jamk.fi

Tutustu nuorten suomenkielisen koulutuksen valintaperusteisiin ja ohjeisiin. Hae kevään yhteishaussa 3.3.–1.4.2014. Haussa on 22 AMK-koulutusohjelmaa päiväopiskeluna.

Aikataulut

Kevään 2014 nuorten yhteishaku

 1. Hakuaika 3.3.-1.4.2014 klo 16.15 asti osoitteessa www.amkhaku.fi/nuoret
 2. Ammattitutkinnon ja ulkomaisentutkinnon todistuskopioiden oltava perillä 9.4.2014 klo 16.15.
 3. Esivalintaan vaikuttavien arvosana- ja työkokemustietojen täydentäminen 16.5. saakka, ilmoitus sähköpostilla hakutoimistoon: hakutoimisto(at)jamk.fi.
 4. Kutsut valintakokeisiin postitetaan 2.5.2014 seuraaviin koulutuksiin:
  • musiikki, valintakoe viikolla 22
  • liiketalous, yritystoiminnan kehittäminen, valintakoe 6.6.2014
  • tietojenkäsittely, valintakoe 5.6.2014
  • automaatiotekniikka, logistiikka, paperikoneteknologia, tietotekniikka, energiatekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, ohjelmistotekniikka, mediatekniikka, hyvinvointiteknologia, valintakoe 2.6.2014
  • maaseutuelinkeinot, (ei valintakoetta muille kuin ammatti- ja ulkomaisella tutkinnolla hakeville)
  • matkailu, palvelujen tuottaminen ja johtaminen, valintakoe 3.6.2014 ja haastattelut voivat jatkua 4.6.2014
 5. Kutsut yksipäiväisiin valintakokeisiin postitetaan 27.5.2014 seuraaviin koulutuksiin:
  • sosiaaliala, valintakoe 3.-5.6.2014
  • fysioterapia, toimintaterapia, valintakoe 2.-4.6.2014
  • hoitotyön sv (sairaanhoitaja), valintakoe 4.-5.6.2014
  • kuntoutuksenohjaus ja -suunnittelu, valintakoe 4.-5.6.2014

 6. Lopulliseen valintaan vaikuttavien arvosana- ja työkokemustietojen täydentäminen 13.6. saakka, ilmoitus sähköpostilla hakutoimistoon.
 7. Valintojen julkistaminen aikaisintaan 30.6. ja viimeistään 15.7.
 8. Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 29.7.2014 klo 16.15
 9. Jonotusoikeus päättyy 12.8.2014
 10. Opinnot alkavat noin 25.8.2014

Hakemus ja hakutoiveet

Voit täyttää vain yhden hakemuksen nuorten suomenkielisessä yhteishaussa, jolla voit hakea enintään neljään hakutoiveeseen. Hakutoiveet on merkittävä mieluisuusjärjestykseen. Hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen! Tämän lisäksi voit hakea esim. nuorten englanninkielisessä yhteishaussa 4 toiveeseen.

Sinulle tarjotaan YHTÄ ylintä mahdollista paikkaa (hakutoiveissasi), johon pisteesi riittävät, kutakin yhteishakua kohden. Alemmat hakutoiveesi mitätöityvät. Jos saat opiskelupaikan 2-4 toiveilta, voit jonottaa yhtä ylempää hakutoivetta (vain kevään haussa). 

Kun olet tallentanut hakemuksen, saat hakijanumeron sekä vahvistuksen vastaanotetusta hakulomakkeesta sähköpostiisi, jos olet antanut sähköpostiosoitteesi. Ammattikorkeakoulut ottavat yhteyttä yleensä sähköpostitse, joten merkitsethän sen hakemukseesi!

Siirry nettihakuun

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Voit muuttaa hakutoiveitasi ja niiden järjestystä vain hakuajan päättymiseen asti. Työkokemustietojen täydentäminen, arvosanamuutokset ja keskiarvon ilmoittaminen on mahdollista kevään haussa esivalintaan (valintakokeisiin kutsuttaessa) 16.5.2014 saakka ja varsinaiseen valintaan 13.6.2014 saakka.

Ammattikorkeakoulut eivät saa osoitteen muutoksia väestörekisteristä, joten muistathan ilmoittaa myös niistä ensimmäisen toiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon.

Työkokemus

Työkokemuksesta saa pisteitä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, liiketalouden ja hallinnon alalla sekä maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain työkokemus, joka on kertynyt hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 16-vuotiaana. Työkokemus voi olla miltä tahansa alalta. Sen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Varusmiespalvelus/siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon.

Merkitse hakulomakkeeseen työkokemuksen määrä täysinä kuukausina. Osa-aikatyö muutetaan kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Työtodistuksista

Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan opiskelijaksi valituilta. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Työtodistuksesta tulee käydä ilmi, onko työ ollut koko- vai osa-aikatyötä. Jos työ on ollut osa-aikaista, työtodistuksessa tulee olla kertynyt tuntimäärä ja ajanjakso, jolta tunnit on laskettu. Tuntilistoja emme hyväksy, joten pyydä työnantajalta työtodistus, josta käy ilmi kertyneet työtunnit. Työtodistuksessa tulee olla työpaikan nimi, logo tai leima ja esimiehen allekirjoitus. Jos olet käynyt varusmiespalveluksen/siviilipalveluksen, toimita kopio sotilaspassista.

Yrittäjänä toimimisesta hakijan tulee toimittaa dokumentti, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL (yrittäjäeläkevakuutus) tai MYEL (viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus) -vakuutettu.

Tutkinto, jolla voit hakea / Hakukelpoisuus

Koulutus ja tutkinto, jolla voit hakea

 • A. Lukio/ylioppilas
 • B. Ammatillinen perustutkinto
 • C. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto
 • D. Ammattitutkinto ja ulkomailla suoritettu tutkinto
 • E. Avoimen amk:n opinnot
 • F. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto (ei käytössä)
 • Harkinnanvarainen valinta (ei käytössä)

 Päivämäärissä on mainittu kevään haun pvm / syksyn haun pvm.

A. Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto (hakukoodi 9)

Jos olet suorittanut lukion, hae lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Pelkällä lukion päättötodistuksellakin voit hakea, mutta koulumenestyspisteet jäävät tällöin alhaisemmiksi.

Jos olet abiturientti, hae lukion viimeisimmän todistuksen arvosanoilla. Laske lukion päättötodistuksen keskiarvo painottamattomana keskiarvona kaikista numeroina todistukseen merkityistä arvosanoista. Mikäli arvosanat ja keskiarvo muuttuvat, ilmoita arvosanamuutokset esivalintaa (valintakokeisiin kutsuttaessa) varten kevään haussa 16.5.2014 ja lopullista valintaa varten 13.6.2014 mennessä sähköpostilla hakutoimistoon. Ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä kevään yhteishaussa. Esivalintaan (valintakokeisiin kutsuttaessa, koskee sosiaali- ja terveysalaa) vaikuttavat syksyn yhteishaussa hakijan ilmoittamat yo-arvosanat. Lopulliseen valintaan (ketkä valitaan opiskelijoiksi) ylioppilasarvosanat saadaan ylioppilaslautakunnalta. Lukion päättötodistuksen keskiarvoa ei saada mistään suoraan.

Jos valmistut IB-lukiosta, toimita kopio arvosana-arvioinnistasi (Predicted Grades) 16.5.2014 mennessä ensisijaisen hakukohteen hakutoimistoon. IB-hakijan opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen. Suomalaisessa lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa RP-tutkinnon ja Eurooppa-koulujen eurooppalaisen yo-tutkinnon suorittaneiden arvosanojen pisteityksen muuntokaavat löydät hakusivuilta ja Koulutusnetistä.

B. Ammatillinen perustutkinto / koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (hakukoodi 4)

Jos sinulla on ammatillinen tutkinto, hae päättötodistuksen perusteella. Laske päättötodistuksen keskiarvo painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Keskiarvoon ei lasketa ”Opintoihin sisältyvät” -otsikon alaisia numeroita, yleensä opinnäytetyö. Jos todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, ota se mukaan keskiarvoa laskiessasi. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta.

Jos valmistut hakukeväänä/-syksynä, laske arvosanat viimeisimmästä todistuksestasi/opintorekisteriotteestasi. Sen perusteella sinulle lasketaan esivalintapisteet. Keväällä valmistuvien lopulliset arvosanat kerätään valmistumisen jälkeen suoraan oppilaitoksilta (ei siis syksyn haussa). Nämä arvosanat huomioidaan lopullisessa valinnassa. Valinta on kuitenkin aina ehdollinen, kunnes ammatillinen perustutkinto on suoritettu. Tutkinnon on oltava valmis kevään haussa 31.7.2014 ja syksyn haussa 31.12.2013 mennessä.

Jos sinulla on useita ammatillisia tutkintoja, voit valita, mitä niistä käytät haussa. Valitsemasi todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään. Huomaa, että saman alan tutkinnosta ei tule lisäpisteitä, vaan kaikki tutkinnot pisteitetään samalla tavalla.

Alle 120 ov:n laajuisella tutkinnolla voit hakea vain suoritettua tutkintoa vastaavalle alalle. Mutta jos sinulla on muita opintoja taustalla (esim. toinen tutkinto, lukio-opintoja) tai 3 vuotta työkokemusta suoritettua tutkintoa vastaavalta alalta, voit hakea mille tahansa alalle ammattikorkeakouluun.

Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon (120 ov) suorittaneet hakevat myös tässä ryhmässä. 

C. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto (hakukoodi 7)

Jos sinulla on sekä ammatillinen perustutkinto (120 ov) että yo-tutkinto, voit hakea käyttäen jotakin seuraavassa esitetyistä vaihtoehdoista. Valitse näistä se, joka tuottaa parhaimman pistemäärän.

 a) Hakeminen lukio/yo-tutkinnon perusteella (hakukoodi 9)

 b) Hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella (hakukoodi 4)

 c) Hakeminen yo-tutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella (hakukoodi 7).

Jos haet koodilla 7, koulumenestyspisteet lasketaan tällöin yksittäisten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon arvosanoista ja keskiarvo ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksesta. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa.

D. Näyttönä suoritettu ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (hakukoodi 5) tai ulkomailla suoritettu tutkinto (hakukoodi A)

Ammattitutkinto tehdään aikuiskoulutuksena. Se on laajuudeltaan suppeampi kuin ammatillinen perustutkinto. Hakijalla on tutkintotoimikunnan myöntämä tutkintotodistus. Koulumenestyspisteitä ei voida laskea, koska näyttötutkintotodistuksessa ei ole arvosanoja eikä valmentavan koulutuksen arvosanoja käytetä haussa. Tutkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä.

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, pääsääntö on, että tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Keväällä valmistuva hakija katsotaan hakukelpoiseksi, jos hän on EU- tai ETA-maan kansalainen. Valinta on tällöin ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Molemmissa tapauksissa sinun tulee osoittaa hakukelpoisuus viimeistään 9.4.2014  klo 16.15 (kevään haku) mennessä toimittamalla kopio tutkintotodistuksestasi ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Sen perusteella tehdään päätös hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Tässä ryhmässä hakevat eivät voi olla varasijoilla JAMKiin.

Hyväksymisrajat

Huomaa, että valintaan vaikuttavat alla olevien lisäksi myös valtakunnalliset alakohtaiset pisterajat, jotka löytyvät alakohtaisista valintaperusteista.

 

Koulutusala/-ohjelma

Hyväksymisraja / valintakokeen kokonaispistemäärä

Musiikki

70 p. / 95 p.

Liiketalous ja hallinto

18 p. / 35 p.

Tietojenkäsittely

20 p. / 40 p.

Tekniikka ja liikenne

19 p. / 35 p.

Sosiaali- ja terveysala

45 p. / 65 p.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

33 p. / 55 p.

Maaseutuelinkeinot

40 p. / 70 p.

E. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (hakukoodi B)

Voit hakea tässä ryhmässä, mikäli sinulla on suoritettuna avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja. Opintojen tulee olla valmiita hakuajan päättymiseen, kevään haussa 1.4.2014, mennessä. AMK -tutkintoon johtavassa koulutuksessa tehdyillä opinnoilla ei voi hakea tässä ryhmässä. Sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa).

Valinta tehdään valintakokeen ja/tai haastattelun perusteella. Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen valintakoepistemäärän perusteella. Hakijoiden on kuitenkin ylitettävä valtakunnalliset valintakokeiden pisterajat. Sosiaali- ja terveysalalla avoimen 60 op:llä hakevan on kuitenkin saatava valintakokeesta vähintään 45 pistettä.

Tässä ryhmässä hakevat eivät voi olla varasijoilla. Sinun tulee toimittaa opintosuoritusote viimeistään 9.4.2014 kaikkien hakutoiveidesi ammattikorkeakoulujen hakutoimistoihin.

Avoimen opinnoilla hakevia otetaan kevään 2014 yhteishaussa (syksyllä 2014 alkava koulutus) seuraavasti:

 

Koulutusohjelma

Määrä (kpl)

Koulutusohjelma Määrä (kpl)

Liiketalous

4

Paperikoneteknologia

2

Yritystoiminnan kehittäminen

2

Energiatekniikka

2

Tietojenkäsittely

4

Automaatiotekniikka

4

Matkailu

4

Ohjelmistotekniikka

4

Palvelujen tuottaminen ja johtaminen

4

Mediatekniikka

3

Musiikki

4

Tietotekniikka

4

Maaseutuelinkeinot

3

Hoitotyön sv, sairaanhoitaja

3

Hyvinvointiteknologia

2

Sosiaaliala

4

Kone- ja tuotantotekniikka

4

Fysioterapia

4

Rakennustekniikka

2

Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu

2

Logistiikka

3

Toimintaterapia

4

 F. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto

AMK-tutkintoon haettaessa ei voi käyttää ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistusta. Hae todistuksella, jota käytit aiemmin pyrkiessäsi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Harkinnanvarainen valinta

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ei käytä harkinnanvaraista valintaa nuorten suomenkielisen koulutuksen yhteishaussa.

Alakohtaiset valintaperusteet

» Tekniikan ala
Automaatiotekniikka, Energiatekniikka, Hyvinvointiteknologia, Kone- ja tuotantotekniikka, Logistiikka, Mediatekniikka, Ohjelmistotekniikka, Paperikoneteknologia, Rakennustekniikka, Tietotekniikka.

» Liiketalouden ala
Liiketalous, Yritystoiminnan kehittäminen

» Tietojenkäsittely

» Matkailu- ja ravitsemisala
Matkailu, Palvelujen tuottaminen ja johtaminen.

» Musiikki

» Luonnonvara-ala (maaseutuelinkeinot)

» Sosiaali- ja terveysala
Fysioterapia, Hoitotyö, sairaanhoitaja, Kuntoutusohjaus ja suunnittelu, Sosiaaliala, Toimintaterapia.

Kielikoe

Jos sekä äidinkielesi että koulusivistyskielesi on muu kuin suomen kieli tai jos sinulta puuttuu todistus suomen kielen taidosta, JAMK järjestää kielikokeen valintakokeen yhteydessä. Kielikoe arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä ja josta kielestä hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa. Koulusivistyskieleksi katsotaan tässä yhteydessä myös ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli ja josta kielestä hakijalla on todistuksessaan äidinkielen tai suomi toisena kielenä arvosana.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa sekä esivalinnassa valintakokeisiin kutsuttaessa että lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. valintakokeen tulos
 3. kaikkien aineiden keskiarvo
 4. koulumenestyspisteet
 5. työkokemuspisteet

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija

Mikäli tarvitset valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukihäiriö), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Täytä erityisjärjestelyt valintakokeessa -hakemus ja toimita se meille liitteineen 7.5.2014 (englanninkielisiin koulutuksiin 4.4.) mennessä, jossa mainitaan tarvittavat erityisjärjestelyt. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä erityisjärjestelyistä ja/tai lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto oppimisvaikeudesta, vammasta tai sairaudesta.

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeesta

Tyrväinen Sanna

,
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405421371

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Yhden korkeakoulututkintoon johtavan paikan säännös

Säännöksen mukaan voit ottaa vastaan vain yhden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Korkeakoulututkintoja ovat yliopistojen alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Säännös ei siis koske ammatillista opettajankoulutusta (ei ole tutkintokoulutus) eikä erillishauissa olevia korkeakoulututkintoja kuten englanninkielisiä aikuiskoulutuksia. Säännöksen toteutuksessa keskeinen rajaus on nimenomaan lukukausi jona koulutus alkaa (1.8.–31.12. tai 1.1. – 31.7.). Säännös ei estä sinua ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin opintoihin.

Yhden korkeakoulupaikan säännökseen kuuluvat myös:

 • nuorten suomenkielisten koulutusten mahdolliset lisähaut ja täydennyshaku
 • nuorten englanninkielisten koulutusohjelmien lisähaut
 • aikuiskoulutuksen lisähaut.

Yhteishaut tapahtuvat admissions.fi, amkhaku.fi ja yliopistohaku.fi -osoitteissa. Lisähaut ovat kuitenkin korkeakoulujen omilla nettisivuilla.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja läsnä-/poissaoloilmoittautuminen

Syksyllä 2014 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2014. Korkeakoulut ilmoittavat hyväksymisestä kirjeitse. Kirjeen mukana saat opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen. Huolehdi, että ilmoitus on perillä määräaikana siinä korkeakoulussa, josta otat opiskelupaikan vastaan. Muuten menetät opiskelupaikkasi. Kevään haussa allekirjoitetun vastaanottamisilmoituksen on oltava perillä viimeistään 29.7.2014 klo 16.15 ja siinä korkeakoulussa, josta otat paikan vastaan. Huomaa, että postileima ei riitä ja olet itse vastuussa lähettämäsi kirjeen ajallaan perille tulosta. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.  

Paikan vastaanottoilmoituksessa ilmoittaudutaan samalla joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija voi erityisestä syystä opiskelijapalveluiden päällikön suostumuksella ilmoittautua poissaolevaksi enintään kahdeksi lukukaudeksi. (JAMKin tutkintosääntö, 4§). Jos haluat ilmoittautua poissa olevaksi, ota yhteys JAMKin opiskelijapalveluihin, opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Todistuskopioista varmistetaan hakijan haussa antamien tietojen oikeellisuus. Mikäli hakijan tarkistetut pisteet eivät riitä opiskelijaksi ottamiseen, hän ei ilmoittaudu läsnä-/poissaolevaksi määräaikana tai ei toimita todistuksia määräajassa, opiskelijavalinta puretaan. Alkuperäiset todistukset verrataan kopioihin koulun alkaessa.

Jonotus

Kevään yhteishauissa voit jäädä jonottamaan ylempänä hakutoiveenasi ollutta opiskelupaikkaa, johon olet jäänyt varasijalle. Jonottamaan voit kuitenkin jäädä vain, jos sinut on hyväksytty viimeistään 15.7.2014.

Jonotus on voimassa 12.8.2014 klo 16.15 saakka. Jos sinut hyväksytään siihen mennessä paikkaan, jota olet jonottanut, siitä tulee lopullinen opiskelupaikkasi. Muutoin lopulliseksi opiskelupaikaksesi tulee koulutus, jonka olet ilmoittanut vastaanottavasi, jos et pääse jonottamaasi koulutukseen. Voit jonottaa vain yhteen paikkaan, eikä jonotuskohdetta voi vaihtaa. Voit kuitenkin luopua jonotuksesta, jos sinua ei ole hyväksytty jonottamaasi opiskelupaikkaan. Huomaa kuitenkin, että varasijoilta hyväksyminen ei välttämättä edellytä jonottamista. Jos peruutuksia tulee, hakijoita kutsutaan varasijoilta aina pistejärjestyksessä.

Korkeakoulujen yhteishauissa joudut asettamaan koulutukset suosituimmuusjärjestykseen jo hakuvaiheessa. Hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen, etkä voi merkitä jonotuskohteeksi kuin ylempänä hakutoiveena olleen koulutuksen.

Kaikille 16.7.2014 tai sen jälkeen hyväksytyille korkeakoulut ilmoittavat, milloin opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on viimeistään palautettava. Näillä hakijoilla ei ole oikeutta jonottaa toista paikkaa, mutta he voivat tulla hyväksytyiksi varasijalta elleivät ole ottaneet paikkaa vastaan sitovasti.

Vastaanottamistiedon muuttaminen

Opiskelupaikan vastaanottamistietoa voidaan muuttaa vain, jos olet saanut korkeakoulusta virheellistä tai puutteellista tietoa, ennen kuin olet ottanut opiskelupaikan vastaan. Tällöin sinun tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö perusteluineen siihen korkeakouluun, josta olet ottanut opiskelupaikan vastaan.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen sinun tulee osoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitukselle/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.

Kysy Hakijapalveluista

Jäikö jokin askarruttamaan? Kysy lisää hakemisesta. JAMKin hakijapalvelut auttaa.

Hakijapalveluiden yhteystiedot