinnon kartat ja tilastot
Research.fi Suomen tieteen ja innovaatiotoiminnan tietopalvelu
Teknologiateollisuus: suhdanteet ja tilastot  
Tilastokoulu Tilastokeskuksen avoin verkkokoulu
Tilda Tilastokirjaston tietokanta
Tilastotiedon tuottajia
Maataloustilastot  Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) maataloustilastot
MetINFO Tilastopalvelu Metsäntutkimuslaitoksen tilastotietokannat ja -julkaisut Eurostat Euroopan tilastovirasto

Biotalousalan verkkotiedonlähteet

Biotalous

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti
Tekesin rahoittamat ohjelmat 

Hajautettu biotalous - väylä vihreään tulevaisuuteen
(pdf) -
Sitran Maamerkit-ohjelman julkaisu.

Bioenergia

Bioenergia Suomessa Suomen bioenergiayhdistys Finbio ry:n bioenergiasivusto
Bioenergiatieto.fi - bioenergian verkkopalvelu (maa- ja metsätalousministeriö)
Motivan sivustot
Uusiutuva energia ja Energiansäästöviikko
Maatilojen energiaohjelmaKuntaliiton Energiankäyttö ja energiantuotanto -sivusto
Biokaasufoorumi
Keski-Suomen Bioenergiasta elinvoimaa -klusteri 
 

Maatalous

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
MTT:n julkaisut
ProAgria-yhtymä
Hinkalo - Keski-Suomen maaseudun tiedotuskanava 
TÄKY - maatilat kehittyvät -hanke (MTK)
MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja tuottajaliitot
Hevosvoimaa-tiedotushanke (JAMK)
Agronet maatila- ja puutarhayrittäjän tietoportaali
Farmit.net maatilatalouden palvelukanava
Laatuketju elintarvikealan laatutyön sivusto
Ruokatieto.fi elintarvikealan uutis- ja tiedotepalvelu, oppimateriaalia

Kasvituotanto

Artturi - nurmirehuntuotannon verkkopalvelu (MTT ja Valio)
Kasper - kasvinsuojelun verkkopalvelu (MTT)
Siemen ja versotunnistussivut
Pinkka - Lajintuntemuksen oppmisympäristö (HY)
Nettikasvio Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos
Kasvinsuojeluseura (tapahtumia, julkaisuja)
Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos, kasvintuotantotieteet
Salaojayhdistys (tiedotteita, julkaisuja)
Boreal Kasvinjalostus
Yara Suomi
Nordkalk
Viljavuuspalvelu

Kotieläintuotanto

Rehutaulukot (MTT)
Tietosiilo - rehutaulukoita tukevaa tietoa
Faba
Viking Genetics
Siipikarjaliitto
Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos, kotieläintiede
Valio Oy
Osuuskunta Maitosuomi
A-Tuottajat
LSO Osuuskunta
Saarioinen
Raisioagro  (myös Agromakasiini-lehti)
Suomen Rehu
Journal of Animal Science (open access 12 kk vanhempiin artikkeleihin)
Journal of Dairy Science (open access 12 kk vanhempiin artikkeleihin)

Talous

MTT Taloustohtori kannattavuuskirjanpitotuloksia
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen taloustutkimus
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT (myös julkaisuja)
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA
Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT
Helsingin yliopiston taloustieteen laitos

Teknologia

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen teknologiatutkimus
TTS Työtehoseura
VTT
Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos, agroteknologia
Valtra

Luonnonmukainen tuotanto

Eviran luonnonmukaisen tuotannon sivusto - mm. tuotanto-ohjeet
Luomuliitto 
Pro Luomu ry

Metsätalous

Metsäntutkimuslaitos
Metsähallitus
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO 
Metsänhoitoyhdistykset
Päijänteen metsänhoitoyhdistys
Keski-Suomen metsäkeskus 
ja Suomen metsäkeskus
Metsän oppimispolku

Metsäteho

Global Forest Information Service GFIS

Riistanhoito

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL
Suomen riistakeskus
Metsästäjän lakikirja (2010)
Petovahinkojen tunnistamisopas (Norberg, H., Kohola, I. & Härkönen, S. 2010. Metsästäjäin Keskusjärjestö)
Riistakosteikko-opas (Metsästäjäin Keskusjärjestö, Pohjanmaan riistanhoitopiiri ja Helsingin yliopisto. 2010)

Ympäristönhoito

Ympäristöhallinnon verkkopalvelut (YM, SYKE, alueelliset ympäristökeskukset)
Ympäristöministeriön julkaisut | SYKEn julkaisut | ELY-keskusten julkaisut
World Watch Institute
Kompostointiopas Jätekukko Oy

Yrittäjyys

Yritys-Suomi palveluja yrityksen perustajalle
Suomen Yrittäjien Yrittäjyys ammattikorkeakoulussa -julkaisu

Maaseudun kehittäminen

Maaseutu.fi Maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
Keskisuomenmaaseutu.fi - tietoa Keski-Suomen maaseudun kehittämisestä
Keski-Suomen EU-rahoitus Keski-Suomen liiton sivusto
Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän tiedotuslehti
Suomen Kylätoiminta ry
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

European Countryside (open access)

Koulutus

Virtuaaliammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene
Avoin verkkoammattikorkeakoulu
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto
Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Rural Studies monitieteiset maaseutuopinnot

Viranomaiset, säädökset

Maa- ja metsätalousministeriö
Maaseutuvirasto Mavi
Euroopan unionin virallinen kotisivu
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Eduskunta
Valtioneuvosto
FINLEX Valtion säädöstietopankki
Verohallinto
Patentti- ja rekisterihallitus
YTJ Yritystietojärjestelmä